Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT? | worldmaster.pl
#

Usługi szkoleniowe podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można wykorzystać opcje zwolnienia z opodatkowania. Aby to jednak zrobić, należy spełniać określone wytyczne. Czytaj dalej, a zobaczysz, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT.

usługi edukacyjne a vat

Usługi edukacyjne a VAT

Zwolnienie z opodatkowania VAT dotyczy przede wszystkim usług kształcenia i wychowania, które są świadczone przez jednostki, objęte systemem oświaty. Ponadto zwolnienie obejmuje również usługi kształcenia, które są prowadzone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN (Polska Akademia Nauk), a także instytuty badawcze.

Jakie jeszcze usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Według ustawodawcy do tej grupy kwalifikują się również usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Tego typu usługi muszą być jednak wykonywane przez nauczyciela, rozumianego jako osobę o właściwym wykształceniu kierunkowym oraz zasobie wiedzy. Co ciekawe, nauczyciel – w tym kontekście – nie musi mieć pedagogicznego wykształcenia.

Aby uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ważne jest zachowanie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Mianowicie nie mogą występować żadne podmioty pośredniczące ani podmioty trzecie (np. spółka).

Zwolnieniu z VAT podlegają również osoby, które zakładają niepubliczne placówki edukacyjne lub szkoły. Muszą być jednak wpisane do odpowiedniej ewidencji, która jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Języki obce bez VAT

W przypadku nauczania języków obcych, również możliwe jest zwolnienie z opodatkowania VAT. Z tej opcji mogą także skorzystać szkoły języków obcych, które są spółkami. Bardzo ważne jest natomiast, że zwolnieniu z VAT podlega również nauczanie, które nie jest prowadzone na żywo (np. wcześniej przygotowane kursy językowe).

usługi szkoleniowe a zwolnienie z VAT

Kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe

W usługach edukacyjnych, które są zwolnione z opodatkowania, znajduje się również kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe. Oba terminy definiuje się jako nauczanie, które dotyczy przygotowania do wykonywania określonej pracy zarobkowej na danym stanowisku, a także zdobywanie i uaktualnianie wiedzy, wykorzystywanej w celach zawodowych.

Tego typu usługi muszą być jednak świadczone przez właściwe podmioty z akredytacją (zgodnie z przepisami o systemie oświaty), a także muszą być finansowane ze środków publicznych w minimum 70%.

Podstawa prawna

Bezpośrednie potwierdzenie omawianego tematu można również znaleźć w art. 43 ust.1 ustawy o VAT, gdzie znajduje się zapis o zwolnieniach przedmiotowych. Właśnie tam widnieje zapis, który mówi, że zwalnia się od podatku:

26)

usługi świadczone przez:

a)

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b)

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

27)

usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

28)

usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

29)

usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26”.

przedmiotowe zwolnienia z vat

Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Choć przepisy prawne nie zawsze są oczywiste, w tym przypadku zachodzi pełna jasność, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT. Warto wiedzieć o tego typu możliwościach, ponieważ dzięki nim można wygenerować znaczne oszczędności. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze szukamy dogodnych opcji, które są najlepsze dla naszych klientów.

Druga połowa roku 2022 przebiegnie pod znakiem sporych zmian w przepisach podatkowych, które dotkną miliony osób. Reforma Niskie Podatki zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2022 r., a jej celem jest skorygowanie wszystkich błędów, które zaistniały w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Ponadto dużym zmianom ulegnie stawka PIT. Kto na tym wszystkim skorzysta, a kto straci? Czego możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach?

reforma niskie podatki

Niskie Podatki od 1 lipca 2022 r.

Według Ministerstwa Finansów głównym zadaniem przepisów Niskie Podatki jest obniżenie podatków i stabilizacja systemu podatkowego. Do najważniejszych zmian należy bez wątpienia:

 • obniżenie stawki PIT do 12% w przypadku rozliczeń według skali podatkowej (w pierwszym progu podatkowym),
 • preferencyjne rozliczenie dla osób, które samotnie wychowują dzieci,
 • możliwość przekazania 1,5% na OPP (Organizacje pożytku publicznego) w 2022 r. – wcześniej był to 1%,
 • likwidacja mechanizmu „rolowania” zaliczek na PIT.

Warto zaznaczyć, że bez zmian pozostają natomiast takie kwestie podatkowe jak:

 • wysokość kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł,
 • pierwszy próg podatkowy – 120 000 zł.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych zmian z podziałem na każdą z form opodatkowania działalności gospodarczej.

Skala podatkowa: zmiany w PIT

Podatnicy, rozliczający swoje dochody według skali podatkowej, doświadczą obniżenia stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%. Uwzględniając natomiast składkę zdrowotną, która od 1 stycznia 2022 r. stała się niejako kolejnym podatkiem, płaconym od dochodu, podatek będzie wynosił 21% (wcześniej było to 26%).

Reforma Niskie Podatki likwiduje również ulgę dla klasy średniej. 

zmiany w pit 12% od 1 lipca

Podatek liniowy: odliczenie części składki zdrowotnej

Osoby, które płacą podatek liniowy, będą miały możliwość zmiany formy opodatkowania na rozliczanie się według skali podatkowej. To może być niezwykle korzystna opcja, zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodów powyżej 120 000 zł w skali roku (pierwszy próg podatkowy). Dla porównania podatek liniowy ze składką zdrowotną wynosi obecnie 23,9%, natomiast rozliczenie według skali podatkowej (po zmianach) 21%.

Kluczowe jest natomiast, że w przypadku podatku liniowego będzie możliwe odliczenie części składki zdrowotnej od dochodu. Maksymalne odliczenie wynosi 8700 zł i równa się 1653 zł podatku.

Ryczałt ewidencjonowany: szansa na skalę podatkową i PIT 12%

Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, także podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu, będą mogli zmienić formę opodatkowania działalności na rozliczenia według skali podatkowej. Jeżeli ich dochody nie przekroczą 120 000 zł w skali roku, będą mogli wówczas płacić niższy PIT 12%.

Ponadto w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego powstanie możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od przychodu. Odliczenie będzie wynosić 50% zapłaconej składki, ale maksymalnie 6046,86 zł w skali roku.

Karta podatkowa: najważniejsza zmiana

Niskie Podatki nie ominęły również karty podatkowej. W tym przypadku będzie możliwość odliczenia od podatku części składki zdrowotnej. Będzie to 19% zapłaconej składki, a maksymalna kwota odliczeń może wynosić 617,65 zł w skali roku.

niskie podatki zmiany

Niskie Podatki: na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę?

Należy podkreślić, że choć można zmienić formę opodatkowania działalności (np. z ryczałtu na skalę podatkową), to jednak można to zrobić dopiero po zakończeniu roku! Do tego czasu podatnik jest zmuszony do prowadzenia rozliczeń według pierwotnie wybranej formy opodatkowania działalności.

Reforma Niskie Podatki jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Drugi natomiast zacznie obowiązywać od stycznia 2023 r. i wprowadzi możliwość odliczenia kwoty wolnej u maksymalnie 3 podatników, a także zastosowanie kwoty wolnej od podatku przez wszystkich płatników. Ta opcja będzie zatem dotyczyć również osób, pracujących na umowie zlecenie.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Innowacje!

Współpraca z nowymi klientami bywa problematyczna. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się więc wcześniej, jak sprawdzić kontrahenta, aby mieć pewność, co do jego uczciwości i wiarygodności? Czy można zweryfikować jego rzetelność oraz sytuację finansową? Aby uzyskać najpotrzebniejsze informacje, warto wykonać kilka podstawowych kroków, które pozwolą zweryfikować kontrahenta i spokojnie prowadzić transakcje biznesowe.

weryfikacja kontrahentów

Jak sprawdzić kontrahenta w 3 prostych krokach?

Często przedsiębiorcy podchodzą zbyt optymistycznie do współpracy z nowymi kontrahentami. Brak wiedzy na temat nowego klienta jest nieodpowiedzialny oraz ryzykowny. Może się bowiem okazać, że nasz klient jest niewypłacalny albo miewał w przeszłości problemy z prawem. Taka sytuacja może skutkować nie tylko utratą pieniędzy, ale również pociągnięciem do odpowiedzialności karnej!

Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem współpracy, warto więc dowiedzieć się, jak sprawdzić kontrahenta. Okazuje się, że taki proces można bowiem wykonać samodzielnie za pomocą Internetu.

Jak to zrobić w 3 prostych krokach?

1. Weryfikacja w bezpłatnych rejestrach danych

W Internecie znajduje się kilka darmowych baz danych, w których można pozyskać interesujące informacje na temat każdego zarejestrowanego podmiotu gospodarczego.

 • Jeśli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą, można go sprawdzić w CEIDG.
 • Jeśli kontrahentem są spółki prawa handlowego, wszystkie informacje na ich temat są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Jeżeli natomiast kontrahentem jest spółka cywilna, niezbędne informacje o niej znajdują się w bazie REGON.

Powyższe rejestry pozwalają sprawdzić podstawowe informacje na temat klientów i wszystkich podmiotów gospodarczych. Można z nich korzystać w dowolnym momencie, bez ograniczeń i całkowicie za darmo.

weryfikacja partnerów biznesowych

2. Biała lista podatników VAT

Przed podpisaniem umowy i wykonaniem pierwszej transakcji, warto sprawdzić, czy kontrahent jest na białej liście podatników VAT.

Rejestr pozwala sprawdzić m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika
 • Status podatnika, określający, czy klient jest czynnym podatnikiem VAT
 • Datę rejestracji jako podatnika VAT
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Numery rachunków rozliczeniowych.

Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy numer konta bankowego, który podał nam kontrahent, jest zgodny z numerem konta na białej liście podatników VAT. Pomyłka w tym przypadku pociąga bowiem do odpowiedzialności obie strony transakcji!

3. Sprawdzenie list dłużników

Na końcu warto sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny i czy w przeszłości nie miał problemów z zadłużeniem. Nikt bowiem nie chciałby nawiązywać współpracy biznesowej z podmiotem, który nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, prawda?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z m.in. Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub Biura Informacji Gospodarczej. W obu przypadkach można zyskać informacje na temat zadłużenia konsumentów lub przedsiębiorców.

jak sprawdzić kontrahenta

Jak sprawdzić kontrahenta, żeby spać spokojnie?

Weryfikacja nowego kontrahenta zajmuje czasami nie więcej, niż 15 minut. To naprawdę niewielka ilość czasu, dzięki której zyskujemy spokój, pewność i bezpieczeństwo. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości, można również skontaktować się z dotychczasowymi klientami i partnerami kontrahenta. Wówczas można uzyskać informacje prosto od ludzi, którzy już z nim współpracowali.

Bez względu jednak na okoliczności, warto wiedzieć, jak sprawdzić kontrahenta. To ogromne zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na wiarygodnych i uczciwych transakcjach oraz współpracach biznesowych.

Po więcej odpowiedzi i indywidualnych porad zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Innowacje!

Do tej pory dopuszczalnymi formami dokumentowanie sprzedaży były faktury papierowe oraz elektroniczne. Jednak od 1 stycznia 2022 r. wprowadzano w Polsce e-faktury, zwane również fakturami ustrukturyzowanymi. Choć obecnie korzystanie z nich jest dobrowolne, to w założeniu Ministerstwa Finansów, e-faktury od II kwartału 2023 r. mają stać się obligatoryjne i tym samym zastąpią pozostałe formy fakturowania.

e-faktury

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Umożliwia przedsiębiorcom możliwość wystawiania i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (inaczej – e-faktury). Podatnicy mogą założyć indywidualne konto w KSeF, poprzez które możliwe będzie wysyłanie i odbieranie faktur, a także ich przechowywanie i archiwizowanie. Do każdego konta zostanie natomiast przypisany indywidualny numer, unikalny dla każdego podatnika.

Według założeń twórców KSeF, program – po pełnym uruchomieniu – będzie w stanie obsługiwać około 100 milionów faktur każdego dnia.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to rodzaj faktury elektronicznej, która cechuje się konkretnymi właściwościami. Powinna bowiem mieć określoną formę, zawierać odpowiednie informacje zgodne z prawem, a także być zapisywana we właściwym formacie elektronicznym np. XML.

Format XML w fakturze ustrukturyzowanej ma ogromne znaczenie, ponieważ oznacza, iż dane na fakturze nie są zapisywane w formie obrazu, ale konkretnych znaków. W konsekwencji format XML nie jest czytelny dla człowieka, ponieważ za jego odczytanie będzie odpowiedzialny właściwy program księgowy. Różni się od dotychczasowego, powszechnie stosowanego formatu PDF, który prezentuje dane, zrozumiałe dla człowieka.

Zastosowanie formatu XML ma jednak sens, ponieważ w założeniu będzie możliwe automatyczne przekazywanie informacji między programami księgowymi, bez konieczności udziału człowieka.

krajowy system e-faktur

E-faktury w Europie

Polska, jako czwarte państwo w Europie, uruchomiła system, który obsługuje obieg faktur w całej gospodarce krajowej. Wcześniej zrobiły to: Włochy, Hiszpania oraz Portugalia. Podobne rozwiązania są już planowane we Francji (od 2024 r.). Dużą ilość e-faktur w obiegu można zaobserwować również w Estonii i krajach skandynawskich. Jednak w ich przypadku za obsługę odpowiadają rozwiązania komercyjne, a nie państwowe.

Jakie korzyści mają e-faktury?

W założeniu Krajowy System e-Faktur powstał po to, aby ułatwić przedsiębiorcom fakturowanie, a także przeciwdziałać nieprawidłowościom i oszustwom podatkowym w obrębie podatku VAT, akcyzowego oraz dochodowego. Według Ministerstwa Finansów e-faktury mają być wygodne, a ich ustrukturyzowany charakter ma oszczędzić wiele czasu. Wszystkie potrzebne dane (np. ceny danego towaru, stawki VAT) mają być bowiem w jednym miejscu.

Co więcej, wprowadzenie e-faktur sprawi, że skróceniu ulegnie termin zwrotu podatku VAT – do 40 dni. Zwiększy się również bezpieczeństwo dokumentów i zniknie konieczność wydawania duplikatów. Przyspieszeniu ulegnie również obrót dokumentów.

Powstanie Krajowego Systemu e-Faktur zakłada, iż podatnicy będą mieli mniej obowiązków. Za przykład podaje się brak konieczności przechowywania dokumentów, wystawionych poprzez Krajowy System e-Faktur, ponieważ będą one przechowywane w systemie przez 10 lat.

faktura ustrukturyzowana

Jakie wady ma Krajowy System e-Faktur?

Nie da się ukryć, że wprowadzenie e-faktur ma wiele korzyści dla przedsiębiorców. Należy jednak również zwrócić uwagę na trzy potencjalne wady.

Pierwszą z nich jest brak możliwości poprawiania i korygowania faktur przed wprowadzeniem ich do obrotu. Obecnie takie praktyki występują bardzo często i są dopuszczalne.

Drugą z nich jest brak możliwości posługiwania się uproszczeniami w trakcie fakturowania lub rozliczania VAT.

Trzecią z nich jest natomiast potencjalne wyzwanie, jakim dla części przedsiębiorców może być przymusowe odejście od faktur papierowych na rzecz e-faktur. Wiele polskich firm ma bowiem duże zaległości pod kątem cyfryzacji. Może to prowadzić do pewnych komplikacji i problemów z przystosowaniem się do zmian.

O ile więc Krajowy System e-Faktur wprowadzi ułatwienia i udogodnienia, o tyle wielu przedsiębiorców będzie musiało zapewne – zwłaszcza na początku – przyzwyczaić się do nieco innych wymogów i restrykcji fakturowania.

Czy muszę podpisać fakturę VAT? Czy brak podpisu na fakturze, sprawia że dokument jest nadal ważny? Tego typu pytania zadaje wielu przedsiębiorców, którzy nie są pewni, czy na fakturze musi być podpis. To zrozumiałe, że zwłaszcza na początku prowadzenia własnej działalności, niektóre kwestie rozliczeniowe mogą być niezrozumiałe. Na szczęście prawo daje nam konkretną odpowiedź, która na pewno spodoba się wszystkim przedsiębiorcom!

brak podpisu na fakturze

Brak podpisu na fakturze: błąd czy nie?

Dawniej, przed 2004 rokiem, brak podpisu na fakturze był błędem. Jednak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Ministerstwo Finansów zmieniło przepisy, ujednolicając je z przepisami wspólnoty. Oznacza to, że obecnie faktura bez podpisu jest ważna, a sam podpis nie jest wymagany w świetle prawa!

Dla niektórych przedsiębiorców podpisywanie faktur jest tożsame z nadawaniem temu dokumentowi większej autentyczności i wiarygodności. Oczywiście, jeżeli ktoś dzięki temu czuje się lepiej i bezpieczniej, może robić to nadal. W świetle prawa nie ma jednak znaczenia, czy faktura ma podpis, czy też nie.

Jedynym momentem, w którym brak podpisu na fakturze może być problematyczny, jest wejście na drogę sądową z kontrahentem (np. w wyniku nieuregulowania należności). W tego typu sytuacji faktura z podpisem jest automatycznie traktowana, jako dowód w sprawie. Niepodpisany dokument nie może być natomiast bezspornym dowodem w sprawie, co oznacza, że sąd będzie zmuszony zebrać dowody czy przesłuchać strony. To z kolei oznacza wydłużenie się procesu sądowego.

Podkreślamy jednak jeszcze raz, że faktura bez podpisu jest równie ważna i zgodna z prawem, co niepodpisany dokument.

Podpis na fakturze VAT RR

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę płodów rolnych i musi być podpisana! Dokładnie mówi o tym ustawa o VAT:

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

[…]

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

faktura bez podpisu

Co musi być na fakturze?

Jeżeli podpis na fakturze nie jest obowiązkowy, to jakie elementy musi mieć ten dokument, aby został uznany za ważny? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem;

faktura vat podpis

Faktura VAT bez podpisu

Podsumowując, faktura VAT nie musi mieć podpisu, aby obligowała do uregulowania należności w ramach nawiązanej współpracy lub umowy. W biurze rachunkowym Innowacje chętnie odpowiadamy na inne pytania, które pomagają przedsiębiorcom w bezproblemowym i udanym prowadzeniu działalności gospodarczej!

#kolejne artykuły