5 cech skutecznego menedżera wg Petera Druckera | worldmaster.pl
#

Urodziłeś się menedżerem? Nie przypuszczam. Mogłeś (lub mogłaś) nauczyć się tej roli i podobnie możesz nauczyć się skuteczności. To trochę jak nauka tabliczki mnożenia – wymaga dyscypliny i właściwych nawyków. Te poniżej opracował jeden z najwybitniejszych umysłów w dyscyplinie zarządzania.

Cytowanie książek biznesowych sprzed dekady bywa jak granie na Playstation 2 w epoce Playstation 4 Pro. Mimo to zdecydowałem się przygotować dla Ciebie krótki abstrakt książki sprzed… 50 lat. Dlaczego? Bo pozostaje ona jedną z najważniejszych i najbardziej aktualnych lektur obowiązkowych dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów – bez względu na branżę, stanowisko i poziom wiedzy.

Ten tekst otwiera serię krótkich i pożywnych abstraktów książek, z których ja wyniosłem wiele do swojej praktyki, z nadzieją, że Ty możesz wynieść nie mniej. Nie przypadkiem zaczynam właśnie od Menedżera Skutecznego z 1966 r. Jej autora, Petera Druckera, uważa się za najważniejszego badacza i teoretyka zarządzania w historii. Jego myśli i dorobek kształtują organizacje na całym świecie, a jego ujęcie pracy menedżera (czy: kierownika, bo Drucker w oryginale używał słowa “executive”) jest tak trafne, przemyślane, uniwersalne i aktualne, że żal byłoby z niego nie czerpać.

Dlatego jeśli nie masz w planach sięgnąć po książkę, która ma pół wieku – przeczytaj ten tekst. Jeżeli planujesz – ten abstrakt tym bardziej powinien Cię do tego zachęcić.

Kim jest menedżer?

Z perspektywy Druckera menedżerem jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy ma wpływ na zdolność organizacji do osiągnięć.

To CEO korporacji, szef działu marketingu, project leader, ale także kierownik w agendzie rządowej, ordynator szpitala, generał w armii, wolontariusz kierujący fundacją lub stowarzyszeniem. To każdy, kto w organizacji podejmuje decyzje o znaczących i nieodwracalnych skutkach.

Brzmi znajomo?

Rolę menedżera można zamknąć w pięciu kategoriach działań:

 1. planowanie,
 2. organizowanie,
 3. integrowanie,
 4. motywowanie,
 5. ocenianie.

I każde z nich musi łączyć jedna cecha: skuteczność. Dobra informacja jest taka, że można się jej nauczyć (ale z pewnością nie można jej uczyć). Zła jest taka, że to kwestia dyscypliny, nawyków i właściwego ujęcia rzeczy. A więc nie przychodzi sama z siebie 😉

Oto pięć cech i kilka konkretnych wskazówek od Petera Druckera, które pomogą Ci zwiększać swoją skuteczność jako menedżer.

1. Zarządzanie czasem

Czas to dość specyficzny zasób. Nie ma substytutu i wszyscy mamy go tyle samo – czyli zawsze za mało. Niezależnie od skali popytu, podaż czasu nie wzrasta..

Dopóki nie zarządza się własnym czasem, nie można zarządzać niczym innym. A jeżeli chcesz nim lepiej zarządzać, musisz zacząć prowadzić rejestr budżetu czasu i wiedzieć na co faktycznie go zużywasz. Zacznij od kilku kroków:

 1. Zidentyfikuj i wyeliminuj te rzeczy, których nie musisz robić; wszystko co jest stratą czasu bez szans na rezultaty
 2. Ustal, które czynności z Twojego budżetu czasu może wykonywać ktoś inny bez straty dla rezultatów (a może nawet lepiej).
 3. Spytaj innych w organizacji o to, co robisz, co marnuje ich czas i być może także twój.

Spójrz również całościowo na potencjalne źródła marnotrawstwa czasu Twojego i całej organizacji. Może to by:L

 1. nadmierne zatrudnienie,
 2. zła organizacja (np. nadmiar zebrań),
 3. wadliwy obieg informacji.

2. Orientacja na rezultaty

Skuteczni menedżerowie skupiają się na świecie zewnętrznym organizacji. Ogniskują swoje wysiłki na rezultatach, a nie na samej pracy i wysiłku. Ponad wszystko skupiają się na pytaniu: co mogę wnieść do organizacji?

Większość dba o zasięg władzy, o swoją rolę i o pozory, a w mniejszym stopniu o konkretne rezultaty widoczne z zewnątrz organizacji.

Jako kierownik przegrasz z powodu braku chęci zmiany pod kątem nowego stanowiska. Dlatego przyjmując nowe stanowisko, nie trzymaj się tego, co robiłeś wcześniej.

 1. Myśl perspektywą nowej funkcji,
 2. nowego zakresu odpowiedzialności
 3. i całej organizacji.

3. Budowanie na zaletach

Skuteczni menedżerowie budują na siłach swoich, swoich podwładnych i kolegów. Nie budują na słabościach. Słabości nie można przezwyciężyć, ale można odebrać im znaczenie.

Dlatego współpracując z osobami w organizacji czy rekrutując kogoś na stanowisko, nie pytaj siebie “czego ta osoba nie może zrobić?”, a raczej “co  ta osoba może zrobić lepiej niż przeciętnie?”.

Ponad wszystko: maksymalizuj szanse i minimalizuj problemy. W niczym to nie ma takiego znaczenia, jak w odniesieniu do ludzi.

4. Koncentracja i priorytetyzacja

Jeśli istnieje jakiś ”sekret” efektywności, to jest nim koncentracja.

Skuteczni menedżerowie zajmuję się najpierw tym, co najważniejsze w hierarchii ważności i nie zajmują więcej niż jedną rzeczą na raz.

Menedżer sam powinien podjąć decyzję, która zadania zasługują na priorytet, a które są mniejszej wagi. Jeśli o decyzji przesądzi nie menedżer, a nacisk okoliczności, ofiarą padną zadania najpewniej ważne, a wygrają zadania “pilne”.

Poza tym… jaka jest wtedy rola menedżera? Czeka aż nie będzie się mieć wyboru? 🙂

Jak lepiej rozpoznawać swoje priorytety?

 • stawiaj na przyszłość przeciw przeszłości,
 • koncentruj się na szansach, nie na problemach,
 • wybieraj własną linię, nie pchaj się do zapchanego pociągu,
 • mierz wysoko, celuj na to, co da zasadniczy postęp – nie orientuj się na to, co łatwe do zrobienia.

Więcej daje obrócenie szansy w rezultat, niż rozwiązanie problemu, który zaledwie przywraca wczorajszą równowagę.

5. Podejmowanie skutecznych decyzji

Decyzja jest wyborem między alternatywnymi możliwościami i rzadko zdarza się wybór między słusznością a błędem.

Dobra decyzja wynika ze ścierania się przeciwstawnych poglądów, z dialogu z różnymi punktami widzenia. To dobra metoda do sprawdzenia alternatyw i skonfrontowania opinii z faktami. Intelektualna uczciwość i sposób na pokonanie trików naszego umysłu, który lubi przywiązywać się do z góry przyjętych założeń i teorii (…a następnie szuka wyłącznie ich potwierdzenia).

Nigdy nie zaczynaj też od założenia, że słuszny jest jedyny zaproponowany tryb działania, a wszystkie pozostałe są błędne. To zablokuje Cię na równie atrakcyjne, jeśli nie lepsze alternatywne scenariusze.

Dlaczego potrzebujemy skutecznych menedżerów?

Zamykając ten krótki abstrakt, odpowiem na powyższe pytanie dokładnym cytatem z Druckera.

“Rozwój własny skutecznego menedżera ma kardynalne znaczenie dla rozwoju organizacji, czy będzie nią biznes, agenda rządowa, laboratorium badawcze, szpital czy jednostka wojskowa. Tędy wiedzie droga do osiągnięć organizacji. Menedżerowie pracując nad swoją efektywnością, podnoszą poziom osiągnięć całej organizacji. Zwiększają bowiem aspiracje – zarówno swoje, jak innych.”

I tego właśnie Ci życzę.

…i może tego, abyś dał szansę Peterowi Druckerowi, sięgnął po Skutecznego Menedżera i inne jego książki. Jeśli masz miejsce chociaż na jednego klasyka biznesu, niech to będzie właśnie ten pan.

Bartosz Filip Malinowski

Jestem strategiem, konsultantem i kreatywnym. Łączę kropki, które znikają ludziom z oczu. Założyłem agencję doradczą WeTheCrowd. Staram się także łączyć różne światy i dyscypliny oraz zachęcać do wyjścia ze swojej bańki na vlogu Bez/Schematu.

 

Customer Journey – jak zaprojektować dobre usługi. Projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem procesu analizy „customer journey/podróży klienta” to niezwykła podróż również dla samego projektanta.

W tej metodzie skupiamy się nie tylko na samej innowacji ale przede wszystkim na mapowaniu procesu usługi. Już tłumaczymy co to znaczy.

projektowanie usług dla klienta, worldmaster.pl

Mapowanie usługi

Projektanci analizują usługę krok po kroku od momentu powstania potrzeby klienta do poszukiwania i skorzystania z danej usługi, aż po analizę przestrzeni po sprzedażowej. Analizie służy sukcesywnie uzupełniany szablon mapy. Szablon jest niezwykle funkcjonalny oraz przyjemny w użytkowaniu. Jest przede wszystkim intuicyjny i mocno ukierunkowuje projektantów na stawianie klienta w centrum procesu. Wiele takich szablonów można znaleźć  w Internecie, jednak każdy profesjonalny zespół projektantów posiada swój własny szablon skonstruowany na bazie doświadczeń i specjalistycznej wiedzy, czyli swojego know – how.

Touch Points

Kluczowe dla wypracowania dobrej strategii sprzedaży prowadzącej do zmaksymalizowania zadowolenia klienta a naszych zarobków jest mapowanie tzw. “touch piontów”. To wszystkie sytuacje, punkty, kroki, w których nasz klient wchodzi w interakcję z elementem naszej usługi np. korzysta z aplikacji, zbiera punkty promocyjne czy pobiera instrukcję obsługi z platformy.

Wizualność mapy

Każdy krok klienta osadzony na mapie jego podróży przez usługę rozpatrywany jest przez projektantów pod różnymi kątami. Dzięki specjalnie zaplanowanej konstrukcji i walorom wizualnym mapy część optymalizacji koniecznych do wprowadzenia nasuwa się od razu po jej kompleksowym uzupełnieniu. Uwielbiamy moment kiedy nasi klienci – autorzy usługi pierwotnej – otwierają szeroko oczy widząc na mapie jak bardzo skomplikowany proces zaplanowali dla swoich klientów. Jak wiele czynności użytkownik musi wypełnić zanim otrzyma pełnowartościowy produkt, a może jak niewiele “touch pointów” zaplanowaliśmy w naszej usłudze.

Wywiady z klientami

Proces projektowania ścieżki obsługi klienta ale też jego doświadczeń w związku z korzystaniem z usługi opiera się w bardzo dużym stopniu na wywiadach z samym klientem. Tu  odsłania się przestrzeń uczuć, emocji, myśli klienta w związku z korzystaniem z usługi. Dzięki wywiadom skutecznie docieramy również do prawdziwych problemów i barier klienta, określając wreszcie jego  potrzeby które mogłyby być zaadresowane dzięki usługom, które projektujemy. Podczas bezpośrednich wywiadów z użytkownikami zderzamy swoje hipotezy i przekonania z rzeczywistością.

“Dla tych, którzy już znają metodę design thinking nie jest zaskoczeniem fakt, że klienci nie zawsze wiedzą czego chcą, ale i tak są najlepszymi ekspertami w zakresie swoich potrzeb, bo to oni podejmują decyzje, które pomagają im te potrzeby zaspokoić. Naszym zadaniem jako projektantów usług jest obserwacja, zadawanie właściwych pytań i wyciąganie wniosków prowadzące do powstania usługi wychodzącej naprzeciw potrzebom klientów.” mówi Beata Michalska – Dominiak  z zespołu projektowego Klientocentryczni.pl

Precyzyjne naniesienie na mapę punktów określanych jako bolączki i potrzeby klienta pozwala zaobserwować jak dany problem ewoluuje, jakie przesłanki składają się na ostateczną ocenę usługi i dlaczego z pozoru dobra usługa otrzymuje od klientów 4 a nie 5 gwiazdek w systemie oceny.

Wnioski i pozytywne skutki

Kierując się zasadą odwróconego lustra czyli cofanie się po mapie podróży klienta, poprawna analiza procesu oferowanej usługi z pozycji doświadczeń klienta (punktów procesu, “touch pointów”, bolączek, potrzeb klienta), a nie jej twórców, często pozwala wprowadzić usprawnienia w kilku drobnych punktach aby uzyskać spektakularny efekt i otrzymać wysokie noty w rankingach oceny klientów, a co za tym idzie satysfakcjonujący poziom sprzedaży.

Czasem również docieramy do ścisłego źródła problemu a wyeliminowanie tylko jego pozytywnie działa na cały proces. Dzięki temu często zamiast tworzenia 4 rozwiązań wystarczy jedno co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy firmy.

Czym ta metoda różni się od standardowej praktyki specjalistów w największych firmach?

Bazy danych i badania ilościowe są bardzo ważne dla potrzeb efektywnego projektowania rozwiązań dla biznesu. Najlepszym przykładem mogą być analizy danych finansowych banku i ruchu klienta do projektowania np. nowej oferty kredytowej.

Z wieloletniego doświadczenia Piotra Grocholińskiego z zespołu projektowego Klientocentryczni.pl pracy w biznesie wynika, iż przy projektowaniu usług najlepiej obserwować klienta/użytkownika podczas korzystania z usług. A swoją wiedzę o kliencie poszerzać przez badania jakościowe, które pozwalają poznać indywidualną sytuację klienta, potrzeby i oczekiwania, codzienne wybory i problemy. To jest nasz katalizator to projektowania dopasowanych projektów i usług.

Aby rozpocząć standardowy proces wprowadzania zmian w oferowanej usłudze, firmy średnio potrzebują ok. 6 miesięcy – korzystając z metodologii design thinking i czerpiąc ze swojego doświadczenia profesjonalny zespół projektantów przeprowadza go w ok. 3 miesiące. Oczywiście wszystko zależy od struktury organizacyjnej jak i produktu/usługi. Metoda gwarantuje jednak dużą oszczędność zasobów.

Zdobądź kompetencje, których nie zastąpią roboty!

Przygotuj się na powakacyjną AKADEMIĘ DESIGN THINKING z Klientocentryczni.pl

Customer Journey – jak zaprojektować dobre usługi

Łódź: 17-18 września, Warszawa: 11 – 12 października

To 2 dni bardzo przyjemnej acz równie intensywnej współpracy z doświadczonymi moderatorami. Praktycznej wiedzy o projektowaniu usług i produktów dla biznesu, ukierunkowanej na myślenie innowacyjne, wspieranie i wydobywanie pokładów kreatywności. Duża dawka inspiracji …  więcej: http://klientocentryczni.pl/warsztatydlatwojejfirmy/

Tekst: Julia Skrzypkowska

Irek Jaworski w jednym z moich postów na FB zapytał, jakie techniki grywalizacji są stosowane w kościołach. Postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie w powyższym filmie 🙂

Sprzątanie jest to czynność, której pewnie wiele osób nie lubi wykonywać.

Dotychczas usługi sprzątające były zarezerwowane dla firm oraz osób zamożniejszych, obecnie każdy z nas może z nich skorzystać. Każdy chciałby wrócić po pracy do idealnie posprzątanego mieszkania lub domu i móc cieszyć się chwilą dla siebie.

Samodzielne sprzątanie jest bardziej ekonomiczne?

Korzystanie z usług sprzątających wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ osoba, która zajmie się utrzymaniem czystości musi otrzymać wynagrodzenie, natomiast z reguły zapewniają one niezbędne środki czystości oraz sprzęt, przez co na samych produktach możemy sporo zaoszczędzić. Wysokiej jakości środki są stosunkowo drogie, dlatego wynajęcie ekipy sprzątającej może być opłacalnym wyjściem.

Chwila wytchnienia

Wiele osób wykorzystuje wolną chwilę, aby zająć się domowymi obowiązkami. A co jeśli ten czas moglibyśmy przeznaczyć na przyjemności takie jak leżenie, sport oraz wiele innych? Sprawdzona firma sprzątająca zajęłaby się realizacją usługi a my wrócilibyśmy do idealnie czystego domu. Taka firma może również posprzątać również podczas naszej nieobecności na przykład kiedy będziemy w pracy.

sprzątanie

Idealny porządek

Pracownicy firm sprzątających ze sprzątaniem mają do czynienia na co dzień, dlatego będą posiadać niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje, aby sprawić, że nasz dom będzie wyglądał jak nowy. Przed wybraniem firmy sprzątającej warto zapoznać się z jej referencjami, tak aby uniknąć rozczarowania.

Sprzątanie to nie tylko wnętrza

Firmy sprzątające z reguły w swojej ofercie posiadają szerszy zakres usług, znaleźć w nich można pielęgnację ogrodów, czy mycie zewnętrzne domów. Tego typu usługi posiada w swojej ofercie firma sprzątająca Stanbest. Piękny ogród i czysta elewacja to wizytówka każdego domu, dlatego warto zadbać o te elementy, niestety działania te bywają czasochłonne i wymagają od nas wyspecjalizowanych umiejętności oraz sprzętu.

 

Czy kiedykolwiek wyjechałeś za granicę do pracy lub na studia? Do kraju w którym nigdy wcześniej nie byłeś? W którym nie znałeś języka oraz nie miałeś znajomych? Musiałeś jednak zrobić wiele rzeczy: wynająć mieszkanie, otworzyć konto w banku, załatwić sprawy administracyjne. Wszystko to z pewnością było dla Ciebie ogromnym stresem, szukałeś godzinami informacji jak to wszystko zrobić i od czego w ogóle zacząć.

Jeśli czytasz dalej, to z pewnością tak było.  Miliony ludzi każdego roku wyjeżdżają za granicę w takim celu i większość z nich ma podobne problemy. Spędzają godziny w poszukiwaniu informacji na grupach tematycznych Facebooka, na stronach dla ekspertów lub zaczepiając nieznajomych na portalach randkowych. Dostają sprzeczne i przeterminowane informacje, a do tego muszą radzić sobie ze wszystkim sami, bo przecież nikt z nimi do banku czy do urzędu nie pójdzie.

Pomoc lokalnej osoby

O ile łatwiej byłoby, gdyby pojawiła się możliwość spotkania się z kimś żyjącym tam na miejscu, kto za pieniądze lub za darmo, pomoże nam wybrać bank, zaprowadzi do urzędu gdzie na przykład posłuży jako tłumacz. Znając miasto będzie wiedział  gdzie wybrać mieszkanie i dopilnuje żeby było ono w dobrej cenie. Oprowadzi nas po okolicy i pokaże gdzie robi się zakupy, jakie produkty najlepiej nabyć, gdzie pójść do restauracji i kupić bilet na tramwaj… Potencjalnych przykładów może być tutaj nieskończenie wiele.

MeeTheLocal – jak to działa?

MeeTheLocal jest to aplikacja mobilna, która umożliwi osobom nielokalnym znalezienie lokalnego asystenta mogącego pomóc w rozwiązaniu wielu problemów na miejscu.

Każdy może stworzyć swój profil podając swoje imię, wiek, zdjęcie, języki którymi włada, a także krótki opis. Za każdym razem włączając aplikację trzeba będzie zdecydować się czy chcesz być osobą lokalną (tą udzielającą pomocy) czy nielokalną (tą szukającą pomocy). Osoby nielokalne widzą tylko listę lokalnych i vice versa, kontakty uszeregowane są wg. odległości – od użytkowników najbliżej nas, aż do tych będących najdalej. Osoba nielokalna, która potrzebuje pomocy zamieszcza na swoim profilu informację, o tym jakiej pomocy poszukuje. Lokalnie odpisują na taką wiadomość podając swoją cenę za godzinę lub za całe zadanie do wykonania. Użytkownik, który szuka pomocy wybiera pomocnika pasującego mu najbardziej i zatwierdza jego usługę. Po wykonaniu usługi aplikacja transferuje pieniądze oraz umożliwia wystawienie oceny i opinii.

Nagła pomoc

W życiu może wystąpić wiele nagłych sytuacji. Pękła nam rura i potrzebujemy dodzwonić się do hydraulika, który mówi jedynie w lokalnym języku. Potrzebujemy pójść do lekarza ale ten angielskojęzyczny jest dostępny dopiero za kilka dni. Za dodatkową opłatą będzie można użyć opcji alert, dzięki której wszystkie osoby w promieniu 5km uzyskają powiadomienie push na telefon z informacją, że potrzebujemy natychmiastowej pomocy.

Pomoc w innym miejscu

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Na przykład wyjechaliśmy dawno temu za granicę, a w domu zostali nasi rodzice, którzy nagle zachorowali. Nie bardzo mamy kontakt ze znajomymi w naszym rodzinnym mieście, a rodzicom trzeba kupić przecież potrzebne lekarstwa. Innym przykładem może być sytuacja kiedy poszukujemy kogoś, kto na drugim końcu kraju posprząta groby naszych dziadków. Albo po prostu za dwa tygodnie przeprowadzamy się na drugi koniec planety i chcielibyśmy, aby ktoś pomógł nam załatwić pewne sprawy na miejscu już teraz.

Nic prostszego! Za dodatkową opłatą będzie możliwość zalogowania się z dowolnie wybranego przez nas miejsca, abyznaleźć tam pomocnika!

Współpraca z firmami

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami. Do tej pory już zgłosiło się do nas kilka banków i agencji nieruchomości.  Tego typu organizacje pragną za naszym pośrednictwem kontaktować swoich pracowników, mówiących w obcych językach z osobami które pomocy właśnie w tych językach potrzebują.

Częścią naszego serwisu jest również blog, na którym można znaleźć ciekawe relacje z podróży, opisane ciekawe miejsca i wiele innych interesujących rzeczy!

Aplikacja powinna być dostępna w sierpniu 2018 roku, na platformach GooglePlay i AppStore.

Bądź na bieżąco i polub nasz fanpage już dziś!

#kolejne artykuły