Jak napisać biznesplan, który przynosi zyski? | worldmaster.pl
#

Biznesplan jest dla firmy tym, czym fundamenty dla domu. Budowa przedsiębiorstwa bez niego jest możliwa, ale może okazać się trudniejsza i nieskuteczna. Nie ma jednego przepisu na stworzenie idealnego planu na biznes, ale istnieją pewne cechy wspólne, które powinny się w nim znaleźć. Dzięki nim sporządzony plan może przynieść oczekiwane zyski i sukces, tym bardziej iż jest on wymagany podczas składania wniosków o dofinansowanie na założenie firmy.

Jak napisać biznesplan, który będzie pomocny podczas budowania i prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedzią jest poniższy artykuł.

jak napisać biznesplan

Co trzeba wiedzieć przed napisaniem biznesplanu?

Określenie koncepcji na biznes pozwala nie zboczyć z obranego kursu w przyszłości. Przedstawienie spójnej wizji, połączonej z konkretnymi celami i wytycznymi finansowymi (lub innymi) umożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób, który gwarantuje sukces. Brak planu wprowadza natomiast chaos w szeregi przedsiębiorstwa. W rezultacie ani szef, ani jego pracownicy nie wiedzą, dokąd zmierzają, co utrudnia podejmowanie decyzji oraz wykonywanie obowiązków.

Przed napisaniem biznesplanu należy wiedzieć, że jego głównym założeniem jest określenie, kto chce założyć firmę, jaki będzie przedmiot jej działalności, w jaki sposób przebiegnie realizacja głównych założeń, a także jakie są przewidywania w zakresie kosztów.

Aby wiedzieć, jak napisać biznesplan, nie potrzeba wiedzy tajemnej i specjalistycznej. Wymagany jest natomiast czas oraz sprecyzowanie własnych pomysłów, celów i założeń. Ważna więc jest znajomość siebie oraz własnego przedsiębiorstwa i branży. W konsekwencji plan na biznes pełni przede wszystkim funkcję informacyjną: porządkuje wiadomości, koncepcje i informacje. Następnie przekazuje on przedsiębiorcy dane na temat zgromadzonych pomysłów. W ten sposób może nastąpić zmiana lub korekta pewnych założeń, które okażą się korzystniejsze dla firmy.

Choć biznesplan jest wymaganym dokumentem podczas starania się o dotacje lub kredyty, warto potraktować go przede wszystkim, jako pismo ułatwiające prowadzenie działalności.

Jak napisać biznesplan, który przynosi zyski?

W tym ujęciu zyski są rozumiane, jako skuteczne i rentowne prowadzenie przedsiębiorstwa ze spójną wizją na przyszłość. Tak przedstawione zyski mogą jednak w bardzo szybkim tempie przerodzić się w korzyści finansowe, wynikające z koherentnej strategii, przedstawionej w planie na firmę.

Pozostaje zatem pytanie, jak napisać biznesplan, który przynosi zyski?

1.      Streszczenie

Jak sama nazwa wskazuje, celem streszczenia jest zaprezentowanie biznesplanu w krótszej i zwięzłej formie. Stanowi ono niejako oddzielny dokument, służący przede wszystkim do przedstawienia pomysłu na przedsiębiorstwo innym osobom, np. inwestorom lub instytucjom. Streszczenie powinno być więc „świadectwem”, które potwierdzi, iż planowany biznes będzie opłacalny i odniesie sukces.

Streszczenie powinno zawierać przede wszystkim:

 • wszystkie niezbędne nazwy (np. przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa),
 • plan na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa (ogólne założenia i koncepcje),
 • plan finansowy (zestawienie prawdopodobnych kosztów i zysków w przyszłości),
 • opis produktu lub usługi (w kontekście korzyści dla klienta),
 • strategię na wykorzystanie potencjalnych pieniędzy, wniesionych przez inwestora.

Jako że głównym celem streszczenia jest zainteresowanie inwestorów, dokument powinien być zwięzły, konkretny i relatywnie krótki, a jego czytanie nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Zarówno streszczenie, jak i cały biznesplan musi przekazywać prawdziwe oraz realne informacje. Przekazywanie fałszywych danych, które nie są możliwe do zrealizowania w określonym czasie, wywołuje brak zaufania ze strony inwestorów oraz przekreśla szansę na biznesowy sukces.

Zalecamy przygotowanie streszczenia po napisaniu całego biznesplanu.

biznesplan

2.      Opis firmy

Charakterystyka firmy w biznesplanie powinna przekazywać wszystkie niezbędne dane, informacje, cechy, cele, motywy i założenia, dotyczące przedsiębiorstwa. Oprócz więc personaliów przedsiębiorcy i danych firmy, należy przedstawić również odpowiedź na pytania:

 • Dlaczego przedsiębiorstwo powstaje akurat w tej, a nie innej branży?
 • Jaka jest misja firmy?
 • Jakie są rokowania na przyszłość dla całego przedsięwzięcia?
 • Czy działania firmy są kierowane konkretną misją lub motywami?
 • Jakie są cele do osiągnięcia w najbliższych latach?

Opis firmy będzie różnił się w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo już istnieje, czy dopiero ma powstać. W pierwszym przypadku można pokusić się również o krótkie zreferowanie historii firmy i jej dotychczasowych działań, a także zaznaczenie obecnej pozycji na rynku. W drugim przypadku natomiast można skupić się na postępujących pracach, zmierzających do otworzenia firmy, a także własnych osiągnięciach, powiązanych z przedmiotem działalności.

3.      Przedstawienie produktu lub usługi

Działalność firmy jest nierozerwalnie połączona ze sprzedażą określonych produktów lub usług. Kluczowe więc jest, aby biznesplan zawierał dokładny opis oferty, a także plan sprzedaży. Tym samym powinny w nim znaleźć się takie informacje jak:

 • nazwa produktu lub usługi,
 • parametry techniczne (np. rozmiar, waga, kolor, rodzaj),
 • koszt produkcji lub wytworzenia,
 • cena, którą zapłaci konsument,
 • najważniejsze zalety i cechy,
 • właściwości, które wyróżniają produkt lub usługę na tle konkurencji.

Od sprzedaży zależy rentowność przedsiębiorstwa, która ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu firmy, a także pozyskaniu inwestorów. Biznesplan powinien więc zawierać szczegółowy, realny i konkretny opis produktu lub usługi, który pozwoli ukazać firmę w dobrym świetle i skieruje ją na właściwe tory sprzedażowe.

4.      Analiza rynku

Niezbędną czynnością, którą trzeba wykonać przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek, jest jego analiza. Można ją dokonać samodzielnie, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy i narzędzi lub zlecić ją specjalistom. Wyniki analizy powinny natomiast znaleźć się w biznesplanie, a ich funkcją jest odpowiedź na pytania, dotyczące:

 • rynku docelowego i jego wielkości oraz trendów,
 • konkurencji na danym rynku,
 • klientów docelowych, ich zachowań, potrzeb i motywów,
 • wielkości produkcji lub skali świadczonych usług,
 • rokowań sprzedażowych.

Analiza rynku pozwala określić swoje realne szanse na zaistnienie w udziale danego rynku, a także wyznaczyć ramy czasowe do osiągnięcia konkretnych celów. Co więcej, analiza rynku może zaowocować znalezieniem pewnej niszy, na którą zostanie ukierunkowane dane przedsiębiorstwo, co przełoży się na pozyskanie inwestorów oraz ogólny sukces.

strategia biznesowa

5.      Strategia marketingowa

Wdrożenie odpowiednich działań marketingowych pozwalają wielokrotnie zwiększyć sprzedaż produktów lub usług. Bez skutecznej reklamy nawet najlepsza oferta nie dotrze do potencjalnych klientów, ponieważ przyćmią je działania konkurencji. Tym samym strategia marketingowa jest niezwykle ważna, a jej zadaniem jest określenie:

 • grupy docelowej oferowanych produktów lub usług,
 • sposobu dystrybucji,
 • formy promocji,
 • kanałów komunikacji z klientem,
 • sposobów na dotarcie do klienta,
 • kosztów, poniesionych w ramach kampanii marketingowych,
 • reakcji konsumentów i konkurencji na wprowadzenie nowych produktów lub usług.

Im lepsza i dokładniejsza strategia marketingowa, tym atrakcyjniej prezentuje się biznesplan. Poza tym koncepcja reklamowa wyznaczona już na tym etapie, pozwala rozpocząć szybszą, skuteczniejszą i dokładniejszą promocję w chwili, gdy tylko produkt lub usługa wejdzie na rynek.

6.      Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nie tylko sprzedaż i marketing, ale również zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle istotną częścią biznesplanu. Przedstawienie kadry zarządzającej, pracowników i ich formy zatrudnienia, polityki wynagrodzeń czy harmonogramu działań, pozwala zbudować spójną strukturę organizacyjną firmy, która będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna.

7.      Plan finansowy

Choć za powstaniem każdego przedsiębiorstwa powinna stać sprecyzowana idea, to jednak finanse budzą najwięcej emocji. Nic więc dziwnego, że plan finansowy w biznesplanie najbardziej interesuje potencjalnych inwestorów, a wielkość dochodów jest czynnikiem, o który najmocniej dbają przedsiębiorcy.

Co więc powinien zawierać plan finansowy, sporządzony w biznesplanie?

 • Przychody i koszty, dotyczące prowadzenia firmy.
 • Źródła finansowania.
 • Wysokość planowanych zysków.
 • Ujęcie finansów w przyszłości w dwóch wariantach (optymistycznym i pesymistycznym).
 • Sprecyzowany punkt rentowności BEP.
 • Analiza wskaźnikowa.

Plan finansowy może stanowić czynnik, które ostatecznie przekona lub zniechęci inwestorów do wniesienia środków finansowych. Ponadto jest on doskonałą okazją dla przedsiębiorcy na zobaczenie konkretnych wartości liczbowych, a następnie określenie potencjalnego zysku i zaplanowanie – na tej podstawie – kolejnych kroków rozwojowych i sprzedażowych firmy.

pomysł na rozwój firmy

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan nie może zagwarantować zysków, ale może do nich przybliżyć. Przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie przygotowują plan na prowadzenie i rozwój firmy, już na początku osiągają przewagę nad konkurencją. Spójna wizja i sprecyzowane cele pozwalają prowadzić przedsiębiorstwo w ustalonym kierunku, który przyniesie sukces i zysk.

Podsumujmy, jak napisać biznesplan, który przynosi zyski:

 1. Streszczenie
 2. Opis firmy
 3. Przedstawienie produktu lub usługi
 4. Analiza rynku
 5. Strategia marketingowa
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 7. Plan finansowy

Biznesplan może również zawierać harmonogram, w którym zostaną przedstawione terminy realizacji poszczególnych etapów otworzenia i rozwijania przedsiębiorstwa.

_________________

W przypadku pytań lub chęci uzyskania pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji w biurze rachunkowym Trasted, które od 20 lat specjalizuje się w obsłudze księgowej małych, średnich i dużych firm.

Usłyszałeś kiedykolwiek, że masz: „za mało doświadczenia, żeby zostać zatrudnionym”? A może martwisz się, że tak się stanie? Nie Ty jeden. To powszechny problem, z którym spotykają się najczęściej młode osoby, dopiero wchodzące na rynek. Wielu z nich zastanawia się, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, aby móc budować CV? Choć odpowiedzi jest kilka, to jednak najciekawszy i najbardziej dostępny wydaje się staż zawodowy.

W ten sposób osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie w wybranej branży, dodatkowo otrzymując za to wynagrodzenie (stypendium) od Powiatowego Urzędu Pracy.

Czytając poniższy artykuł, dowiesz się:

 • Ile trwa staż zawodowy?
 • Czym różni się od praktyki?
 • Ile wynosi wynagrodzenie?
 • Kto może z niego skorzystać?
 • Jak się na niego dostać?
 • Jakie są jego zalety?

Brak doświadczenia lub inne czynniki życiowe nie muszą być przeszkodą do znalezienia dobrej pracy!

jak znaleźć pracę bez doświadczenia

Kto może skorzystać ze stażu zawodowego?

Podstawowym warunkiem wymaganym przez ustawodawcę jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej we właściwym Urzędzie Pracy. To jednak niejedyne kryterium, które należy spełnić. Do ubiegania się o staż zawodowy kwalifikują się przede wszystkim osoby bezrobotne, które:

 • mają mniej niż 25 lat lub więcej niż 50 lat,
 • są niepełnosprawne,
 • mają mniej niż 18 lat i wychowują dziecko,
 • nie mają kwalifikacji lub doświadczenia, lub średniego wykształcenia,
 • pobierają świadczenia społeczne,
 • nie studiują w trybie stacjonarnym.

Po bardziej szczegółowe wytyczne warto zgłosić się do Urzędu Pracy. Przedstawi on wszystkie kryteria, które należy spełnić, ponieważ mogą być one rozszerzone o takie aspekty, jak m.in.: pozostawianie osobą bezrobotną przez długi czas.

Jak się dostać?

Istnieją dwie drogi, dzięki którym możesz ubiegać się o staż zawodowy i tym samym znaleźć pracę bez doświadczenia. Oto one:

 • składasz wniosek do właściwego Urzędu Pracy, a następnie czekasz na propozycję pracy ze strony urzędników,
 • samodzielnie szukasz odpowiedniego pracodawcy, który – po akceptacji – zgłasza rozpoczęcie Twojego stażu w Urzędzie Pracy.

Ustawodawca wyszczególnił również pojęcie bonu stażowego dla osób, które nie skończyły 30 roku życia.

Pracodawca przyjmuje w takiej sytuacji osobę bezrobotną na 6-miesięczny staż, a następnie ma obowiązek zatrudnić ją na kolejne 6 miesięcy. Wszelkie koszty, poniesione przez stażystę w wyniku: dojazdów (maksymalnie 600 zł) i badań lekarskich, zostają pokryte przez Urząd Pracy. Co więcej, pracodawca otrzymuje 1 500 zł za przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej.

Obowiązkowe dokumenty

Samo zakończenie stażu zawodowego to za mało, aby – według prawa polskiego – był on uznany za odbyty. Choć powyższe zdanie może brzmieć dziwnie, warto wiedzieć, że na osobie bezrobotnej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie:

 • listy obecności,
 • sprawozdania.

Pierwszy dokument należy regularnie przekazywać Urzędowi Pracy (raz w miesiącu). Stanowi on potwierdzenie uczestniczenia w stażu. Drugi dokument natomiast jest wymagany po jego zakończeniu, a jego celem jest podsumowanie czynności, wykonywanych przez stażystę.

Staż czy praktyka?

Nie należy mylić pojęć: „staż zawodowy” oraz „praktyka”, ponieważ zachodzą między nimi istotne różnice.

Praktyka jest przeznaczona dla osób młodych (zwłaszcza studentów i absolwentów), którzy chcą szybko zdobyć potrzebne doświadczenie. Jest ona organizowana bez udziału Urzędu Pracy i bardzo często wiąże się z nieodpłatną formą zatrudnienia (lub wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie).

Staż zawodowy jest natomiast odpłatny, podejmowany przy udziale Urzędu Pracy oraz dotyczy osób bezrobotnych. Z praktykami łączy go natomiast cel: wsparcie dla osób, które nie wiedzą, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zyskać stabilne wynagrodzenie.

staż zawodowy

Ile trwa staż zawodowy?

Ustawodawca wskazuje, że jednorazowy staż może trwać nie więcej niż 6 miesięcy. Jego ponowne podjęcie u tego samego pracodawcy jest możliwe, ale dopiero po upływie minimum roku od zakończenia poprzedniego.

Co więcej, staż zawodowy może trwać maksymalnie przez 12 miesięcy (u jednego pracodawcy) lub 24 miesiące (ogólnie).

Wynagrodzenie

Kwota, jaką możesz oczekiwać za miesiąc pracy, jest uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie (stan na luty 2021 rok) wynosi 1200 zł. Po przeliczeniach procentowych ustalonych przez ustawodawcę, wynagrodzenie za staż zawodowy wynosi około 1450 zł na miesiąc i jest opłacane przez Fundusz Pracy.

Czy warto iść na staż zawodowy?

Posłużmy się metaforą. Czy warto brać w ciemno pewną „piątkę” na loterii, czy może lepiej czekać na wygranie „szóstki”?

Znajdą się osoby, które wolą czekać (i na „szóstkę”, i na stałe zatrudnienie), jednak doświadczenie i wiedza pokazują, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie oferowanego wsparcia, które daje bezpieczeństwo i stabilizację.

Staż zawodowy to bez wątpienia pomocna dłoń, po którą mogą sięgnąć osoby bezrobotne. Jeśli nie mają one perspektyw na lepsze zatrudnienie, mogą skorzystać z pewnego wynagrodzenia, które wiąże się również z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Tym samym staż z Urzędu Pracy daje szansę na:

 • zdobywanie doświadczenia,
 • poszerzanie zakresu umiejętności,
 • zwiększanie swoich możliwości na rynku pracy,
 • sprawdzenie się w danej branży,
 • stały dochód,
 • budowanie portfolio i CV.

Jak więc widać, to atrakcyjna forma pomocy dla osób bezrobotnych. Jest ona skierowana zarówno dla osób młodych, jak i starszych, dzięki czemu może z niej skorzystać relatywnie duża grupa ludzi.

staż z urzędu pracy

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Staż zawodowy daje bez wątpienia obopólną korzyść: zarówno dla osoby bezrobotnej, jak i pracodawcy. W ten sposób przedsiębiorcy chętniej decydują się na przyjęcie nowej osoby, co pozwala łatwiej odszukać firmę w której można wykorzystać w praktyce swoje wykształcenie oraz zwiększyć kompetencje zawodowe.

Znalezienie dobrej pracy i podnoszenie swoich kwalifikacji nie jest proste, ale możliwe. Należy jednak szukać szans, jakie oferują poszczególne instytucje, a także nie poprzestawać na pojedynczych niepowodzeniach. Zamiast więc wyłącznie szukać odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, rekomendujemy podnoszenie swoich kompetencji zawodowych w kursach lub szkoleniach, założenie własnej firmy lub złożenie wniosku do Urzędu Pracy o staż zawodowy albo poszukanie go samodzielnie poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.

Możliwości jest wiele. Wystarczy wybrać jedną z nich i sprawdzić ją w praktyce.

Ostatnie dni grudnia to wyjątkowy czas dla przedsiębiorców. Wszystko za sprawą kilku pilnych obowiązków, które powinny zostać przez nich spełnione. O czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, jeśli chce zadbać o rozwój firmy, wzrost dochodów i bezpieczne działanie zgodne z prawem?

Przypominamy o najważniejszych aspektach prawnych, podatkowych i biznesowych. Zobacz, czy zrealizowałeś je wszystkie i sprawdź, czy na pewno zrobiłeś to we właściwy sposób!

Zmiana formy opodatkowania

Koniec roku to doskonały czas, aby podsumować działania biznesowe, podejmowane na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Podczas analizy warto zwrócić uwagę na uzyskiwane dochody, a także kwotę płaconych podatków. Na podstawie uzyskanych wyników należy zastanowić się, jaka forma opodatkowania jest najlepszym rozwiązaniem.

Przypominamy, że przedsiębiorcy mogą zdecydować się na:

 • skalę podatkową,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt,
 • kartę podatkową,
 • inne formy opodatkowania.

W skali podatkowej obowiązuje dwa progi: 17% oraz 32%, które wylicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów. Z kolei podatek liniowy jest stały i wynosi 19% bez względu na wysokość zarobków. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej firmy może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie przejście ze skali podatkowej na podatek liniowy (lub na odwrót) albo skorzystanie z ryczałtu, który od 1 stycznia 2021 roku uległ zmianie!

Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których dochód wynosi 2 000 000 euro, a najwyższa forma opodatkowania została zmniejszona do 17%. Co więcej, dotychczasowe siedem stawek zastąpiono ośmioma.

Czas na zmianę formy opodatkowania jest do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym został zarejestrowany pierwszy dochód w nowym roku. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca uzyska dochód w styczniu 2021 roku, czas na zmianę formy opodatkowania jest do 20 lutego 2021.

Wyjątkiem jest zmiana na kartę podatkową, którą należy zgłosić do 20 stycznia.

o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku

Obniżenie kwoty podatku dochodowego

Końcówka roku to ostatnia możliwość na obniżenie podatku dochodowego, płaconego za mijający rok. Można tego dokonać poprzez zakupy firmowe, które zwiększą koszty uzyskanego przychodu. W rezultacie przedsiębiorcy powinni rozważyć zakup m.in.: środków trwałych, towarów, oprogramowania komputerowego, abonamentu za usługi lub innych środków, które można wliczać do kosztów uzyskanego przychodu.

Przygotowanie się na zmiany w przepisach prawnych

Jedną z najważniejszych odpowiedzi na pytanie, o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, jest znajomość, zmieniających się przepisów prawnych. Od zgromadzonej wiedzy zależy bezpieczne prowadzenie firmy bez obaw o łamanie prawa. W tym celu warto na bieżąco śledzić portale i blogi branżowe, Dziennik Ustaw lub skonsultować się z biurem rachunkowym, które dodatkowo może przygotować firmę przedsiębiorcy na zmiany prawne.

Mały ZUS Plus nie tylko dla nowych przedsiębiorców

Nie tylko nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych!

Choć „Ulga na Start” jest zarezerwowana dla nowopowstających firm, to z „Małego ZUS-u+” mogą korzystać istniejące już przedsiębiorstwa. Wystarczy spełnić kilka podstawowych wymogów. Zaliczamy do nich m.in.:

 • niższy przychód roczny niż 120 000 zł,
 • minimum 60 dni prowadzenia działalności w roku poprzednim,
 • niewykonywanie usług wobec byłego pracodawcy.

Więcej o uldze można przeczytać w naszym artykule na temat „Małego ZUS-u+. Zachęcamy do zapoznania się z nim, ponieważ kilkuminutowa lektura może zaowocować płaceniem niższych składek na rzecz ZUS-u nawet przez 36 miesięcy!

jak zwiększyć dochody w nowym roku

Remanent

Odpowiadając na pytanie, o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, nie sposób pominąć obowiązkowego remanentu. Ma on na celu kontrolę dokumentów księgowych i sprawdzenie majątku firmy. Remanent to „spis z natury”, w którym są ujmowane wszystkie rzeczy i przedmioty, które znajdują się w obrocie handlowym przedsiębiorstwa, ale nie zostały sprzedane. Kluczową kwestią jest umieszczenie ich w spisie, a następnie podanie ich dokładnej ceny. Od wartości remanentu zależy bowiem m.in.: wysokość podatku dochodowego, płaconego za mijający rok.

 • Jeśli więc na koniec roku jest więcej towaru niż na początku: podatek dochodowy jest wyższy.
 • Jeśli natomiast na koniec roku jest mniej towaru niż na początku: podatek dochodowy jest niższy.

Właśnie z tego powodu wielu przedsiębiorców urządza wyprzedaże i promocje w grudniu, aby pozbyć się zalegającego towaru, co przyczynia się do płacenia niższego podatku dochodowego. Co ciekawe, także firmy świadczące usługi muszą wykonać remanent, nawet jeśli miałby on być zerowy.

O czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, któremu nie jest obojętny los własnej firmy, pamiętaj, że koniec roku to Twoja szansa na:

 • zmianę formy opodatkowania,
 • skorzystanie z Małego ZUS-u+,
 • zapoznanie się z nowościami prawnymi,
 • wykonanie spisu z natury,
 • obniżenie kwoty podatku dochodowego.

Co więcej, zalecamy przedsiębiorcom dokładną analizę finansową firmy (także przy wsparciu księgowych), podsumowanie zrealizowanych celów biznesowych i określenie nowych na nadchodzący rok. Warto więc obiektywnie spojrzeć na minione 12 miesięcy i sprawdzić, które segmenty firmy potrzebują największej pomocy, a które można dodatkowo usprawnić.

Na koniec nie zapominajmy jednak, że przedsiębiorca jest też człowiekiem. Pomimo obowiązków powinien więc zadbać o swój odpoczynek, aby nabrać świeżości i sił wobec nowych wyzwań, czekających na niego w nadchodzącym roku.

obowiązki przedsiębiorcy na koniec roku

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dalsze inwestycje biznesowe, powinieneś sprawdzić dostępne opcje dofinansowania. Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy są bezzwrotne i pozwalają na m.in.: zakup potrzebnego sprzętu i realizację pomysłów biznesowych. W poniższym artykule wyjaśniamy:

 • Kto może skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności?
 • Ile wynosi dofinansowanie?
 • Jak zdobyć dotacje z urzędu pracy na założenie firmy?
 • W jaki sposób zwiększyć swoje szanse?
 • Jak dobrze i mądrze wykorzystać dotacje?

Zapraszamy do 6-minutowej lektury, dzięki której możesz zyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych.

dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Kto może skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności?

Celem dotacji z urzędu pracy na otworzenie firmy jest walka z bezrobociem i promowanie przedsiębiorczości. W rezultacie z dofinansowania skorzystać mogą tylko te osoby, które:

 • mają status osoby bezrobotnej,
 • nie są studentami studiów dziennych,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje, nie odmówiły (bez uzasadnienia) przyjęcia proponowanej pracy lub stażu albo nie przerwały trwającego szkolenia, zaproponowanego przez urząd.

Urzędy pracy w indywidualny sposób regulują natomiast kwestię czasu, jaki musi minąć od zarejestrowania się, jako osoba bezrobotna, do możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy więc sprawdzić ten aspekt w swoim urzędzie pracy!

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy nie przysługują osobom, które:

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziły firmę,
 • w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku popełniły przestępstwo gospodarcze,
 • otrzymały już dotacje z urzędu pracy na założenie firmy,
 • w tym samym czasie starają się o te same dotacje, ale w innym urzędzie pracy.

Dofinansowanie można podzielić na to, które jest wypłacane osobom przed i po 30 roku życia. Osoby młodsze zazwyczaj mogą skorzystać z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a osoby starsze z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warto wszystkie wytyczne skonfrontować z wewnętrznymi regulacjami każdego z urzędów, ponieważ mogą się one od siebie różnić.

Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie firmy?

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy mogą wynosić maksymalnie 6-krotność przeciętnego (średniego) wynagrodzenia w Polsce. Biorąc pod uwagę, że obecnie wynosi ono ponad 5300 zł, osoby bezrobotne mogą liczyć maksymalnie na dotacje w wysokości około 32 000 zł.

dofinansowanie na założenie firmy

W rzeczywistości ostateczna kwota dofinansowania jest ustalana przez poszczególne urzędy i może wahać się od 12 000 zł do 25 000 zł. Ostateczna wartość zależy od wielu czynników, choćby od sumy, jaką otrzymały urzędy na wypłacanie dofinansowań dla przedsiębiorców.

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy należy wydać w ciągu 30 dni od ich otrzymania. W ten sposób warto dysponować, chociaż minimalnymi finansami własnymi na opłacenie najważniejszych kosztów, związanych z prowadzeniem działalności, np. podatków, czynszu lub rat za zakupiony sprzęt.

Jak zdobyć dotacje z urzędu pracy na założenie firmy?

Pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się od złożenia wniosku wraz z załącznikami (m.in.: biznesplan, referencje, certyfikaty), wskazanymi w regulaminie właściwego urzędu pracy. Rozpatrywanie wniosków trwa około miesiąca, w ciągu którego są sprawdzane takie elementy jak:

 • poprawność wypełnienia wniosku,
 • kwalifikacje zawodowe osoby składającej wniosek,
 • doświadczenie zawodowe,
 • ocena planowanej działalności (także na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów).

dotacje na rozpoczęcie działalności

Pomyślne rozpatrzenie wniosku pozwala podpisać umowę z urzędem pracy i poręczycielem, który stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dotacja zostanie wykorzystana w niewłaściwy sposób, zostaną złamane warunki umowy lub nowopowstała firma upadnie przed upływem 12 miesięcy.

Po zabezpieczeniu finansowym przez poręczyciela, wnioskodawca musi założyć działalność gospodarczą w czasie, wskazanym na umowie. Z kolei po jej podpisaniu dofinansowanie trafi na konto osoby składającej wniosek w ciągu kilku dni.

Jak zwiększyć swoje szanse na pieniądze z urzędu pracy?

Choć decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o dotacje leży poza zasięgiem osoby bezrobotnej, może ona zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania podczas składania wniosku.

Pierwszym elementem jest biznesplan, który zazwyczaj jest wymagany do złożenia wniosku o dotacje z urzędu pracy. Dzięki niemu urzędnicy lepiej zrozumieją ideę przedsiębiorstwa. Warto dokładnie przemyśleć i zaplanować przyszłe działania oraz inwestycje biznesowe, a następnie nakreślić spójny i realny plan firmy. Im rzetelniejszy on będzie, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nawet jeśli dany urząd pracy nie wymaga biznesplanu: warto go stworzyć, w celu podniesienia własnych szans.

Drugim elementem jest wkład własny finansowy i rzeczowy. W składanym wniosku warto zaznaczyć, jakie fundusze własne posiada osoba bezrobotna na założenie firmy oraz jaką infrastrukturę (maszyny, urządzenia, sprzęt) już zgromadziła, w celu płynnego i skutecznego prowadzenia firmy. Dzięki zaznaczeniu wysokości wkładu własnego, urzędnicy dostrzegą zaangażowanie przedsiębiorcy do założenia, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. W rezultacie składany wniosek ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jak dobrze wykorzystać dotacje na otworzenie firmy?

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy należy wykorzystać wyłącznie na cele, związane z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca – zgodnie z prawem – może zakupić m.in.: maszyny, urządzenia, oprogramowanie lub materiały reklamowe, jeśli wspierają one jego firmę i są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności. Warto jednak ponownie zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami danego urzędu pracy i zapisami na zawartej umowie, ponieważ mogą znajdować się w niej konkretne wytyczne, dotyczące rodzajów dóbr, jakie można zakupić z przyznanych pieniędzy.

dotacje na otwarcie firmy

W efektywnym wykorzystaniu dofinansowania pomoże niewątpliwie wcześniej sporządzony biznesplan. To właśnie dlatego warto przygotować go w rzetelny sposób, ponieważ można z niego korzystać wielokrotnie w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto więc zakupić niezbędne do pracy narzędzia i urządzenia, zainwestować w reklamę i strategie marketingowe, a także pozyskać niezbędny towar i materiały do rozpoczęcia działalności.

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Bezzwrotne dotacje z urzędu pracy na założenie firmy są w zasięgu Twojej ręki. Jeśli spełniasz podstawowe wytyczne, wskazane w regulaminie właściwego urzędu i jesteś naprawdę zdecydowany nie tylko na założenie, ale i prowadzenie działalności, powinieneś złożyć wniosek o dofinansowanie. Dołącz do niego informacje o wkładzie własnym, sporządź rzetelny i realny biznesplan, a także zamieść uzyskane do tej pory certyfikaty i referencje, które potwierdzają Twoje kwalifikacje. W ten sposób możesz uzyskać nawet 30 000 zł, które pozwolą Ci zakupić potrzebny sprzęt, towar i materiały dla biznesu. Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy pozwalają realizować marzenia o dochodowym przedsiębiorstwie i niezależności finansowej. Sprawdź, jakie warunki oferuje Twój urząd pracy!

Delegacja krajowa i zagraniczna jest praktykowana przez wiele przedsiębiorstw. Korzystają z niej zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W celu przybliżenia realiów prawnych i finansowych podróży służbowych, przygotowaliśmy poradnik. Wyjaśniamy w nim: czym jest podróż służbowa, jak rozróżnić delegację od oddelegowania, ile wynosi dieta krajowa, a ile dieta zagraniczna oraz jak wygląda rozliczenie delegacji pracowników i pracodawców.

Czym jest podróż służbowa?

Podróż służbowa (zwana również delegacją) to czynność, która może dotyczyć zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Najczęściej odnosi się ona do sytuacji, w której to pracodawca wydaje polecenie pracownikowi, aby ten – w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych – udał się do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba firmy lub jego stałe miejsce pracy. Termin „stałe miejsce pracy” może odnosić się nawet do całego województwa. Przykładem jest firma budowlana i usługi wykonywane poza jej siedzibą.

Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługuje m.in.: zwrot kosztów (np. za transport i nocleg) oraz dieta krajowa lub zagraniczna (w zależności od miejsca delegacji), z których każdy pracodawca powinien się rozliczyć. W jaki sposób tego dokonać, reguluje art. 775 Kodeksu Pracy.

Podróż służbowa może również dotyczyć osób, prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku delegacja oznacza każdy wyjazd poza miejsce prowadzenia firmy, o ile jest on związany z przedmiotem prowadzonej działalności. Przykładem podróży służbowej będzie więc uczestnictwo w branżowych targach lub kursach doszkalających, ale nie spotkanie z przyjaciółmi w restauracji.

Wszystkie delegacje dzielą się na:

 • krajowe,
 • zagraniczne.

Delegacje krajowe i zagraniczne różnią się od siebie w zakresie, chociażby rozliczania wydatków, ponoszonych przez pracowników.

ile wynosi dieta

Delegacja czy oddelegowanie?

Oddelegowanie nie jest delegacją! Choć oba pojęcia są do siebie podobne, znacznie się od siebie różnią. Błąd w ich odróżnieniu może kosztować pracodawcę problemami prawnymi.

Oddelegowanie określa sytuację, w której pracodawca oddelegowuje swojego pracownika do pełnienia obowiązków zawodowych w innej miejscowości, niż ta, która została wskazana na umowie o pracę. Oddelegowanie jest zawierane na czas określony i wiąże się ze sporządzeniem aneksu do umowy, a nawet ze zmianą dotychczasowego wynagrodzenia.

Delegacja jest natomiast podróżą do innej miejscowości, odbywanej w ramach wykonywanej pracy. Oddelegowanie natomiast nie jest podróżą, ale zmianą miejsca wykonywanych dotychczas obowiązków zawodowych, co wiążę się z najczęściej dłuższym okresem zmiany niż delegacja.

Delegacja krajowa i zagraniczna a zwrot kosztów

Pracownikowi, który udaje się na delegację, przysługują liczne korzyści na pokrycie kosztów podróży służbowej. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

 • wyżywienie (diety),
 • nocleg,
 • transport,
 • inne wydatki (np. opłaty parkingowe lub autostradowe).

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi wszystkich należnych świadczeń, wynikających z odbycia podróży służbowej.

Ile wynosi dieta krajowa?

Dieta krajowa (brana pod uwagę podczas delegacji w obrębie granic Polski) wynosi minimum 30 złotych za dobę podróży służbowej. Jednak pracodawca – we własnym zakresie – może ją zwiększyć o dowolną kwotę. Prawo zakłada również różne stawki diety w zależności od czasu trwania delegacji krajowej:

 • dieta nie przysługuje, jeśli delegacja trwa mniej niż 8 godzin,
 • 50% diety przysługuje, jeśli delegacja trwa od 8 do 12 godzin,
 • pełna dieta przysługuje, jeśli delegacja trwa powyżej 12 godzin.

Jeśli delegacja krajowa trwa dłużej niż dobę, za kolejną, niepełną dobę przysługuje 50% diety (do 8 godzin) lub pełna dieta (powyżej 8 godzin).

delegacja krajowa: ile wynosi dieta

Brak prawa do diety następuje wówczas, gdy:

 • pracownikowi zapewniono bezpłatne wyżywienie przez cały dzień,
 • pracownik przemieszcza się do domu w dniu wolnym od pracy podczas podróży służbowej, trwającej minimum 10 dni,
 • delegacja krajowa dotyczy pobytu stałego lub czasowego.

Jeśli natomiast pracownik otrzyma niepełne wyżywienie w ciągu dnia, z jego diety odejmuje się część całej kwoty, przyjmując, że:

 • śniadanie to 25%,
 • obiad to 50%,
 • kolacja to 25%.

W tym więc przypadku, jeśli pracownik ma zapewniony obiad i kolację, ale we własnym zakresie musi zorganizować sobie śniadanie, jego dieta będzie uwzględniać 25% całej kwoty.

Ile wynosi dieta zagraniczna?

Dieta zagraniczna dotyczy tych sytuacji, w których pracownik lub pracodawca wyjeżdża na podróż służbową poza granice Polski. Wysokość diety jest określana na podstawie stawek, obowiązujących w danym kraju. Jeśli delegacja zagraniczna dotyczy więcej niż jednego kraju, można ustalić osobną dietę w każdym państwie. Jej wysokość jest ustalana w następujący sposób:

 • 1/3 diety do 8 godzin,
 • 50% diety od 8 godzin do 12 godzin,
 • 100% diety za ponad 12 godzin.

Wysokość diety zagranicznej – podobnie jak w przypadku diety krajowej – jest zmniejszona o koszt bezpłatnego wyżywienia, które wynosi:

 • 15% diety w przypadku śniadania,
 • 30% diety w przypadku obiadu,
 • 30% diety w przypadku kolacji.

Jeśli więc pracownik otrzymuje darmowe wyżywienie na cały dzień, przysługuje mu 25% diety.

Noclegi i koszty transportu w delegacji

Koszt noclegu za dobę podczas podróży służbowej nie może przekroczyć 600 zł (dwudziestokrotność dobowej stawki diety). Jeśli natomiast pracodawca nie zapewni pracownikowi noclegu, a ten nie przedstawi stosownego rachunku, przysługuje mu ryczałt w wysokości 150% diety za jedną dobę, ale tylko wtedy, gdy nocleg trwał minimum 6 godzin między 21:00 a 7:00.

Transport delegacji krajowej wybiera pracodawca dlatego, jeśli pracownik bez wyjaśnienia zmieni środek transportu, pracodawca ma prawo nie zwracać poniesionych kosztów za przejazd. W innym przypadku pracownik otrzyma zwrot kosztów zgodnych z przedstawionym rachunkiem lub w formie ryczałtu (ryczałt nie przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą) w wysokości 20% dobowej stawki diety.

jak rozliczać podróże służbowe

Inną sytuacją jest korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego. W tej sytuacji nie przysługuje mu zwrot kosztów za dojazd, chyba że za własne pieniądze zakupi paliwo podczas podróży służbowej. Co więcej, jeśli pracodawca zgodzi się na korzystanie przez pracownika z samochodu prywatnego, ustala się stawkę za każdy przejechany kilometr, która wynosi dla:

 • samochodów osobowych o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 • samochodów osobowych o pojemności ponad 900 cm3 – 0,8358 zł,
 • motocykli – 0,2302 zł,
 • motorowerów – 0,1382 zł.

Powyższe stawki są wyliczane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku. Zwrot kosztów za dojazd w delegacjach krajowych rozlicza się w ten sam sposób jak delegacje zagraniczne. Dodatkowo pracownikowi w delegacji zagranicznej przysługuje ryczałt:

 • na pokrycie kosztów przejazdu z dworca i do dworca w wysokości dobowej diety,
 • na pokrycie kosztów związanych z korzystania z komunikacji miejscowej w wysokości 10% dobowej diety za każdą rozpoczętą dobę.

Wyjątkiem są sytuacje, w których pracownik korzysta z samochodu.

Jak rozliczać podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

Rozliczenie podróży krajowych i zagranicznych można podzielić na te, w których uczestniczy pracownik i te, w których uczestniczy pracodawca.

Rozliczanie delegacji pracowników

Przed podróżą służbową pracodawca wypłaca pracownikowi zaliczkę na pokrycie kosztów. Jest ona wyłącznie kalkulacją, dlatego w ciągu 14 dni po zakończonej podróży, pracownik musi się rozliczyć z odbytej delegacji, przedstawiając niezbędne rachunki, faktury lub bilety.

Pracownik nie musi płacić podatku dochodowego PIT za uzyskaną dietę, jeśli mieści się ona w określonych limitach. Co więcej, pracownik nie płaci podatku od uzyskanego zwrotu kosztów, chyba że przepisy prawne określają limit: w takiej sytuacji pracownik płaci podatek PIT od nadwyżki. Pracodawca natomiast nie może owej nadwyżki uznać za koszty uzyskania przychodu.

Z kolei zwrot wydatków za używanie prywatnego samochodu pracownika, są kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy, jeśli:

 • są udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez pracownika,
 • nie przekroczyły limitów stawek za każdy przejechany kilometr.

Rozliczanie delegacji pracowników nie może zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, jeśli pracodawca wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu lub karty podatkowej.

delegacja zagraniczna

Rozliczanie delegacji pracodawców

Pracodawca ma prawo uznać wydatki poniesione w delegacji za koszty uzyskania przychodu swojej firmy. W tym celu warto zachować wszystkie dokumenty, które potwierdzają związek podróży służbowej z przedmiotem prowadzonej działalności.

Pracodawców – w przeciwieństwie do pracowników – nie obowiązują limity, dotyczące m.in.: noclegów lub środków transportu. Należy jednak pamiętać, że każdy wydatek powinien być poniesiony w granicach rozsądku, aby można byłoby go uzasadnić zgodnie z prawem.

Podróże służbowe dla pracowników i pracodawców

Wiele przedsiębiorstw wysyła swoich pracowników na delegacje krajowe oraz zagraniczne. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak je rozliczać, jak wygląda regulacja prawna podróży służbowych lub nawet ile wynosi dieta krajowa. Mamy nadzieję, że powyższym poradnikiem rozwialiśmy wiele wątpliwości i przyczyniliśmy się do bezpiecznego oraz skutecznego działania firm, korzystających z delegacji. Z przyjemnością odpowiemy na więcej pytań. Wystarczy, że je zadasz na stronie biura rachunkowego Trasted.

#kolejne artykuły