IKE i IKZE 2022: jak oszczędzać pieniądze na emeryturę? | worldmaster.pl
#

Zaufanie do tradycyjnego systemu emerytalnego w Polsce jest dość mocno zachwiane. Polacy boją się, że ich emerytura nie wystarczy do godnego życia. Pewnym rozwiązaniem jest IKE i IKZE, czyli formy dobrowolnego oszczędzania, głównie z myślą o emeryturze. Oba rozwiązania należą do III filaru systemu emerytalnego i dla wielu osób są dobrym sposobem na ochronę kapitału. Co je wyróżnia? Jakie będą limity wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku? Jak w ten sposób oszczędzać pieniądze na emeryturę?

jak oszczędzać pieniądze na emeryturę

51% Polaków boi się ubóstwa na emeryturze

Badanie IBRIS: „Godna emerytura. Czy wystarczy zabezpieczenie gwarantowane?”, pokazuje opinie Polaków na temat systemu emerytalnego. Wyniki są dość szokujące i nie przemawiają na korzyść systemu.

 • 66% badanych boi się załamania lub niewydolności systemu emerytalnego
 • 60% badanych boi się zajęcia oszczędności przez państwo
 • 51% badanych boi się ubóstwa na emeryturze
 • 81% badanych uważa, że wysokość emerytury nie będzie wystarczająca do godnego życia
 • 56% badanych ma zamiar kontynuować pracę zawodową, nawet w wieku emerytalnym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, nie powinno dziwić, że Polacy szukają sposobów na odkładanie pieniędzy na emeryturę. Jednym ze sposobów jest IKE i IKZE, dzięki którym można zapewnić sobie lepszą jakość życia, a także skorzystać z wielu korzyści podatkowych.

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Zarówno IKE, jak i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania. Oznacza to, że posiadacz sam decyduje, kiedy i ile oszczędności chce gromadzić na tych kontach. Państwo nie narzuca więc żadnych terminów, ani koniecznych składek! Jedynym ograniczeniem są roczne limity wpłat, o których napisaliśmy więcej w dalszej części artykułu.

Oba rozwiązania są do siebie bardzo podobne. Zwalniają z podatku od zysków kapitałowych oraz pozwalają na dziedziczenie oszczędności. Co więcej, IKZE stosuje również ulgę podatkową. Różnice zachodzą natomiast w pozostałych kwestiach podatkowych oraz rocznych limitach wpłat.

Jak założyć IKE i IKZE?

Rachunki IKE i IKZE mogą się od siebie różnić w zależności od tego, gdzie zostaną założone. Zazwyczaj występują w ofercie m.in.: funduszy inwestycyjnych, banków, biur maklerskich czy firm ubezpieczeniowych.

Jak działa IKE i IKZE?

W ramach IKE i IKZE można dokonywać wielu inwestycji. Wówczas, aby otrzymać korzyści podatkowe, należy umieścić w nich dany produkt finansowy. W ten sposób można m.in.: inwestować w obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne, oszczędzając gotówkę dzięki IKE i IKZE, która w przeciwnym przypadku musiałaby być uiszczona na rzecz podatków od zysków kapitałowych.

Oszczędzanie w IKE 2022

Podatek od zysków kapitałowych wynosi obecnie 19%. Jest on określany „podatkiem Belki” od nazwiska jego inicjatora. Ów podatek oznacza, że najpóźniej na końcu danej inwestycji należy zapłacić ustalony procent od zysków. Jeżeli więc na zakończenie inwestycji (np. 10-letnich obligacji skarbowych) suma zysków wyniesie 10 000 zł, to zostanie ona obniżona o podatek w wysokości 19% (1 900 zł). Tym samym ostateczna suma zysków wyniesie 8 100 zł.

Jeśli natomiast inwestowanie (np. we wcześniej wspomniane obligacje skarbowe) będzie odbywać się poprzez rachunek IKE, wówczas na konto inwestora trafia 100% zysków. Aby jednak zyski kapitałowe nie były obarczone podatkiem Belki, należy spełnić kilka warunków:

 • podczas wypłaty z IKE mieć ukończone 60 lat (lub 55 lat, jeśli dotyczy to osób, które nabyły wcześniejszych praw do emerytury),
 • wpłacać pieniądze na IKE minimum w 5 latach kalendarzowych (lub wpłacić ponad połowę wartości kapitału na IKE minimum 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty).

Oczywiście, posiadacze rachunków mogą wcześniej wypłacić gotówkę, jednakże będą musieli wówczas zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKE w 2022

Według najnowszych informacji roczne limity wpłat na IKE w 2022 r. wynoszą 17 766 zł. Dla porównania w roku 2021 r. limity wynosiły 15 777 zł.

ike 2022

Oszczędzanie w IKZE 2022

IKZE działa w bardzo podobny sposób jak IKE, ale niesie ze sobą natychmiastowe ulgi podatkowe. O ile korzyść podatkowa w IKE jest odczuwalna głównie na koniec oszczędzania (zwolnienie z podatku Belki), o tyle w IKZE jest ona widoczna już na początku. Dzieje się tak dlatego, iż wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu PIT. Ulga jest ustalana na podstawie rocznego limitu wpłat oraz stawki PIT (17% lub 32%).

Również w przypadku IKZE należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • jeśli wypłata środków z IKZE nastąpi przed 65 rokiem życia, trzeba zapłacić PIT według ustalonych stawek w dniu wypłaty;
 • to samo tyczy się niespełnienia warunku minimum 5 lat oszczędzania w ramach IKZE;
 • spełnienie powyższych warunków oznacza, że wypłata środków będzie opodatkowana wyłącznie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wynoszącym 10% wypłacanej kwoty.

Warto zaznaczyć, że dochody z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKZE w 2022

Podobnie jak w przypadku IKE, również IKZE podniosło roczne limity wpłat. W 2022 r. wynoszą one 7 106,40 zł. W 2021 r. równały się one wysokości 6 310,80 zł. Z kolei przedsiębiorcy w 2022 r. będą mogli wpłacić na IKZE maksymalnie 10 659,60 zł.

ikze 2022

Jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

Sposobów na oszczędzanie pod kątem emerytury jest wiele. Niektóre osoby decydują się na gromadzenie oszczędności na lokatach bankowych, inni natomiast wolą odkładanie gotówki na rachunkach oszczędnościowych. Bez względu na preferencje inwestycyjne i oszczędzania, warto zainteresować się IKE i IKZE. Dla wielu osób może być to lukratywna okazja, niosąca ze sobą znaczną ochronę kapitału.

Karta podatkowa uchodzi za jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Niestety od 2022 r. nie będzie ona dostępna dla nowych firm! Polski Ład wprowadza zmiany, w wyniku których rozliczanie się za pomocą karty podatkowej będzie dostępne tylko dla tych podatników, którzy korzystają z tej formy opodatkowania w 2021 r. Oprócz tego Minister Finansów obwieścił nowe stawki, które wzrosną o kilka procent w porównaniu do 2021 r.

Czego jeszcze możemy spodziewać się w nadchodzącym roku?

karta podatkowa 2022

Czym jest karta podatkowa?

Przypomnijmy, dlaczego karta podatkowa to jedna z bardziej atrakcyjnych form opodatkowania?

 • Nie wymaga prowadzenia księgowości.
 • Nie trzeba składać zeznań podatkowych.
 • Relatywnie niski podatek, niezależny od wysokości dochodów.
 • Opłacalna dla firm, zatrudniających małą liczbę pracowników.
 • Nie ma konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Warto wspomnieć, że wysokość podatku ustala się na podstawie:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność.

Wysokość podatku ustala natomiast naczelnik urzędu skarbowego.

Oczywiście nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z karty podatkowej. Wytyczne w tym zakresie ustala: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

To tylko niektóre z wielu specyficznych cech karty podatkowej. W niniejszym artykule skupimy się jednak nie na wyjaśnieniach, czym jest ów forma opodatkowania, ale na zmianach, które nadejdą w 2022 r.

Polski Ład 2022: likwidacja karty podatkowej

Według ustawy, która wprowadza Polski Ład, od 2022 r. znika możliwość zastosowania karty podatkowej, jako nowej formy opodatkowania. Istotne jest jednak, że firmy, które na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystały z karty podatkowej, będą mogły kontynuować rozliczenia w tej formie.

Oznacza to, że firmy, które rozliczają się poprzez: skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt, nie będą mogły zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zakłada firmę przed 31 grudnia 2021 r. i chce skorzystać z karty podatkowej, powinien zgłosić to przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób zyska prawo do korzystania z karty podatkowej również w 2022 r.

czy karta podatkowa opłaca się

Karta podatkowa 2022: wyższe stawki

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. stawki karty podatkowej wzrosną w 2022 r. o około 4,2%. Zmiana jest proporcjonalna do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tym samym obwieszczeniu można przeczytać, iż:

„Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70−76 dopuszczalne jest − poza świadczeniami dla ludności − wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 72 997 zł przychodu rocznie”.

Wskazana działalność – według zapisu w obwieszczeniu – dotyczy usług w zakresie:

70. robót budowlanych,
71. sztukatorstwa,
72. odgrzybiania budynków,
73. cyklinowania,
74. zduństwa,
75. robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji,
76. studniarstwa, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m.

Stawki karty podatkowej w 2022 roku

Poniżej prezentujemy wybrane, miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej, które przedsiębiorcy zapłacą w 2022 roku.

 • Usługi grawerskie – bez pracowników – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 553 zł miesięcznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że firma zatrudnia jednego pracownika, stawka wzrasta do 1042 zł.
 • Usługi zegarmistrzowskie – bez pracowników – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 249 zł miesięcznie. Jeśli w firmie zatrudniony byłby jeden pracownik, stawka wyniosłaby 511 zł.
 • Usługi wulkanizatorskie z wyjątkiem bieżnikowania opon – z dwoma pracownikami – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 1207 zł miesięcznie. Bez pracowników stawka wynosi natomiast 486 zł.
 • Usługi krawieckie – bez pracowników – w miejscowości do 5 000 mieszkańców są obciążone stawką 135 zł miesięcznie. Jeżeli zakład zatrudniałby pięciu pracowników, stawka wzrasta do 752 zł.
 • Usługi sprzątania wnętrz – z dwoma pracownikami – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 767 zł miesięcznie. Bez pracowników wartość ta spada do 320 zł.

Pełna lista stawek karty podatkowej, które zaczną obowiązywać od 2022 r., znajduje się we wskazanym wcześniej obwieszczeniu Ministra Finansów.

krawiec karta podatkowa

Czy warto rozliczać się w formie karty podatkowej?

Polski Ład wprowadza istotne zmiany w karcie podatkowej. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy warto nadal rozliczać się w takiej formie? Odpowiedź nie może być jednoznaczna, a ostateczna decyzja powinna być podjęta po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W tym celu zapraszamy do konsultacji w Biurze Rachunkowym Innowacje!

Z przyjemnością doradzimy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie na 2022 rok.

Polski Ład budzi skrajne emocje wśród opinii publicznej. Według oficjalnych założeń zmiany doprowadzą do niższego podatku wśród 70% Polaków, którzy zaoszczędzą w ten sposób około 17 mld zł rocznie. Nie wszyscy są jednak zgodni z takimi szacunkami. Nie brakuje głosów, sugerujących, iż zmiany podatkowe doprowadzą do pokaźnych strat po stronie przedsiębiorców. Abstrahując od faktu, która strona ma rację, postanowiliśmy przyjrzeć się najważniejszym zmianom podatkowym, które wprowadza Polski Ład.

polski ład

Polski Ład: zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 roku

Prace legislacyjne nad podatkową częścią Polskiego Ładu zakończyły się w Sejmie i Senacie 29 października 2021 r. Tym samym według ustaleń zmiany podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Co nowego wprowadza Polski Ład?

Jak można przeczytać w oficjalnym serwisie podatkowym Ministerstwa Finansów, najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Kwoty wolnej od podatku (wzrost do 30 000 zł)
 • Progu podatkowego (wzrost do 120 000 zł)
 • Braku podatku dla emerytury do 2 500 zł
 • Ulgi podatkowej na innowacje, rozwój firmy i dla inwestora
 • Niższego ryczałtu dla m.in.: osób, pracujących w sektorze IT oraz lekarzy
 • Składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

To tylko niektóre zmiany podatkowe, które budzą największe emocje wśród obserwatorów i ekspertów.

Kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 8 000 zł do 30 000 zł. Według ustawodawcy taka zmiana da najwięcej korzyści najuboższym oraz ponad połowie emerytów i rencistów.

Polski Ład zakłada również podniesienie progu podatkowego, którego przekroczenie skutkuje większym obciążeniem podatkowym w wysokości 32%. Dotychczas próg ten wynosił 85 528 zł. Po zmianach jego wartość wzrośnie do 120 000 zł.

Emerytura bez podatku do 2500 zł

Podniesienie kwoty wolnej od podatku ma sprawić, że większość emerytów i rencistów nie zapłaci PIT w ogóle. Seniorzy, którzy pobierają wyższe świadczenie, zapłacą podatek od kwoty, która przekracza 2 500 zł.

Emeryci i renciści, którzy pracują i nie pobierają emerytury, będą natomiast płacić podatek, gdy ich zarobki przekroczą 115 528 zł. Jest to suma uwzględniająca kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz przewidzianą ulgę (85 528 zł).

Ulgi podatkowe dla firm, inwestycji i przedsiębiorców

Ustawodawca wyszczególnia w Polskim Ładzie szereg ulg i działań, których zadaniem jest wsparcie inwestycji i innowacyjności w biznesie. Takie zmiany – według twórców Polskiego Ładu – mają zwiększyć konkurencyjność krajowej gospodarki na międzynarodowej arenie. Poniżej prezentujemy wybrane ulgi, które polegają na:

 • łatwiejszym otwieraniu linii produkcyjnej, przeznaczonej dla konkretnego produktu (ulga na robotyzację),
 • wspieraniu prac koncepcyjnych, które przebiegają podczas tworzenia nowego produkty (ulga B+R),
 • wspomaganiu w zakresie przystosowania i wdrożenia pomysłu w praktykę (ulga na prototyp),
 • zmniejszeniu obciążenia, które zachodzi na etapie sprzedaży produktu (ulga IP Box),
 • ułatwieniu dla polskich firm w wejściu na giełdę i znalezieniu inwestorów (ulga na IPO).

Polski Ład zamierza również wprowadzić zmiany w Estońskim CIT, które – według ustawodawcy – przyczynią się do zwiększenia jego atrakcyjności.

polski ład zmiany podatkowe

Zmiany w ryczałcie dla IT, lekarzy i inżynierów

Obecny ryczałt dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych i inżynierów wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polskim Ładzie, ryczałt spadnie do wysokości 14%. Z kolei informatycy, programiści i inne stanowiska w branży IT doświadczą zmiany ryczałtu z 15% na 12%.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Polski Ład wprowadza zmiany podatkowe w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, rozliczających się liniowo, ryczałtem oraz na zasadach ogólnych.

 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą podatku liniowego, będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zatem w 2022 roku wyniesie ona nie mniej niż 270 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą ryczałtu, zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy, liczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów, osiąganych przez przedsiębiorcę. Jeżeli więc roczny przychód przedsiębiorcy będzie pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł, składka zdrowotna wyniesie 511 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych, zapłacą składkę zdrowotną, która wynosi 9%.

Polski Ład likwiduje również możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku.

najważniejsze zmiany podatkowe 2022

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany podatkowe, które wprowadza Polski Ład. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi, jeszcze zanim wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to uchronić się przed kosztownymi błędami i jednocześnie umożliwi podejmowania najlepszych decyzji biznesowych w danej sytuacji.

Po indywidualną pomoc, konsultacje oraz obsługę w wykonaniu biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu!

Prowadzenie własnej firmy nie jest wyznacznikiem statusu, ani tym bardziej luksusu – przynajmniej w rozumieniu banków. Przedsiębiorcy mają bowiem mniejsze szanse na uzyskanie lepszego kredytu hipotecznego. Pod tym względem bardziej opłaca się być zatrudnionym, chociażby na umowę o pracę. Dlaczego prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest gorzej punktowane przez banki? Jak można podnieść swoją zdolność kredytową?

Czego boją się banki?

Dla banków dawanie kredytów to część oferty, przekładającej się na ich biznesowy sukces. Oznacza to, że dana placówka dokładnie weryfikuje wszelkie czynniki, zanim powierzy komuś gotówkę. Roztropność i skrupulatność jest szczególnie dostrzegalna w czasach pandemii. Banki szczegółowo sprawdzają branżę przedsiębiorców, strukturę i stabilność ich dochodów, a także wiele innych aspektów.

Najgorszym scenariuszem dla banku jest bowiem niewypłacalność przedsiębiorcy.

Niektóre branże są gorzej punktowane podczas wyznaczania zdolności kredytowej. Niższa ocena wiąże się z wyższym ryzykiem biznesowym, jakie ponosi przedsiębiorca. Bankom mogą się również nie spodobać się poszczególne aspekty finansowe i biznesowe przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wyliczona zdolność kredytowa może być odpowiednio niższa.

zdolność kredytowa

Ryczałt a zdolność kredytowa

Na wysokość zdolności kredytowej, wyliczonej przez bank, wpływa przede wszystkim dochód przedsiębiorcy. Kiedy jednak przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu, płaci podatki od przychodu. Takie rozróżnienie ma wpływ na wyliczenia zdolności kredytowej!

Banki uznają zazwyczaj, iż dochód firmy, prowadzonej w formie ryczałtu, odpowiada pewnemu procentowi przychodów. Może więc się okazać, że wyliczony przez bank dochód, będzie stanowił 20-25% przychodów. To natomiast obniża zdolność kredytową.

Wielu analityków słusznie zauważa, iż ryczałt i kredyt hipoteczny nie stanowią dobrej pary.

Co sprawdzają banki, gdy przedsiębiorca ubiega się o kredyt hipoteczny?

Banki wyliczają zdolność kredytową, aby ocenić, czy przedsiębiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. W tym celu wykonuje się analizy kredytowe, dające bankom odpowiedzi, czy warto powierzyć gotówkę danej osobie. Pod uwagę są brane następujące czynniki:

 • czas prowadzenia działalności gospodarczej (im dłużej, tym lepiej),
 • stabilność dochodu i płynność finansowa,
 • wysokość przychodów i kosztów działalności gospodarczej,
 • branża, jej specyfika i potencjalne ryzyko,
 • konkurencyjność firmy na rynku,
 • majątek przedsiębiorcy (aktywa),
 • dotychczasowe zobowiązania.

Analizy kredytowe mogą się różnić w zależności od wybranego banku. Zazwyczaj dotyczą one jednak podobnych kwestii, dzięki czemu można o nie zadbać wcześniej, stwarzając sobie większe szanse na atrakcyjniejszy kredyt hipoteczny.

Niska zdolność kredytowa: co robić?

Niesatysfakcjonująca zdolność kredytowa (lub nawet jej brak) w jednym banku nie przekreśla szans na uzyskanie kredytu hipotecznego w innej placówce. Każdy bank liczy bowiem zdolność w inny sposób. W rezultacie może okazać się, że przedstawiciele jednego banku ocenią zdolność kredytową bardzo negatywnie, a pracownicy drugiego chętnie udzielą kredytu hipotecznego na kwotę kilkuset tysięcy.

Należy jednak podchodzić rozsądnie do wyliczeń banku i przyjrzeć się, które aspekty – na podstawie analiz – wymagają w przedsiębiorstwie poprawy. W ten sposób można dodatkowo usprawnić składowe swojego biznesu.

jak podnieść zdolność kredytową

Jak podnieść zdolność kredytową?

Przedsiębiorcy mają realny wpływ na wysokość swojej zdolności kredytowej. Mogą ją podnieść na kilka różnych sposobów:

 • powiększenie biznesu i prowadzenie go na większą skalę (np. zatrudnienie nowych pracowników, rozszerzenie działalności na nowe rynki),
 • spłacenie innych kredytów i zobowiązań oraz rezygnacja z kart kredytowych,
 • dodanie współkredytobiorcy,
 • zwiększenie dochodów (także z innych źródeł).

Warto również zauważyć, że zdolność kredytową można nie tylko podnieść, ale i obniżyć. Do działań przedsiębiorców, mających negatywny wpływ na wyliczenia banku, zalicza się:

Działań, ingerujących w zdolność kredytową, może być jeszcze więcej. Kluczowe jest jednak zadbanie o fundamentalne kwestie, mające bezpośredni i największy wpływ na wyliczenia banków.

Czy przedsiębiorcy mają ciężej w uzyskaniu kredytu?

Podsumowując, przedsiębiorcy mają relatywnie mniejsze szanse na uzyskanie lepszego kredytu hipotecznego. Banki baczniej przyglądają się ich biznesom i skrupulatniej analizują sytuację finansową. Choć osoby, zatrudnione na umowę o pracę, mogą mieć łatwiej, należy również pokazać drugą stronę medalu. Otóż, przedsiębiorcy mają zazwyczaj większe możliwości zwiększania osiąganych dochodów.

O ile osoby, pracujące na umowie, nie mogą z miesiąca na miesiąc podnosić swoich zarobków, o tyle przedsiębiorcy dysponują wieloma narzędziami biznesowymi, sprzedażowymi i marketingowymi, mogącymi mieć zbawienny wpływ na wysokość ich dochodów. Warto o tym pamiętać podczas obierania zawodowej ścieżki.

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważna w kontekście prowadzenia dochodowej działalności. Aby jednak optymalizacja osiągnęła odpowiednią skuteczność, należy prawidłowo rozpoznać miejsce powstawania kosztów w firmie. Dopiero wtedy można dowiedzieć się, które działy lub projekty generują największe koszty, a następnie poprawić ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Czym jest miejsce powstawania kosztów?

Miejsce powstawania kosztów nazywane jest również „Centrum Kosztów”. Według definicji powinien być to system w strukturach firmy, który jest odpowiedzialny za klasyfikowanie i rozpoznawanie poszczególnych wydatków. Działanie ów systemu jest niezwykle ważne, ponieważ pomaga przy planowaniu budżetu przedsiębiorstwa, a także szacowania dochodów w poszczególnych działach firmy. Co więcej, miejsce planowania kosztów pozwala przypisywać wydatki do właściwych zespołów projektowych!

miejsce powstawania kosztów

Centrum Kosztów może występować w różnych formach, charakterystycznych dla danego poziomu szczegółowości. Tym samym najprostsze Centrum pozwoli wskazać miejsce powstawania kosztów w danym dziale firmy. Z kolei najbardziej skrupulatne Centrum wskaże koszty na wybranych stanowiskach w danych projektach.

Dobór szczegółowości pracy systemu jest zależny od indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Jakie są kryteria wyznaczające Centrum Kosztów?

W przedsiębiorstwie można wyznaczyć kilka Centrów Kosztów, które będą ponosić odpowiedzialność za rozpoznawanie i klasyfikowanie wydatków. Ich wyodrębnienie może natomiast zachodzić na podstawie kilku podstawowych kryteriów. Idąc za wiedzą, zgromadzoną w Encyklopedii Zarządzania, są to:

 • miejsce powstawania kosztów,
 • wymogi techniczno-obrachunkowe,
 • organizacja przestrzenna,
 • funkcje przedsiębiorstwa.

W następstwie zastosowania powyższych kryteriów można wyszczególnić Centra Kosztów, które precyzyjnie i skrupulatnie zlokalizują oraz nazwą poszczególne wydatki. W ten sposób przedsiębiorcy zyskają pełen ogląd w koszty przedsiębiorstwa, co pozwoli im zoptymalizować finanse całej firmy.

centrum kosztów

Zalety i korzyści

Zastosowanie systemów ewidencjonowania kosztów w przedsiębiorstwie pozwala zweryfikować, czy dane wydatki służą realizacji celów oraz strategii biznesowych. Co więcej, szczegółowy system pozwoli również sprawdzić, czy ów cele zostały zrealizowane w poszczególnych działach firmy.

Określenie miejsca powstawania kosztów pozwala również na skuteczną i dokładną kontrolę zasobów. Ponadto ułatwia to sprawowanie nadzoru oraz kierowanie nie tylko całą organizacją, ale również jej poszczególnymi segmentami. Biorąc pod uwagę, że stworzone Centra Kosztów w obrębie jednego przedsiębiorstwa są od siebie zależne, usprawnieniu ulega prowadzenie i funkcjonowanie całej firmy.

Kolejną zaletą jest ułatwienie decyzji, dotyczących zmian. Wiele przedsiębiorstw wzbrania się przed wprowadzaniem koniecznych zmian, posługując się szeregiem wymówek. W rzeczywistości brakuje im jasnych i konkretnych danych, które pozwoliłby wprowadzić zmiany, dotyczące, chociażby usprawnień technologicznych lub ukierunkowania kapitału w określone inwestycje.

Wady i zagrożenia

Nie można pominąć również potencjalnych zagrożeń, czyhających na przedsiębiorców, korzystających z Centrów Kosztów. Do najpoważniejszych należy zaliczyć nadmierne przywiązywanie się i zwracanie uwagi na koszty w stosunku do przychodów czy ogólnych finansów firmy. Ponadto nie brakuje przypadków, w których szefowie lub menadżerowie celowo wydatkują środki na koniec okresu budżetowego, aby wykorzystać go w pełni.

Miejsce powstawania kosztów jest istotne, ale należy podchodzić do niego w sposób racjonalny. Najważniejsze jest bowiem uwzględnienie go w zarządzaniu organizacją, ale nie za cenę innych instrumentów i elementów, wpływających na jej funkcjonowanie.

optymalizacja finansowa firmy

Jak określić miejsce powstawania kosztów?

Miejsce powstawania kosztów jest możliwe do zlokalizowania po przeanalizowaniu sytuacji finansowej danej firmy oraz jej struktury wydatków i przychodów. W biurze rachunkowym Innowacje służymy pomocą wszystkim przedsiębiorcom. Z przyjemnością podejmujemy się realizacji nawet trudnych zleceń i dbamy o finanse naszych klientów!

#kolejne artykuły