Jak sprawdzić nowego kontrahenta? | worldmaster.pl
#

Współpraca z nowymi klientami bywa problematyczna. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się więc wcześniej, jak sprawdzić kontrahenta, aby mieć pewność, co do jego uczciwości i wiarygodności? Czy można zweryfikować jego rzetelność oraz sytuację finansową? Aby uzyskać najpotrzebniejsze informacje, warto wykonać kilka podstawowych kroków, które pozwolą zweryfikować kontrahenta i spokojnie prowadzić transakcje biznesowe.

weryfikacja kontrahentów

Jak sprawdzić kontrahenta w 3 prostych krokach?

Często przedsiębiorcy podchodzą zbyt optymistycznie do współpracy z nowymi kontrahentami. Brak wiedzy na temat nowego klienta jest nieodpowiedzialny oraz ryzykowny. Może się bowiem okazać, że nasz klient jest niewypłacalny albo miewał w przeszłości problemy z prawem. Taka sytuacja może skutkować nie tylko utratą pieniędzy, ale również pociągnięciem do odpowiedzialności karnej!

Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem współpracy, warto więc dowiedzieć się, jak sprawdzić kontrahenta. Okazuje się, że taki proces można bowiem wykonać samodzielnie za pomocą Internetu.

Jak to zrobić w 3 prostych krokach?

1. Weryfikacja w bezpłatnych rejestrach danych

W Internecie znajduje się kilka darmowych baz danych, w których można pozyskać interesujące informacje na temat każdego zarejestrowanego podmiotu gospodarczego.

 • Jeśli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą, można go sprawdzić w CEIDG.
 • Jeśli kontrahentem są spółki prawa handlowego, wszystkie informacje na ich temat są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Jeżeli natomiast kontrahentem jest spółka cywilna, niezbędne informacje o niej znajdują się w bazie REGON.

Powyższe rejestry pozwalają sprawdzić podstawowe informacje na temat klientów i wszystkich podmiotów gospodarczych. Można z nich korzystać w dowolnym momencie, bez ograniczeń i całkowicie za darmo.

weryfikacja partnerów biznesowych

2. Biała lista podatników VAT

Przed podpisaniem umowy i wykonaniem pierwszej transakcji, warto sprawdzić, czy kontrahent jest na białej liście podatników VAT.

Rejestr pozwala sprawdzić m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika
 • Status podatnika, określający, czy klient jest czynnym podatnikiem VAT
 • Datę rejestracji jako podatnika VAT
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Numery rachunków rozliczeniowych.

Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy numer konta bankowego, który podał nam kontrahent, jest zgodny z numerem konta na białej liście podatników VAT. Pomyłka w tym przypadku pociąga bowiem do odpowiedzialności obie strony transakcji!

3. Sprawdzenie list dłużników

Na końcu warto sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny i czy w przeszłości nie miał problemów z zadłużeniem. Nikt bowiem nie chciałby nawiązywać współpracy biznesowej z podmiotem, który nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, prawda?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z m.in. Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub Biura Informacji Gospodarczej. W obu przypadkach można zyskać informacje na temat zadłużenia konsumentów lub przedsiębiorców.

jak sprawdzić kontrahenta

Jak sprawdzić kontrahenta, żeby spać spokojnie?

Weryfikacja nowego kontrahenta zajmuje czasami nie więcej, niż 15 minut. To naprawdę niewielka ilość czasu, dzięki której zyskujemy spokój, pewność i bezpieczeństwo. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości, można również skontaktować się z dotychczasowymi klientami i partnerami kontrahenta. Wówczas można uzyskać informacje prosto od ludzi, którzy już z nim współpracowali.

Bez względu jednak na okoliczności, warto wiedzieć, jak sprawdzić kontrahenta. To ogromne zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na wiarygodnych i uczciwych transakcjach oraz współpracach biznesowych.

Po więcej odpowiedzi i indywidualnych porad zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Innowacje!

Do tej pory dopuszczalnymi formami dokumentowanie sprzedaży były faktury papierowe oraz elektroniczne. Jednak od 1 stycznia 2022 r. wprowadzano w Polsce e-faktury, zwane również fakturami ustrukturyzowanymi. Choć obecnie korzystanie z nich jest dobrowolne, to w założeniu Ministerstwa Finansów, e-faktury od II kwartału 2023 r. mają stać się obligatoryjne i tym samym zastąpią pozostałe formy fakturowania.

e-faktury

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Umożliwia przedsiębiorcom możliwość wystawiania i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (inaczej – e-faktury). Podatnicy mogą założyć indywidualne konto w KSeF, poprzez które możliwe będzie wysyłanie i odbieranie faktur, a także ich przechowywanie i archiwizowanie. Do każdego konta zostanie natomiast przypisany indywidualny numer, unikalny dla każdego podatnika.

Według założeń twórców KSeF, program – po pełnym uruchomieniu – będzie w stanie obsługiwać około 100 milionów faktur każdego dnia.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to rodzaj faktury elektronicznej, która cechuje się konkretnymi właściwościami. Powinna bowiem mieć określoną formę, zawierać odpowiednie informacje zgodne z prawem, a także być zapisywana we właściwym formacie elektronicznym np. XML.

Format XML w fakturze ustrukturyzowanej ma ogromne znaczenie, ponieważ oznacza, iż dane na fakturze nie są zapisywane w formie obrazu, ale konkretnych znaków. W konsekwencji format XML nie jest czytelny dla człowieka, ponieważ za jego odczytanie będzie odpowiedzialny właściwy program księgowy. Różni się od dotychczasowego, powszechnie stosowanego formatu PDF, który prezentuje dane, zrozumiałe dla człowieka.

Zastosowanie formatu XML ma jednak sens, ponieważ w założeniu będzie możliwe automatyczne przekazywanie informacji między programami księgowymi, bez konieczności udziału człowieka.

krajowy system e-faktur

E-faktury w Europie

Polska, jako czwarte państwo w Europie, uruchomiła system, który obsługuje obieg faktur w całej gospodarce krajowej. Wcześniej zrobiły to: Włochy, Hiszpania oraz Portugalia. Podobne rozwiązania są już planowane we Francji (od 2024 r.). Dużą ilość e-faktur w obiegu można zaobserwować również w Estonii i krajach skandynawskich. Jednak w ich przypadku za obsługę odpowiadają rozwiązania komercyjne, a nie państwowe.

Jakie korzyści mają e-faktury?

W założeniu Krajowy System e-Faktur powstał po to, aby ułatwić przedsiębiorcom fakturowanie, a także przeciwdziałać nieprawidłowościom i oszustwom podatkowym w obrębie podatku VAT, akcyzowego oraz dochodowego. Według Ministerstwa Finansów e-faktury mają być wygodne, a ich ustrukturyzowany charakter ma oszczędzić wiele czasu. Wszystkie potrzebne dane (np. ceny danego towaru, stawki VAT) mają być bowiem w jednym miejscu.

Co więcej, wprowadzenie e-faktur sprawi, że skróceniu ulegnie termin zwrotu podatku VAT – do 40 dni. Zwiększy się również bezpieczeństwo dokumentów i zniknie konieczność wydawania duplikatów. Przyspieszeniu ulegnie również obrót dokumentów.

Powstanie Krajowego Systemu e-Faktur zakłada, iż podatnicy będą mieli mniej obowiązków. Za przykład podaje się brak konieczności przechowywania dokumentów, wystawionych poprzez Krajowy System e-Faktur, ponieważ będą one przechowywane w systemie przez 10 lat.

faktura ustrukturyzowana

Jakie wady ma Krajowy System e-Faktur?

Nie da się ukryć, że wprowadzenie e-faktur ma wiele korzyści dla przedsiębiorców. Należy jednak również zwrócić uwagę na trzy potencjalne wady.

Pierwszą z nich jest brak możliwości poprawiania i korygowania faktur przed wprowadzeniem ich do obrotu. Obecnie takie praktyki występują bardzo często i są dopuszczalne.

Drugą z nich jest brak możliwości posługiwania się uproszczeniami w trakcie fakturowania lub rozliczania VAT.

Trzecią z nich jest natomiast potencjalne wyzwanie, jakim dla części przedsiębiorców może być przymusowe odejście od faktur papierowych na rzecz e-faktur. Wiele polskich firm ma bowiem duże zaległości pod kątem cyfryzacji. Może to prowadzić do pewnych komplikacji i problemów z przystosowaniem się do zmian.

O ile więc Krajowy System e-Faktur wprowadzi ułatwienia i udogodnienia, o tyle wielu przedsiębiorców będzie musiało zapewne – zwłaszcza na początku – przyzwyczaić się do nieco innych wymogów i restrykcji fakturowania.

Czy muszę podpisać fakturę VAT? Czy brak podpisu na fakturze, sprawia że dokument jest nadal ważny? Tego typu pytania zadaje wielu przedsiębiorców, którzy nie są pewni, czy na fakturze musi być podpis. To zrozumiałe, że zwłaszcza na początku prowadzenia własnej działalności, niektóre kwestie rozliczeniowe mogą być niezrozumiałe. Na szczęście prawo daje nam konkretną odpowiedź, która na pewno spodoba się wszystkim przedsiębiorcom!

brak podpisu na fakturze

Brak podpisu na fakturze: błąd czy nie?

Dawniej, przed 2004 rokiem, brak podpisu na fakturze był błędem. Jednak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Ministerstwo Finansów zmieniło przepisy, ujednolicając je z przepisami wspólnoty. Oznacza to, że obecnie faktura bez podpisu jest ważna, a sam podpis nie jest wymagany w świetle prawa!

Dla niektórych przedsiębiorców podpisywanie faktur jest tożsame z nadawaniem temu dokumentowi większej autentyczności i wiarygodności. Oczywiście, jeżeli ktoś dzięki temu czuje się lepiej i bezpieczniej, może robić to nadal. W świetle prawa nie ma jednak znaczenia, czy faktura ma podpis, czy też nie.

Jedynym momentem, w którym brak podpisu na fakturze może być problematyczny, jest wejście na drogę sądową z kontrahentem (np. w wyniku nieuregulowania należności). W tego typu sytuacji faktura z podpisem jest automatycznie traktowana, jako dowód w sprawie. Niepodpisany dokument nie może być natomiast bezspornym dowodem w sprawie, co oznacza, że sąd będzie zmuszony zebrać dowody czy przesłuchać strony. To z kolei oznacza wydłużenie się procesu sądowego.

Podkreślamy jednak jeszcze raz, że faktura bez podpisu jest równie ważna i zgodna z prawem, co niepodpisany dokument.

Podpis na fakturze VAT RR

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę płodów rolnych i musi być podpisana! Dokładnie mówi o tym ustawa o VAT:

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

[…]

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

faktura bez podpisu

Co musi być na fakturze?

Jeżeli podpis na fakturze nie jest obowiązkowy, to jakie elementy musi mieć ten dokument, aby został uznany za ważny? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem;

faktura vat podpis

Faktura VAT bez podpisu

Podsumowując, faktura VAT nie musi mieć podpisu, aby obligowała do uregulowania należności w ramach nawiązanej współpracy lub umowy. W biurze rachunkowym Innowacje chętnie odpowiadamy na inne pytania, które pomagają przedsiębiorcom w bezproblemowym i udanym prowadzeniu działalności gospodarczej!

Przelew SWIFT pozwala na swobodne przesyłanie pieniędzy między bankami, zlokalizowanymi w różnych krajach, jeśli tylko należą one do systemu SWIFT. To rodzaj przelewu zagranicznego, który służy do transakcji w niemalże wszystkich walutach obcych – poza euro. Ile kosztuje przelew zagraniczny SWIFT? Czym dokładnie jest ten system i kto z niego korzysta? Dlaczego SWIFT nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o transakcje euro?

SWIFT – co to jest?

SWIFT to międzynarodowy system, dzięki któremu instytucje finansowe z różnych krajów mogą wymieniać się informacjami. To również skrót od nazwy organizacji, która powstała w 1973 r. i stworzyła ów system (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

czym jest swift

Co to oznacza w praktyce?

SWIFT pozwala na swobodny transfer pieniędzy w jednej walucie do instytucji, która posługuje się inną walutą. Tym samym możliwe jest płacenie w złotówkach za m.in.: towar, wyrażony w dolarach (lub w innej walucie) w internetowym sklepie zagranicznym. Oczywiście rachunek bankowy odbiorcy musi znajdować się w instytucji, należącej do SWIFT.

Aby system mógł poprawnie funkcjonować, należące do niego instytucje (np. banki), mają przypisany unikalny kod SWIFT, służący do ich identyfikacji. Składa się z 8 lub 11 znaków, będących literami i cyframi. Oznaczają one m.in.: państwo, lokalizację instytucji czy identyfikator.

W wielu krajach stosuje się kod BIC (Bank Identifier Code), który jest odpowiednikiem kodu SWIFT i pełni tę samą funkcję. Dla przykładu kod BIC/SWIFT polskiego banku PKO BP to BPKOPLPW. Kody pozostałych polskich banków (wraz z instrukcją, jak zrobić przelew zagraniczny SWIFT i opłatami) znajdują się na stronach internetowych banków.

Kto korzysta z przelewów SWIFT?

System SWIFT obsługuje ponad 11000 instytucji, wśród których znajdują się głównie banki, domy maklerskie i giełdy. System jest obecny w niemalże wszystkich krajach świata. Dzięki swojej dostępności i powszechności to najczęściej stosowany rodzaj przelewu zagranicznego w obrocie międzynarodowym.

Z przelewów zagranicznych SWIFT mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jedynym warunkiem jest przynależność banku nadawcy i odbiorcy do systemu SWIFT. W konsekwencji możliwe jest elektroniczne przesyłanie pieniędzy w polskich złotówkach lub innej walucie.

Jak zrobić zagraniczny przelew SWIFT?

Do poprawnego zrealizowania zagranicznego przelewu, należy poprawnie wypełnić formularz, podając niezbędne informacje. Są to m.in.:

 • dane odbiorcy (nazwa i adres),
 • numer konta bankowego odbiorcy (IBAN),
 • kod BIC/SWIFT, który jest przypisany do banku odbiorcy,
 • kwota przelewu,
 • waluta przelewu,
 • tytuł płatności

Przed zrealizowaniem transakcji warto sprawdzić wpisane informacje, aby pieniądze trafiły w odpowiednie miejsce.

jak zrobić przelew swift

Ile kosztuje przelew zagraniczny SWIFT?

Na ostateczną opłatę za przelew SWIFT składa się prowizja (nie we wszystkich bankach) oraz koszt przewalutowania. W niektórych krajach dochodzi również koszt odbierania przelewów (nie tylko ich wysyłania)

Koszty można sprawdzić na stronach internetowych banków.

Warto jednak wiedzieć, że opłaty można zminimalizować, wysyłając większe kwoty. Banki mają bowiem ustaloną maksymalną wartość opłat, która w Polsce wynosi zazwyczaj nie więcej niż 250 zł (w przypadku przelewów, realizowanych w trybie standardowym). Oznacza to, że – w niektórych przypadkach – opłaci się wysłać jednorazowo większą kwotę, aniżeli kilkukrotny transfer mniejszych kwot.

Przed realizacją przelewu, należy również wybrać opcję, kto pokrywa koszty przelewu:

 • nadawca (oznaczenie – OUR),
 • odbiorcy (oznaczenie – BEN),
 • podział między nadawcę i odbiorcę (oznaczenie – SHA).

W przypadku ostatniej opcji nadawca zazwyczaj pokrywa koszty prowizji swojego banku, a odbiorca płaci za resztę opłat.

Ile trwa przelew SWIFT?

Realizacja przelewu SWIFT trwa do 3 dni roboczych. Oczywiście można skrócić czas realizacji, wybierając opcję ekspresową. Należy jednak pamiętać, że taki wybór prowadzi do znacznie większy kosztów przelewu.

Transakcje w euro: SWIFT czy SEPA?

Przelewy SWIFT można realizować w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie, jeżeli tylko należy on do sieci SWIFT. Przelewy SEPA (Single Euro Payments Area) są natomiast dostępne tylko w walucie euro i możliwe do realizowania przez banki, znajdujące się na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i San Marino.

Przelew SEPA jest więc korzystniejszy, jeśli walutą transakcji jest euro. Z kolei przelew SWIFT będzie lepszym wyborem, jeżeli jest realizowany w innych walutach.

ile kosztuje przelew zagraniczny

Biuro rachunkowe Innowacje

Mamy nadzieję, że od tej pory przelewy zagraniczne SWIFT nie będą miały żadnych tajemnic! Warto bowiem wiedzieć, z jakich narzędzi korzysta się na co dzień.

Po więcej przydatnych odpowiedzi zapraszamy na naszego bloga oraz do indywidualnego kontaktu z biurem rachunkowym Innowacje!

Zbliża się szczególny czas w roku, kiedy wiele osób pyta: „Jak rozliczyć PIT w 2022”? W tym roku – podobnie jak w ostatnich latach – mamy możliwość uregulowania podatku dochodowego w prosty sposób przez Internet. To jednak niejedyna forma rozliczenia. O pozostałych sposobach, a także stawce PIT, terminach i ewentualnych ulgach, piszemy w dalszej części artykułu.

do kiedy pit

Ile wynosi PIT w 2022 roku?

Przypominamy, że podatek dochodowy musi uregulować każda osoba, która osiągnęła dochody w roku poprzednim. Tym samym w 2022 roku rozliczamy się z urzędem skarbowym za rok 2021. Oznacza to, że stawka PIT w 2022 r. dotyczy regulacji prawnych z 2021 r. W konsekwencji nawet jeśli pojawiły się w tym zakresie zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 r., będą one widoczne dopiero przy rozliczeniu PIT w 2023 r.

Stawka PIT w 2022 roku zależy od formy opodatkowania.

Najczęściej spotykana jest skala podatkowa, która obliguje do płacenia 17% podatku dochodowego, jeśli dochód w roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka PIT wzrasta do 32%, liczone od nadwyżki.

Inną formą opodatkowania, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, jest podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Przypominamy, że karta podatkowa od 2022 roku nie jest możliwa do zastosowania, jako nowa forma opodatkowania. Korzystać więc z niej mogą tylko te podmioty, które wykorzystywały ją w poprzednim roku.

Jak rozliczyć PIT w 2022 roku?

Sposób rozliczenia PIT w 2022 r. jest taki sam, jak w poprzednich latach. Podatnicy mogą zatem skorzystać z:

 • osobistego doręczenia formularza do właściwego urzędu skarbowego,
 • wysłania formularza PIT pocztą na adres właściwego urzędu,
 • rozliczenia PIT online na oficjalnej stronie podatkowej w usłudze e-PIT, należącej do Ministerstwa Finansów.

Wybór opcji elektronicznej z usługą „Twój e-PIT” jest najszybszą formą rozliczenia. Aby jednak z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu za pomocą jednego z pięciu sposobów: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, danych podatnika (PESEL lub NIP i kwota przychodów), a także poprzez aplikację „mObywatel”.

Jak można jednak przeczytać na oficjalnej stronie, rozliczenie PIT w e-Urzędzie Skarbowym nie jest dostępne dla osób, które chcą rozliczyć przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

ulga pit dla młodych

Wybór formularza

Kluczowym zadaniem w poprawnym rozliczeniu podatku dochodowego, jest wybór właściwego formularza PIT. Najczęściej wybierane to:

 • Formularz PIT-37 – przeznaczony dla osób, które osiągają dochody w ramach umowy o pracę czy też umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie). Deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów, opodatkowanych według wytycznych skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36 – korzystają z niego osoby, które osiągnęły dochód bez pośrednictwa płatnika, czyli dotyczy to najczęściej osób, prowadzących działalność gospodarczą. Deklaracja PIT-36 dotyczy opodatkowania przychodów według skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36L – wybierają go osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają się za pomocą podatku liniowego.
 • Formularz PIT-28 – przewidziany dla osób, które rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracja PIT-28 dotyczy więc przede wszystkim działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych oraz podatników, czerpiących zyski z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.
 • Formularz PIT-38 – wyznaczony dla podatników, którzy w roku poprzednim osiągnęli przychód w wyniku zbycia udziału w spółkach, papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych.
 • Formularz PIT-39 – skierowany jest dla osób, które rozliczają przychód w wyniku prywatnej i odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych, a także z tytułu zamiany nieruchomości i praw.

Biorąc pod uwagę przejrzystość definicji każdego z formularza, wybór odpowiedniej deklaracji nie powinien stanowić problemu.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Podatek dochodowy w 2022 r. – z perspektywy podatnika – należy rozliczyć:

 • do 28 lutego 2022 r., jeśli dotyczy formularza PIT-28;
 • do 2 maja 2022 r., jeśli dotyczy formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Warto zapamiętać, iż niezłożenie deklaracji w terminie, skutkuje naliczaniem kar w formie odsetek.

Bez PIT dla Młodych

Przypominamy, iż osoby poniżej 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych”. Jest ona przewidziana dla osób, które – oprócz spełnienia wymagań wiekowych – osiągnęły dochody z tytułu umów o pracę, umów zlecenie oraz pracy nakładczej.

W takiej sytuacji skorzystanie z ulgi oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego – 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy natomiast zapłacić podatek dochodowy w wysokości 32%, liczony od nadwyżki.

Z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat.

jak rozliczyć pit w 2022

Podatek dochodowy w 2022

Rozliczenie PIT nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy znajomość podstawowych definicji, a także prostych kroków, które należy uczynić, aby poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze służymy pomocą!

#kolejne artykuły