Kwota wolna od podatku w 2024: wzrost do 60 000 zł? | Worldmaster
#

Wyniki wyborów parlamentarnych sprawiły, że już niebawem możemy ujrzeć istotne zmiany w systemie podatkowym, które były zapowiedziane przez ugrupowania opozycyjne. Do jednych z postulatów, na które warto zwrócić uwagę, należy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Jeśli zmiana zostałaby wprowadzona w życie, jej skutki automatycznie przełożyłoby się na finanse wielu Polaków. Prześledźmy hipotetyczny scenariusz na 2024 rok i sprawdźmy, co zmieni podniesienie kwoty wolnej do 60 000 zł.

Dla kogo jest kwota wolna od podatku?

Na samym początku warto wiedzieć, kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Są to bowiem osoby fizyczne, które rozliczają swoje przychody na rozliczeniu rocznym według skali podatkowej (zasady ogólne). Mogą być to więc zarówno osoby, zatrudnione na umowę o pracę, jak i przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą.

Kwota wolna dotyczy zatem podatników, którzy rozliczają się według formularza:

 • PIT-36
 • PIT-37.

Kwota wolna nie dotyczy natomiast podatników, którzy rozliczają się według formularza:

 • PIT-36L (podatek liniowy)
 • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)
 • PIT-38 (przychody z kapitałów pieniężnych)
 • PIT-39 (przychody ze zbycia nieruchomości).

Grupa osób, która korzysta z ulgi, jest zatem ściśle określona przez polskie prawo.

kwota wolna od podatku 2024

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2023 roku?

Przypominamy, że aktualna kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że miesięczny dochód brutto do 2 500 zł nie podlega pod obowiązek zapłaty podatku dochodowego PIT. 

Progi podatkowe na zasadach ogólnych w 2023 roku prezentują się zatem w następujący sposób:

 • Do 30 000 zł – całkowite zwolnienie z PIT.
 • Od 30 000 zł do 120 000 zł – 12% podatku dochodowego, liczonego od nadwyżki ponad 30 000 zł.
 • Powyżej 120 000 zł – 10 800 zł + 32% podatku dochodowego, liczonego od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Kwota 10 800 zł w ostatnim progu wynika z konieczności zapłaty 12% podatku od zarobionych 90 000 zł w progu poprzednim (od 30 000 zł do 120 000 zł).

Progi podatkowe w 2024 roku po podniesieniu kwoty wolnej

Zmiany, zapowiadane przez polityków, przyniosą istotne konsekwencje dla wielu podatników. Jeśli kwota wolna zostanie podniesiona do 60 000 zł, wówczas progi podatkowe na zasadach ogólnych, będą prezentować się w taki sposób:

 • Do 60 000 zł – pełnie zwolnienie z PIT
 • Od 60 000 zł do 120 000 zł – 12% podatku dochodowego, liczonego od nadwyżki ponad 60 000 zł.
 • Powyżej 120 000 zł – 7 200 zł + 32% podatku dochodowego, liczonego od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Podobnie jak wyjaśnialiśmy poprzednio, kwota 7 200 zł w ostatnim progu wynika z konieczności zapłaty 12% podatku od zarobionych 60 000 zł w progu poprzednim (od 60 000 zł do 120 000 zł).

wzrost kwoty od wolnej od podatku do 60 000

60 000 zł kwoty wolnej od podatku w 2024 a wynagrodzenie na rękę

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł oznacza, iż w kieszeniach wielu Polaków zostanie więcej gotówki. Przykładem są osoby, które zarabiają 5 000 zł brutto miesięcznie. Ich zysk „na rękę” wyniesie około 200 zł, jeśli kwota wolna zostanie zwiększona do zapowiadanych 60 000 zł. Oznacza to, że wielu podatników zyska nawet do kilku tysięcy w skali roku. Naturalnie nie można zapominać, że choć kwota wolna zwalnia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, to wciąż pozostaje obowiązkowa składka zdrowotna, która dotyczy wszystkich podatników. Nie bez powodu więc nazywa się ją pewną formą ukrytego podatku.

Po więcej informacji i odpowiedzi na indywidualne pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Innowacje!

Działalność nierejestrowana to świetne narzędzie dla osób, które nie chcą zakładać firmy, a ich przychody z własnej aktywności (np. udzielanie korepetycji, wykonywanie projektów graficznych) nie są wysokie. W takiej sytuacji osoby fizyczne mogą skorzystać z opcji prowadzenia działalności nierejestrowanej. Dowiedz się więcej i sprawdź, jakie warunki należy spełnić!

Co to jest działalność nierejestrowana?

Klasyczna działalność gospodarcza ma charakter zorganizowany i zarobkowy, a także jest prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalność nierejestrowana również charakteryzuje się takimi właściwościami, ale ze względu na niski przychód nie jest uznawana (w świetle prawa) za działalność gospodarczą. W efekcie nie trzeba posiadać wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana jest zatem drobną działalnością zarobkową dla osób fizycznych. Jest to szansa na sprawdzenie (bez zakładania firmy), czy dana aktywność przynosi odpowiednie przychody. Niektóre osoby traktują tę formę działalności, jako swego rodzaju test przed późniejszym założeniem klasycznej działalności gospodarczej.

co to jest działalność nierejestrowana

Jakie są warunki działalności nierejestrowanej?

Najważniejszym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest miesięczny próg przychodów, którego nie wolno przekroczyć

 • W świetle ostatnich zmian prawnych, od 1 lipca 2023 r. nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeśli miesięczne przychody nie przekraczają 2700 zł brutto. Obecnie kwota jest wyliczana na podstawie 75% minimalnego wynagrodzenia, które od lipca 2023 r. wynosi 3600 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu masz obowiązek założyć działalność gospodarczą w ciągu 7 dni!

Ponadto istotne jest również, czy w ostatnim czasie nie prowadzono klasycznej działalności gospodarczej.

 • Polskie prawo mówi, że do prowadzenia działalności nierejestrowanej nie można wykonywać klasycznej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Jednocześnie można prowadzić działalność nierejestrowaną, mając zarejestrowaną klasyczną działalność gospodarczą, ale musi być ona zawieszona minimum przez ostatnie 60 miesięcy.

W rezultacie, aby prowadzić działalność nierejestrowaną, należy: być osobą fizyczną, mieścić się w progu przychodów, a także nie wykonywać klasycznej działalności w ostatnich 60 miesiącach.

jak założyć działalność nierejestrowaną

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Po spełnieniu warunków, działalność nierejestrowaną mogą zatem prowadzić:

 • Osoby fizyczne
 • Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia.
 • Bezrobotni
 • Urzędnicy
 • Rolnicy.

Jak więc widać, z tej opcji może korzystać dość szeroka grupa osób. 

Jakie są obowiązki podczas wykonywania działalności nierejestrowanej?

Osoby, decydujące się na tę formę działalności, muszą pamiętać, aby:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczać przychody (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej,
 • wystawiać faktury lub rachunki, jeśli zażąda ich osoba kupująca,
 • przestrzegać praw konsumentów.

Warto pamiętać, że choć działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, to w świetle prawa cywilnego osoby prowadzące tę formę działalności, są uznawani za przedsiębiorców.

kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Aby założyć działalność nierejestrowaną, nie trzeba jej rejestrować ani zgłaszać w żadnym urzędzie lub instytucji. Osoby prowadzącę tę formę działalności, nie muszą również płacić ZUS-u czy uzyskać wpisu do CEIDG. Należy natomiast pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zgłoś się do biura rachunkowego Innowacje. Zajmiemy się Twoimi problemami, doradzimy najlepsze rozwiązanie i pomożemy we wszystkich kwestiach podatkowych, księgowych oraz prawnych.

Fakturowanie to podstawowa czynność w każdej firmie. Czy jednak jesteś pewien, jak wystawić fakturę w poprawny sposób? Wiesz, co powinno się na niej znaleźć, aby dokument został uznany za ważny? Sprawdź najważniejsze informacje w tym zakresie i poznaj dwa sposoby na fakturowanie w przedsiębiorstwie!

fakturowanie

Czym jest fakturowanie w działalności gospodarczej?

Fakturowanie to nic innego, jak wystawianie dokumentów (faktur), które mają na celu rozliczanie firmy ze sprzedanych towarów lub zrealizowanych usług. W rezultacie jest to niezbędny dokument do funkcjonowania każdej działalności. Stanowi bowiem potwierdzenie danej sprzedaży, a tym samym jest podstawą do m.in. wyliczania podatków

Przedsiębiorcy korzystają zwykle z dwóch sposobów na wystawianie faktur:

 • Za pomocą specjalnych programów
 • Ręcznie.

Który z nich jest lepszy? 

Programy do wystawiania faktur

Wraz z rozwojem technologicznym i postępującą automatyzacją, programy do wystawiania faktur są coraz popularniejsze. Wystarczy wprowadzić dane w poszczególne rubryki programu, a następnie zostanie wygenerowana faktura, na której znajdą się wszystkie wpisane informacje. 

Wiele programów wyróżnia się dużą intuicyjnością i łatwością w obsłudze. Ponadto bardzo często zapewniają one również zgodność faktur z obowiązującymi przepisami prawnymi (np. poprzez jasne i konkretne wskazówki na etapie wprowadzania danych). Dużym atutem programów do wystawiania faktur jest fakt, iż umożliwiają one generowanie dokumentów zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

jak wystawić fakturę

Fakturowanie za pomocą specjalnych programów oferuje także dodatkowe funkcje, które pozytywnie wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa oraz usprawniają funkcjonowanie całej działalności. Przykładem są m.in. możliwość dokonywania automatycznych płatności czy opcja umieszczenia logo firmy na fakturze.

Ręczne przygotowanie faktury

Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy coraz rzadziej wystawiają faktury ręcznie. To bez wątpienia bardziej tradycyjna forma generowania tego typu dokumentów, która jest równocześnie znacznie bardziej czasochłonna i wymaga większej wprawy oraz znajomości prawa.

Ręczne wystawianie faktur można wciąż spotkać w małych firmach. Niemniej biorąc pod uwagę, że specjalne programy robią to szybciej i znacznie ułatwiają ten proces, trudno się dziwić, że coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z ręcznego fakturowania na rzecz automatyzacji.

ręczne wystawianie faktur

Jak wystawić fakturę, żeby była zgodna z prawem?

W obu przypadkach – zarówno wystawiając dokument ręcznie, jak i za pomocą dedykowanych programów, należy pamiętać o najważniejszych zasadach fakturowania. Każdy dokument musi bowiem zawierać konkretne informacje, aby był uznany za ważny i legalny w świetle polskiego prawa. 

Co powinno zatem znaleźć się fakturze?

 • Numer i data wystawienia faktury.
 • Dane sprzedającego i kupującego (np. imiona, nazwiska, adresy).
 • NIP sprzedawcy.
 • NIP lub PESEL kupującego.
 • Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru.
 • Nazwa sprzedawanego towaru lub usługi.
 • Jednostka miary sprzedawanego towaru lub usługi (np. ilość, sztuki, godziny).
 • Cena netto towaru lub usługi (bez VAT).
 • Stawka VAT.
 • Całkowita wartość sprzedaży towarów lub usług.
 • Ewentualne rabaty.
 • Zsumowana wartość sprzedaży netto.
 • Całkowita kwota VAT.
 • Ogólna kwota należna (z VAT) za sprzedane towary lub usługi.

Jeśli masz problem z fakturowaniem w firmie i nie jesteś pewien, jak wystawić fakturę w poprawny sposób, zgłoś się do biura rachunkowego Innowacje. Zajmiemy się kompleksową obsługą Twojej firmy i zapewnimy Ci realizację wszystkich działań zgodnie z prawem.

Po co masz popełniać kosztowne błędy, skoro możesz uzyskać pomoc profesjonalistów już teraz?

Każdego roku rozliczanie PIT-u dostarcza wielu emocji. Mnóstwo osób ma problem z poprawnym złożeniem deklaracji podatkowej. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z darmowej usługi „Twój e-PIT”, która jest powszechnie dostępna. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie ulgi podatkowe są automatycznie uzupełniane przez program. W tym artykule zwracamy uwagę, na co uważać, rozliczając podatek w 2023 r. przez usługę „Twój e-PIT”!

usługa Twój e-PIT

Rozliczanie podatku za pomocą Twój e-PIT – o czym trzeba pamiętać?

Roczne rozliczenie PIT-37 oraz PIT-38 czeka na podatników w e-Urzędzie Skarbowym (usługa Twój e-PIT). Korzystanie z tak przygotowanego rozwiązania jest niezwykle popularne i chętnie stosowane przez miliony Polaków. Należy jednak zdać sobie sprawę, że przed złożeniem deklaracji podatkowej, trzeba zweryfikować wszystkie dane oraz samodzielnie dopisać wszystkie przysługujące ulgi podatkowe i odliczenia. Dzięki temu możliwe jest poprawne rozliczenie swoich dochodów, a także skorzystanie z możliwości obniżenia kwoty podatku.

Jakie ulgi podatkowe trzeba dodać samodzielnie w Twój e-PIT?

Dotychczasowe dane i informacje mówią, iż usługa „Twój e-PIT” w 2023 r. nie uwzględnia m.in.:

 • nowych ulg, które wprowadzono w roku 2023 (np. ulga dla seniorów);
 • innych ulg, przysługujących w 2023 r. (np. ulga termomodernizacyjna);
 • zmian w ulgach na dzieci;
 • zmian sposobu rozliczania;
 • darowizn i odliczeń;
 • zmian numeru rachunku, na którym ma znaleźć się zwrot nadpłaty.

Warto zainteresować się tym tematem, ponieważ w 2023 r. pojawiło się kilka nowych ulg i odliczeń. Ponadto zmiana pierwszego progu skali podatkowej z 17% na 12% także oddziałuje na potencjalną wysokość kwoty zwróconego podatku.

rozliczanie pit 2023

Ulga dla pracującego seniora i ulga na dzieci

Jako biuro rachunkowe szczególnie zwracamy uwagę wszystkich podatników na ulgę dla pracującego seniora oraz ulgę dla rodziców, którzy wychowują czwórkę lub więcej dzieci. Przygotowane bowiem roczne zeznania podatkowe z daną ulgą, nie oznaczają, iż podatnik ma do niej prawo i może z niej skorzystać.

Jeśli masz pytania i szukasz indywidualnej odpowiedzi, skontaktuj się z księgowymi biura Innowacje!

rozliczanie PIT przez księgową

Kto musi sprawdzić swój PIT przed jego złożeniem?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta: każdy podatnik. Usługa „Twój e-PIT” nie daje bowiem gwarancji, że deklaracja podatkowa zawiera poprawne informacje i uwzględnia wszystkie możliwe ulgi oraz odliczenia. Niezweryfikowanie rozliczenia przed jego wysłaniem, może więc prowadzić do konieczności wykonania poprawek w późniejszym czasie. Aby się przed tym uchronić, warto sprawdzić swój PIT!

Dokładną weryfikację swojego rocznego rozliczenia polecamy zatem, zwłaszcza tym podatnikom, którzy korzystają z ulg podatkowych. Nieistotne, czy mowa o uldze rehabilitacyjnej, czy uldze dla młodych (poniżej 26 roku życia) – w każdej sytuacji należy sprawdzić PIT oraz warunki, które należy spełnić, aby mieć prawo do danej ulgi.

__________________________

W biurze rachunkowym Innowacje od lat sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT). Jeśli masz wątpliwości lub po prostu chcesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy poprawnie rozliczą Twój PIT, skontaktuj się z nami!

Zmiany podatkowe w ostatnich miesiącach, wprowadziły sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców. W efekcie wielu z nich zastanawia się, co zrobić, aby skutecznie obniżyć podatek, który będą musieli zapłacić w ramach rozliczenia rocznego PIT w 2023 roku? Okazuje się, że jest kilka sprawdzonych sposobów, które warto znać, zanim złoży się deklarację podatkową.

Jak obniżyć PIT w 2023 roku?

Rozliczanie dochodów za rok 2022 wywołuje sporo zamieszania wśród przedsiębiorców. Polski Ład wprowadził bowiem zmiany, które nie dla wszystkich są zrozumiałe. Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy wiedzą, iż mogą skorzystać na zmianach podatkowych i tym samym obniżyć swój podatek PIT. Przedstawiamy zweryfikowane i skuteczne metody, które sprawią, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nieco pieniędzy na podatkach.

Jednocześnie przypominamy, że PIT w 2023 roku jest składany za rok 2022. Termin złożenia deklaracji podatkowej PIT-36 mija natomiast 2 maja 2023 r. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, polecamy nie zwlekać do ostatniej chwili!

pit 2023

Ulgi dla przedsiębiorców

Wraz ze wprowadzeniem Polskiego Ładu, pojawiły się nowe ulgi dla przedsiębiorców. Są one przeznaczone głównie dla tych firm, które wykazują się pewną innowacyjnością i używają nowoczesnych technologii. Są to m.in.: ulga na inwestycję w spółki alternatywne, połączenie ulgi B+R i IP Box, ulga na robotyzację przedsiębiorstwa czy ulga na innowacyjnego pracownika.

Zmiana formy opodatkowania

Rozliczenie roczne daje szansę zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 r. korzystali z podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego mogą zmienić opodatkowanie firmy na skalę podatkową. W tym celu należy jednak złożyć odpowiednie zawiadomienie w zeznaniu PIT-36 do 2 maja 2023 r. Z tego rozwiązania powinni skorzystać przede wszystkim Ci przedsiębiorcy, którym bardziej opłaca się rozliczać według skali podatkowej, aniżeli podatku liniowego lub ryczałtu.

Odliczenie składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. nie można odliczać składki zdrowotnej od wysokości podatku. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. W przypadku natomiast osób, rozliczających się liniowo, istnieje taka możliwość, ale tylko do wyznaczonego limitu, który w 2023 r. wynosi 10 200 zł.

Odliczenie 50% składki zdrowotnej od zysku jest możliwe natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, rozliczające się za pomocą karty podatkowej, mogą natomiast odliczyć 19% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

ulgi dla przedsiębiorców pit

Zwolnienia podatkowe

Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych, które dotyczą opodatkowania przychodów do wysokości 85 528 zł. Oczywiście, wymogiem jest spełnienie wszystkich kryteriów, obowiązujących w danym zwolnieniu. Ponadto warto mieć na uwadze, iż poszczególne ulgi mogą być skomplikowane w ostatecznym rozliczeniu deklaracji PIT. Przykładem zwolnień podatkowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, są: ulgi dla rodziny, wychowującej czwórkę dzieci lub więcej albo ulga dla pracujących seniorów w wieku emerytalnym.

Nowe zasady skali podatkowej

W 2022 r. zmianie uległo opodatkowanie według skali podatkowej. Od 1 lipca 2022 r. obniżeniu uległa stawka pierwszego progu podatkowego (z 17% do 12%). Wcześniej doszło natomiast do podniesienia kwoty wolnej od podatku (do 30 000 zł) oraz pierwszego progu skali podatkowej (do 120 000 zł). Należy zatem pamiętać, że jeśli przedsiębiorca nadpłacał zaliczki w pierwszego połowie roku, kiedy pierwszy próg skali podatkowej wynosił 17%, wówczas ma prawo do ich zwrotu po złożeniu deklaracji podatkowej PIT, ponieważ w drugiej połowie roku opodatkowanie zmalało do 12%.

rozliczenie roczne pit dla przedsiębiorców

PIT 2023 dla przedsiębiorców – rozlicz się na dobrych warunkach!

Prawo podatkowe w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Jednak z drobną pomocą każdy przedsiębiorca jest w stanie poprawnie i korzystnie rozliczyć się z urzędem skarbowym. Deklaracja PIT w 2023 r. jest o tyle ważna, iż jest pierwszym rozliczeniem po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz jego poprawek. Jeśli więc nie jesteś pewien swojej sytuacji podatkowej, lepiej skontaktuj się ze specjalistami, którzy we wszystkim Ci pomogą. W biurze rachunkowym Innowacje nasi księgowi czekają na Ciebie i z przyjemnością rozliczą Twoje dochody z korzyścią dla Ciebie!

#kolejne artykuły