Czym jest przelew SWIFT i kto z niego korzysta? | worldmaster.pl
#

Przelew SWIFT pozwala na swobodne przesyłanie pieniędzy między bankami, zlokalizowanymi w różnych krajach, jeśli tylko należą one do systemu SWIFT. To rodzaj przelewu zagranicznego, który służy do transakcji w niemalże wszystkich walutach obcych – poza euro. Ile kosztuje przelew zagraniczny SWIFT? Czym dokładnie jest ten system i kto z niego korzysta? Dlaczego SWIFT nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o transakcje euro?

SWIFT – co to jest?

SWIFT to międzynarodowy system, dzięki któremu instytucje finansowe z różnych krajów mogą wymieniać się informacjami. To również skrót od nazwy organizacji, która powstała w 1973 r. i stworzyła ów system (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

czym jest swift

Co to oznacza w praktyce?

SWIFT pozwala na swobodny transfer pieniędzy w jednej walucie do instytucji, która posługuje się inną walutą. Tym samym możliwe jest płacenie w złotówkach za m.in.: towar, wyrażony w dolarach (lub w innej walucie) w internetowym sklepie zagranicznym. Oczywiście rachunek bankowy odbiorcy musi znajdować się w instytucji, należącej do SWIFT.

Aby system mógł poprawnie funkcjonować, należące do niego instytucje (np. banki), mają przypisany unikalny kod SWIFT, służący do ich identyfikacji. Składa się z 8 lub 11 znaków, będących literami i cyframi. Oznaczają one m.in.: państwo, lokalizację instytucji czy identyfikator.

W wielu krajach stosuje się kod BIC (Bank Identifier Code), który jest odpowiednikiem kodu SWIFT i pełni tę samą funkcję. Dla przykładu kod BIC/SWIFT polskiego banku PKO BP to BPKOPLPW. Kody pozostałych polskich banków (wraz z instrukcją, jak zrobić przelew zagraniczny SWIFT i opłatami) znajdują się na stronach internetowych banków.

Kto korzysta z przelewów SWIFT?

System SWIFT obsługuje ponad 11000 instytucji, wśród których znajdują się głównie banki, domy maklerskie i giełdy. System jest obecny w niemalże wszystkich krajach świata. Dzięki swojej dostępności i powszechności to najczęściej stosowany rodzaj przelewu zagranicznego w obrocie międzynarodowym.

Z przelewów zagranicznych SWIFT mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jedynym warunkiem jest przynależność banku nadawcy i odbiorcy do systemu SWIFT. W konsekwencji możliwe jest elektroniczne przesyłanie pieniędzy w polskich złotówkach lub innej walucie.

Jak zrobić zagraniczny przelew SWIFT?

Do poprawnego zrealizowania zagranicznego przelewu, należy poprawnie wypełnić formularz, podając niezbędne informacje. Są to m.in.:

 • dane odbiorcy (nazwa i adres),
 • numer konta bankowego odbiorcy (IBAN),
 • kod BIC/SWIFT, który jest przypisany do banku odbiorcy,
 • kwota przelewu,
 • waluta przelewu,
 • tytuł płatności

Przed zrealizowaniem transakcji warto sprawdzić wpisane informacje, aby pieniądze trafiły w odpowiednie miejsce.

jak zrobić przelew swift

Ile kosztuje przelew zagraniczny SWIFT?

Na ostateczną opłatę za przelew SWIFT składa się prowizja (nie we wszystkich bankach) oraz koszt przewalutowania. W niektórych krajach dochodzi również koszt odbierania przelewów (nie tylko ich wysyłania)

Koszty można sprawdzić na stronach internetowych banków.

Warto jednak wiedzieć, że opłaty można zminimalizować, wysyłając większe kwoty. Banki mają bowiem ustaloną maksymalną wartość opłat, która w Polsce wynosi zazwyczaj nie więcej niż 250 zł (w przypadku przelewów, realizowanych w trybie standardowym). Oznacza to, że – w niektórych przypadkach – opłaci się wysłać jednorazowo większą kwotę, aniżeli kilkukrotny transfer mniejszych kwot.

Przed realizacją przelewu, należy również wybrać opcję, kto pokrywa koszty przelewu:

 • nadawca (oznaczenie – OUR),
 • odbiorcy (oznaczenie – BEN),
 • podział między nadawcę i odbiorcę (oznaczenie – SHA).

W przypadku ostatniej opcji nadawca zazwyczaj pokrywa koszty prowizji swojego banku, a odbiorca płaci za resztę opłat.

Ile trwa przelew SWIFT?

Realizacja przelewu SWIFT trwa do 3 dni roboczych. Oczywiście można skrócić czas realizacji, wybierając opcję ekspresową. Należy jednak pamiętać, że taki wybór prowadzi do znacznie większy kosztów przelewu.

Transakcje w euro: SWIFT czy SEPA?

Przelewy SWIFT można realizować w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie, jeżeli tylko należy on do sieci SWIFT. Przelewy SEPA (Single Euro Payments Area) są natomiast dostępne tylko w walucie euro i możliwe do realizowania przez banki, znajdujące się na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i San Marino.

Przelew SEPA jest więc korzystniejszy, jeśli walutą transakcji jest euro. Z kolei przelew SWIFT będzie lepszym wyborem, jeżeli jest realizowany w innych walutach.

ile kosztuje przelew zagraniczny

Biuro rachunkowe Innowacje

Mamy nadzieję, że od tej pory przelewy zagraniczne SWIFT nie będą miały żadnych tajemnic! Warto bowiem wiedzieć, z jakich narzędzi korzysta się na co dzień.

Po więcej przydatnych odpowiedzi zapraszamy na naszego bloga oraz do indywidualnego kontaktu z biurem rachunkowym Innowacje!

Zbliża się szczególny czas w roku, kiedy wiele osób pyta: „Jak rozliczyć PIT w 2022”? W tym roku – podobnie jak w ostatnich latach – mamy możliwość uregulowania podatku dochodowego w prosty sposób przez Internet. To jednak niejedyna forma rozliczenia. O pozostałych sposobach, a także stawce PIT, terminach i ewentualnych ulgach, piszemy w dalszej części artykułu.

do kiedy pit

Ile wynosi PIT w 2022 roku?

Przypominamy, że podatek dochodowy musi uregulować każda osoba, która osiągnęła dochody w roku poprzednim. Tym samym w 2022 roku rozliczamy się z urzędem skarbowym za rok 2021. Oznacza to, że stawka PIT w 2022 r. dotyczy regulacji prawnych z 2021 r. W konsekwencji nawet jeśli pojawiły się w tym zakresie zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 r., będą one widoczne dopiero przy rozliczeniu PIT w 2023 r.

Stawka PIT w 2022 roku zależy od formy opodatkowania.

Najczęściej spotykana jest skala podatkowa, która obliguje do płacenia 17% podatku dochodowego, jeśli dochód w roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka PIT wzrasta do 32%, liczone od nadwyżki.

Inną formą opodatkowania, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, jest podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Przypominamy, że karta podatkowa od 2022 roku nie jest możliwa do zastosowania, jako nowa forma opodatkowania. Korzystać więc z niej mogą tylko te podmioty, które wykorzystywały ją w poprzednim roku.

Jak rozliczyć PIT w 2022 roku?

Sposób rozliczenia PIT w 2022 r. jest taki sam, jak w poprzednich latach. Podatnicy mogą zatem skorzystać z:

 • osobistego doręczenia formularza do właściwego urzędu skarbowego,
 • wysłania formularza PIT pocztą na adres właściwego urzędu,
 • rozliczenia PIT online na oficjalnej stronie podatkowej w usłudze e-PIT, należącej do Ministerstwa Finansów.

Wybór opcji elektronicznej z usługą „Twój e-PIT” jest najszybszą formą rozliczenia. Aby jednak z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu za pomocą jednego z pięciu sposobów: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, danych podatnika (PESEL lub NIP i kwota przychodów), a także poprzez aplikację „mObywatel”.

Jak można jednak przeczytać na oficjalnej stronie, rozliczenie PIT w e-Urzędzie Skarbowym nie jest dostępne dla osób, które chcą rozliczyć przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

ulga pit dla młodych

Wybór formularza

Kluczowym zadaniem w poprawnym rozliczeniu podatku dochodowego, jest wybór właściwego formularza PIT. Najczęściej wybierane to:

 • Formularz PIT-37 – przeznaczony dla osób, które osiągają dochody w ramach umowy o pracę czy też umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie). Deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów, opodatkowanych według wytycznych skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36 – korzystają z niego osoby, które osiągnęły dochód bez pośrednictwa płatnika, czyli dotyczy to najczęściej osób, prowadzących działalność gospodarczą. Deklaracja PIT-36 dotyczy opodatkowania przychodów według skali podatkowej.
 • Formularz PIT-36L – wybierają go osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają się za pomocą podatku liniowego.
 • Formularz PIT-28 – przewidziany dla osób, które rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracja PIT-28 dotyczy więc przede wszystkim działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych oraz podatników, czerpiących zyski z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.
 • Formularz PIT-38 – wyznaczony dla podatników, którzy w roku poprzednim osiągnęli przychód w wyniku zbycia udziału w spółkach, papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych.
 • Formularz PIT-39 – skierowany jest dla osób, które rozliczają przychód w wyniku prywatnej i odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych, a także z tytułu zamiany nieruchomości i praw.

Biorąc pod uwagę przejrzystość definicji każdego z formularza, wybór odpowiedniej deklaracji nie powinien stanowić problemu.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Podatek dochodowy w 2022 r. – z perspektywy podatnika – należy rozliczyć:

 • do 28 lutego 2022 r., jeśli dotyczy formularza PIT-28;
 • do 2 maja 2022 r., jeśli dotyczy formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Warto zapamiętać, iż niezłożenie deklaracji w terminie, skutkuje naliczaniem kar w formie odsetek.

Bez PIT dla Młodych

Przypominamy, iż osoby poniżej 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych”. Jest ona przewidziana dla osób, które – oprócz spełnienia wymagań wiekowych – osiągnęły dochody z tytułu umów o pracę, umów zlecenie oraz pracy nakładczej.

W takiej sytuacji skorzystanie z ulgi oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego – 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy natomiast zapłacić podatek dochodowy w wysokości 32%, liczony od nadwyżki.

Z ulgi „Zerowy PIT dla Młodych” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat.

jak rozliczyć pit w 2022

Podatek dochodowy w 2022

Rozliczenie PIT nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy znajomość podstawowych definicji, a także prostych kroków, które należy uczynić, aby poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze służymy pomocą!

Zaufanie do tradycyjnego systemu emerytalnego w Polsce jest dość mocno zachwiane. Polacy boją się, że ich emerytura nie wystarczy do godnego życia. Pewnym rozwiązaniem jest IKE i IKZE, czyli formy dobrowolnego oszczędzania, głównie z myślą o emeryturze. Oba rozwiązania należą do III filaru systemu emerytalnego i dla wielu osób są dobrym sposobem na ochronę kapitału. Co je wyróżnia? Jakie będą limity wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku? Jak w ten sposób oszczędzać pieniądze na emeryturę?

jak oszczędzać pieniądze na emeryturę

51% Polaków boi się ubóstwa na emeryturze

Badanie IBRIS: „Godna emerytura. Czy wystarczy zabezpieczenie gwarantowane?”, pokazuje opinie Polaków na temat systemu emerytalnego. Wyniki są dość szokujące i nie przemawiają na korzyść systemu.

 • 66% badanych boi się załamania lub niewydolności systemu emerytalnego
 • 60% badanych boi się zajęcia oszczędności przez państwo
 • 51% badanych boi się ubóstwa na emeryturze
 • 81% badanych uważa, że wysokość emerytury nie będzie wystarczająca do godnego życia
 • 56% badanych ma zamiar kontynuować pracę zawodową, nawet w wieku emerytalnym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, nie powinno dziwić, że Polacy szukają sposobów na odkładanie pieniędzy na emeryturę. Jednym ze sposobów jest IKE i IKZE, dzięki którym można zapewnić sobie lepszą jakość życia, a także skorzystać z wielu korzyści podatkowych.

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Zarówno IKE, jak i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania. Oznacza to, że posiadacz sam decyduje, kiedy i ile oszczędności chce gromadzić na tych kontach. Państwo nie narzuca więc żadnych terminów, ani koniecznych składek! Jedynym ograniczeniem są roczne limity wpłat, o których napisaliśmy więcej w dalszej części artykułu.

Oba rozwiązania są do siebie bardzo podobne. Zwalniają z podatku od zysków kapitałowych oraz pozwalają na dziedziczenie oszczędności. Co więcej, IKZE stosuje również ulgę podatkową. Różnice zachodzą natomiast w pozostałych kwestiach podatkowych oraz rocznych limitach wpłat.

Jak założyć IKE i IKZE?

Rachunki IKE i IKZE mogą się od siebie różnić w zależności od tego, gdzie zostaną założone. Zazwyczaj występują w ofercie m.in.: funduszy inwestycyjnych, banków, biur maklerskich czy firm ubezpieczeniowych.

Jak działa IKE i IKZE?

W ramach IKE i IKZE można dokonywać wielu inwestycji. Wówczas, aby otrzymać korzyści podatkowe, należy umieścić w nich dany produkt finansowy. W ten sposób można m.in.: inwestować w obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne, oszczędzając gotówkę dzięki IKE i IKZE, która w przeciwnym przypadku musiałaby być uiszczona na rzecz podatków od zysków kapitałowych.

Oszczędzanie w IKE 2022

Podatek od zysków kapitałowych wynosi obecnie 19%. Jest on określany „podatkiem Belki” od nazwiska jego inicjatora. Ów podatek oznacza, że najpóźniej na końcu danej inwestycji należy zapłacić ustalony procent od zysków. Jeżeli więc na zakończenie inwestycji (np. 10-letnich obligacji skarbowych) suma zysków wyniesie 10 000 zł, to zostanie ona obniżona o podatek w wysokości 19% (1 900 zł). Tym samym ostateczna suma zysków wyniesie 8 100 zł.

Jeśli natomiast inwestowanie (np. we wcześniej wspomniane obligacje skarbowe) będzie odbywać się poprzez rachunek IKE, wówczas na konto inwestora trafia 100% zysków. Aby jednak zyski kapitałowe nie były obarczone podatkiem Belki, należy spełnić kilka warunków:

 • podczas wypłaty z IKE mieć ukończone 60 lat (lub 55 lat, jeśli dotyczy to osób, które nabyły wcześniejszych praw do emerytury),
 • wpłacać pieniądze na IKE minimum w 5 latach kalendarzowych (lub wpłacić ponad połowę wartości kapitału na IKE minimum 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty).

Oczywiście, posiadacze rachunków mogą wcześniej wypłacić gotówkę, jednakże będą musieli wówczas zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKE w 2022

Według najnowszych informacji roczne limity wpłat na IKE w 2022 r. wynoszą 17 766 zł. Dla porównania w roku 2021 r. limity wynosiły 15 777 zł.

ike 2022

Oszczędzanie w IKZE 2022

IKZE działa w bardzo podobny sposób jak IKE, ale niesie ze sobą natychmiastowe ulgi podatkowe. O ile korzyść podatkowa w IKE jest odczuwalna głównie na koniec oszczędzania (zwolnienie z podatku Belki), o tyle w IKZE jest ona widoczna już na początku. Dzieje się tak dlatego, iż wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu PIT. Ulga jest ustalana na podstawie rocznego limitu wpłat oraz stawki PIT (17% lub 32%).

Również w przypadku IKZE należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • jeśli wypłata środków z IKZE nastąpi przed 65 rokiem życia, trzeba zapłacić PIT według ustalonych stawek w dniu wypłaty;
 • to samo tyczy się niespełnienia warunku minimum 5 lat oszczędzania w ramach IKZE;
 • spełnienie powyższych warunków oznacza, że wypłata środków będzie opodatkowana wyłącznie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wynoszącym 10% wypłacanej kwoty.

Warto zaznaczyć, że dochody z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKZE w 2022

Podobnie jak w przypadku IKE, również IKZE podniosło roczne limity wpłat. W 2022 r. wynoszą one 7 106,40 zł. W 2021 r. równały się one wysokości 6 310,80 zł. Z kolei przedsiębiorcy w 2022 r. będą mogli wpłacić na IKZE maksymalnie 10 659,60 zł.

ikze 2022

Jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

Sposobów na oszczędzanie pod kątem emerytury jest wiele. Niektóre osoby decydują się na gromadzenie oszczędności na lokatach bankowych, inni natomiast wolą odkładanie gotówki na rachunkach oszczędnościowych. Bez względu na preferencje inwestycyjne i oszczędzania, warto zainteresować się IKE i IKZE. Dla wielu osób może być to lukratywna okazja, niosąca ze sobą znaczną ochronę kapitału.

Karta podatkowa uchodzi za jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Niestety od 2022 r. nie będzie ona dostępna dla nowych firm! Polski Ład wprowadza zmiany, w wyniku których rozliczanie się za pomocą karty podatkowej będzie dostępne tylko dla tych podatników, którzy korzystają z tej formy opodatkowania w 2021 r. Oprócz tego Minister Finansów obwieścił nowe stawki, które wzrosną o kilka procent w porównaniu do 2021 r.

Czego jeszcze możemy spodziewać się w nadchodzącym roku?

karta podatkowa 2022

Czym jest karta podatkowa?

Przypomnijmy, dlaczego karta podatkowa to jedna z bardziej atrakcyjnych form opodatkowania?

 • Nie wymaga prowadzenia księgowości.
 • Nie trzeba składać zeznań podatkowych.
 • Relatywnie niski podatek, niezależny od wysokości dochodów.
 • Opłacalna dla firm, zatrudniających małą liczbę pracowników.
 • Nie ma konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Warto wspomnieć, że wysokość podatku ustala się na podstawie:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność.

Wysokość podatku ustala natomiast naczelnik urzędu skarbowego.

Oczywiście nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z karty podatkowej. Wytyczne w tym zakresie ustala: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

To tylko niektóre z wielu specyficznych cech karty podatkowej. W niniejszym artykule skupimy się jednak nie na wyjaśnieniach, czym jest ów forma opodatkowania, ale na zmianach, które nadejdą w 2022 r.

Polski Ład 2022: likwidacja karty podatkowej

Według ustawy, która wprowadza Polski Ład, od 2022 r. znika możliwość zastosowania karty podatkowej, jako nowej formy opodatkowania. Istotne jest jednak, że firmy, które na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystały z karty podatkowej, będą mogły kontynuować rozliczenia w tej formie.

Oznacza to, że firmy, które rozliczają się poprzez: skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt, nie będą mogły zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zakłada firmę przed 31 grudnia 2021 r. i chce skorzystać z karty podatkowej, powinien zgłosić to przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób zyska prawo do korzystania z karty podatkowej również w 2022 r.

czy karta podatkowa opłaca się

Karta podatkowa 2022: wyższe stawki

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. stawki karty podatkowej wzrosną w 2022 r. o około 4,2%. Zmiana jest proporcjonalna do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tym samym obwieszczeniu można przeczytać, iż:

„Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70−76 dopuszczalne jest − poza świadczeniami dla ludności − wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 72 997 zł przychodu rocznie”.

Wskazana działalność – według zapisu w obwieszczeniu – dotyczy usług w zakresie:

70. robót budowlanych,
71. sztukatorstwa,
72. odgrzybiania budynków,
73. cyklinowania,
74. zduństwa,
75. robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji,
76. studniarstwa, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m.

Stawki karty podatkowej w 2022 roku

Poniżej prezentujemy wybrane, miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej, które przedsiębiorcy zapłacą w 2022 roku.

 • Usługi grawerskie – bez pracowników – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 553 zł miesięcznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że firma zatrudnia jednego pracownika, stawka wzrasta do 1042 zł.
 • Usługi zegarmistrzowskie – bez pracowników – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 249 zł miesięcznie. Jeśli w firmie zatrudniony byłby jeden pracownik, stawka wyniosłaby 511 zł.
 • Usługi wulkanizatorskie z wyjątkiem bieżnikowania opon – z dwoma pracownikami – w miejscowości od 5 000 do 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 1207 zł miesięcznie. Bez pracowników stawka wynosi natomiast 486 zł.
 • Usługi krawieckie – bez pracowników – w miejscowości do 5 000 mieszkańców są obciążone stawką 135 zł miesięcznie. Jeżeli zakład zatrudniałby pięciu pracowników, stawka wzrasta do 752 zł.
 • Usługi sprzątania wnętrz – z dwoma pracownikami – w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców są obciążone stawką 767 zł miesięcznie. Bez pracowników wartość ta spada do 320 zł.

Pełna lista stawek karty podatkowej, które zaczną obowiązywać od 2022 r., znajduje się we wskazanym wcześniej obwieszczeniu Ministra Finansów.

krawiec karta podatkowa

Czy warto rozliczać się w formie karty podatkowej?

Polski Ład wprowadza istotne zmiany w karcie podatkowej. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy warto nadal rozliczać się w takiej formie? Odpowiedź nie może być jednoznaczna, a ostateczna decyzja powinna być podjęta po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W tym celu zapraszamy do konsultacji w Biurze Rachunkowym Innowacje!

Z przyjemnością doradzimy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie na 2022 rok.

Polski Ład budzi skrajne emocje wśród opinii publicznej. Według oficjalnych założeń zmiany doprowadzą do niższego podatku wśród 70% Polaków, którzy zaoszczędzą w ten sposób około 17 mld zł rocznie. Nie wszyscy są jednak zgodni z takimi szacunkami. Nie brakuje głosów, sugerujących, iż zmiany podatkowe doprowadzą do pokaźnych strat po stronie przedsiębiorców. Abstrahując od faktu, która strona ma rację, postanowiliśmy przyjrzeć się najważniejszym zmianom podatkowym, które wprowadza Polski Ład.

polski ład

Polski Ład: zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 roku

Prace legislacyjne nad podatkową częścią Polskiego Ładu zakończyły się w Sejmie i Senacie 29 października 2021 r. Tym samym według ustaleń zmiany podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Co nowego wprowadza Polski Ład?

Jak można przeczytać w oficjalnym serwisie podatkowym Ministerstwa Finansów, najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Kwoty wolnej od podatku (wzrost do 30 000 zł)
 • Progu podatkowego (wzrost do 120 000 zł)
 • Braku podatku dla emerytury do 2 500 zł
 • Ulgi podatkowej na innowacje, rozwój firmy i dla inwestora
 • Niższego ryczałtu dla m.in.: osób, pracujących w sektorze IT oraz lekarzy
 • Składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

To tylko niektóre zmiany podatkowe, które budzą największe emocje wśród obserwatorów i ekspertów.

Kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 8 000 zł do 30 000 zł. Według ustawodawcy taka zmiana da najwięcej korzyści najuboższym oraz ponad połowie emerytów i rencistów.

Polski Ład zakłada również podniesienie progu podatkowego, którego przekroczenie skutkuje większym obciążeniem podatkowym w wysokości 32%. Dotychczas próg ten wynosił 85 528 zł. Po zmianach jego wartość wzrośnie do 120 000 zł.

Emerytura bez podatku do 2500 zł

Podniesienie kwoty wolnej od podatku ma sprawić, że większość emerytów i rencistów nie zapłaci PIT w ogóle. Seniorzy, którzy pobierają wyższe świadczenie, zapłacą podatek od kwoty, która przekracza 2 500 zł.

Emeryci i renciści, którzy pracują i nie pobierają emerytury, będą natomiast płacić podatek, gdy ich zarobki przekroczą 115 528 zł. Jest to suma uwzględniająca kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz przewidzianą ulgę (85 528 zł).

Ulgi podatkowe dla firm, inwestycji i przedsiębiorców

Ustawodawca wyszczególnia w Polskim Ładzie szereg ulg i działań, których zadaniem jest wsparcie inwestycji i innowacyjności w biznesie. Takie zmiany – według twórców Polskiego Ładu – mają zwiększyć konkurencyjność krajowej gospodarki na międzynarodowej arenie. Poniżej prezentujemy wybrane ulgi, które polegają na:

 • łatwiejszym otwieraniu linii produkcyjnej, przeznaczonej dla konkretnego produktu (ulga na robotyzację),
 • wspieraniu prac koncepcyjnych, które przebiegają podczas tworzenia nowego produkty (ulga B+R),
 • wspomaganiu w zakresie przystosowania i wdrożenia pomysłu w praktykę (ulga na prototyp),
 • zmniejszeniu obciążenia, które zachodzi na etapie sprzedaży produktu (ulga IP Box),
 • ułatwieniu dla polskich firm w wejściu na giełdę i znalezieniu inwestorów (ulga na IPO).

Polski Ład zamierza również wprowadzić zmiany w Estońskim CIT, które – według ustawodawcy – przyczynią się do zwiększenia jego atrakcyjności.

polski ład zmiany podatkowe

Zmiany w ryczałcie dla IT, lekarzy i inżynierów

Obecny ryczałt dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych i inżynierów wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polskim Ładzie, ryczałt spadnie do wysokości 14%. Z kolei informatycy, programiści i inne stanowiska w branży IT doświadczą zmiany ryczałtu z 15% na 12%.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Polski Ład wprowadza zmiany podatkowe w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, rozliczających się liniowo, ryczałtem oraz na zasadach ogólnych.

 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą podatku liniowego, będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zatem w 2022 roku wyniesie ona nie mniej niż 270 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą ryczałtu, zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy, liczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów, osiąganych przez przedsiębiorcę. Jeżeli więc roczny przychód przedsiębiorcy będzie pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł, składka zdrowotna wyniesie 511 zł.
 • Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych, zapłacą składkę zdrowotną, która wynosi 9%.

Polski Ład likwiduje również możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku.

najważniejsze zmiany podatkowe 2022

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany podatkowe, które wprowadza Polski Ład. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi, jeszcze zanim wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to uchronić się przed kosztownymi błędami i jednocześnie umożliwi podejmowania najlepszych decyzji biznesowych w danej sytuacji.

Po indywidualną pomoc, konsultacje oraz obsługę w wykonaniu biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu!

#kolejne artykuły