Polityka prywatności | worldmaster.pl
#

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych serwisu www.worldmaster.pl jest Worldmaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 121, 95-200 Pabianice, KRS: 0000752397 NIP: 7312062799, REGON: 381542987, kapitał zakładowy 10.000 złotych opłacony w całości. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My” lub „Usługodawca”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym cel używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2 Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich użytkowników. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w serwisie Worldmaster, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, bio redaktorskie, adres IP, dane udostępnione przez serwisy internetowe takie jak Facebook, Google w przypadku rejestracji przez te serwisy.

2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy umożliwiającej zgłaszanie Publikacji w Worldmaster, zmiany bądź jej rozwiązania
oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym celu przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, bio redaktorskie, adres zamieszkania, adres IP, zdjęcie, dane udostępnione przez serwisy internetowe takie jak Facebook, Google,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter. W tym celu przetwarzamy Twoje dane w postaci podanego adres e-mail.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: administrator@worldmaster.pl.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu konta tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody co pozostanie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej cofnięciem,
bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w tym firmy obsługujące nas w
zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe tj. nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz znaleźć
tutaj (www.worldmaster.pl/zaufanipartnerzy). Nie będziemy przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich.

11. Dane osobowe będą podlegały przechowywaniu do momentu usunięcia przez Ciebie Konta, wycofania zgody na przetwarzanie lub przez okres nie dłuższy niż wymaga tego cel przetwarzania.

 

§3 Pliki cookies

1. Worldmaster używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a. konfiguracji Worldmaster;

b. poprawiania użyteczności Worldmaster;

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Worldmaster korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

d. określania profilu użytkownika Worldmaster w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji zachowań użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

e. zarządzania tagami na stronach internetowych firmy Google za pośrednictwem narzędzi Google Tag Manager, którego administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

f. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

g. w celu zalogowania się do Worldmaster oraz w celu popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

h. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;

i. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem:  https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;

j. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;

j. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Linkedin.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company Inc. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności linkedin.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;

j. mapowania i analizowania aktywności odwiedzających oraz Użytkowników Wordlmaster za pomocą serwisu Hotjar.com, którego administratorem jest Hotjar Ltd, z siedzibą na Malcie, Polityka ochrony prywatności hotjar.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy;

j. popularyzacji Worldmaster za pomocą serwisu społecznościowego Telegram.com, którego administratorem jest Telegram MessengerLLP, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Polityki ochrony prywatności telegram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://telegram.org/privacy.

5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik lub przeglądający korzysta z Worldmaster. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach przeglądającego gromadzonych przez sieć reklamową Google, przeglądający może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8. Przeglądający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia przeglądającego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu przeglądającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Przeglądający w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których przeglądający wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.