Przedsiębiorco! Poznaj swoje koszty uzyskania przychodu. | worldmaster.pl
#

Koszty uzyskania przychodu to najlepsza inwestycja we własny biznes. Dzięki tej prostej metodzie nabywasz materiały, które przynoszą Twojej firmie większy przychód, jednocześnie minimalizując podatek dochodowy. Czy jednak wiesz, co można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej? Gdzie przebiega granica tolerancji Urzędu Skarbowego?

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu rządzi pewien paradoks.

Im więcej wydajesz, tym mniej płacisz.

Aby zrozumieć powyższą zależność, należy zadać dwa pytania:

 • Na co wydajesz?
 • Mniej płacisz, ale… Czego?

Nie wszystkie wydatki można odliczać od podatku dochodowego. Najważniejsza zasada mówi, że odliczenie wartości zakupu od uzyskanych przychodów może zajść tylko wtedy, jeśli istnieje między nimi związek przyczynowo skutkowy.

Kiedy więc kupujesz komputery dla pracowników swojej agencji reklamowej, możesz uwzględnić je w swym rozliczeniu. Natomiast, jeśli planujesz dla nich zakup książek kucharskich, nie licz na przychylność Urzędu Skarbowego.

Kosztami uzyskanego przychodu określa się te wydatki, dzięki którym:

 • Osiągasz przychód

lub

 • Zachowujesz albo zabezpieczasz źródła przychodu.

Na Twoich barkach znajduje się odpowiedzialność udowodnienia, że dany wydatek jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Aby tego dokonać, musisz posłużyć się właściwą dokumentacją.

koszty uzyskania przychodu

Faktura, czy paragon? Poprawna dokumentacja.

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu jest zadaniem prostym i niewymagającym nakładów czasu. Twoim jedynym zadaniem jest uzyskanie od sprzedawcy właściwego dokumenty: faktury lub rachunku. Pamiętaj, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku, aby uzyskać fakturę do paragonu, musi się na nim znajdować NIP.

Wytyczne poprawnej dokumentacji mogą również spełniać, np. dokumenty celne,  dowody przejazdu autostradą lub opłaty pocztowe.

Zwróć również uwagę na przejrzystość dokumentu oraz jego kompletność. Powinien być on czytelny oraz posiadać wszystkie dane, umożliwiające odliczenie sumy od podatku dochodowego.

Kiedy nie liczymy kosztów uzyskania przychodu?

Czy śniadanie w podróży służbowej to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczać od podatku czynsz za mieszkanie prywatne, w którym zarejestrowaliśmy działalność?

Pozostawiona swoboda w interpretacji, jakie są koszty uzyskania przychodu, rodzi mnóstwo pytań. Na szczęście posiadamy rzeczowe wytyczne, dzięki którym wiemy, kiedy na pewno nie liczymy kosztów uzyskania przychodu.

 • Prywatne wydatki – oprogramowanie, które umożliwia Ci wykonywanie usług graficznych, z łatwością odliczysz od podatku dochodowego, ale w przypadku gry Read Dead Redemption… Możesz mieć już problem, chyba że wespniesz się na wyżyny „krasomówstwa”, uzasadniając, że owa gra poprawia Twoje zdolności graficzne oraz jest źródłem inspiracji.
 • Kara umowna – według Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kara umowna nie podlega kosztom uzyskanego przychodu, kiedy wynika ona z tytułu:

„wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług”.

 • Koszty reprezentacyjne – dotyczą rzeczy, których cena zakupu odbiega od przyjętych standardów i ma na celu „charakter pokazowy”. Koszty reprezentacyjne są określane, jako:

przedstawicielstwo podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa”.

W wyborze kosztów uzyskanego przychodu kieruj się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i nie licz na łut szczęścia! Po co pozbawiać się spokoju, kiedy lista wydatków możliwych do wliczenia w koszty jest taka długa?

Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?

Każde wydatki, które spełniają poznane już przez Ciebie kryteria, można wliczyć w uzyskany przychód Twojej firmy. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie spis wydatków podstawowych oraz nietypowych, które z powodzeniem odliczysz od podatku dochodowego.

Wydatki podstawowe.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odbyć się poprzez formularz internetowy i jest całkowicie darmowy.

Inaczej jest z podstawowymi wydatkami na początku funkcjonowania działalności gospodarczej. Musisz zadbać o lokal, sprzęt, księgowość, reklamę… Czy to wszystko można uznać za koszty uzyskanego dochodu?

Rodzaj kosztów zależy głównie od prowadzonej działalności. Glazurnik na ogół nie potrzebuje specjalistycznego oprogramowania komputerowego (chyba że wykorzystuje je w swojej pracy do tworzenia projektów), tylko fachowego sprzętu. Tak samo grafikowi nie przyda się wiertarka, ale program graficzny (wyjątkiem może być sytuacja, w której wykorzysta wiertarkę do prac w siedzibie swojej działalności, uzasadniając to np. chęcią usprawnienia swojej pracy)

Do podstawowych i uniwersalnych wydatków przedsiębiorcy zaliczamy:

 • Początkowe koszty (porady prawne, przygotowanie pieczątki firmowej)
 • Księgowość
 • Środki trwałe (samochody, komputery, maszyny, akcesoria elektroniczne – urządzenia, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez minimum rok)
 • Wynagrodzenie pracowników
 • Utrzymanie lokalu i jego wyposażenie (media, czynsz)
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Znaki towarowe
 • Reklama (pozyskiwanie nowego źródła dochodu)
 • Materiały rozwojowe, związane z prowadzaną działalnością (książki, czasopisma, szkolenia)
 • Podróże służbowe (paliwo, dieta, nocleg)

Dobrze wiedzieć, że choć wydatków na początku działalności może być sporo, tak jednak z łatwością można je umieścić w koszty uzyskanego przychodu, prawda?

jakie są koszty uzyskania przychodu

Wydatki nietypowe.

Zapoznaj się uważnie z poniższymi przykładami. Może zainspirują Cię do oryginalnych rozwiązań, które zwiększą Twoje dochody i poprawią atmosferę w miejscu pracy?

 • Remont biura
 • Dekoracja
 • Studia
 • Imprezy integracyjne
 • Ubezpieczenie (związane z funkcjonowaniem firmy)
 • Odzież (np. ochronna)

Jeśli w nieodpowiedni sposób zaplanujesz swoje wydatki (zwłaszcza nietypowe), narażasz się na uznanie ich za koszty reprezentacyjne. Wydawaj więc pieniądze z głową!

Istnieje również możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji od Urzędu Skarbowego na temat tego, czy dany wydatek może być uznany za koszt. Na decyzję trzeba czekać do 3 miesięcy, ale gwarancja spokoju jest bezcenna!

Wydatki bez tajemnic!

Już wiesz, jakie są koszty uzyskania przychodu. Znasz kryteria, dzięki którym z łatwością je rozpoznasz, a w przypadku wątpliwości… Wiesz, gdzie nas szukać! Wszystkie koszty są przez nas szczegółowo analizowane. Wiedza wykwalifikowanego księgowego lub doradcy uchroni Cię od kosztownej pomyłki, ponieważ od każdej reguły istnieją wyjątki.

Zanim się jednak rozejdziemy i wrócimy do swoich obowiązków, mamy jeszcze jedną radę:

Szacuj swoje siły na zamiary. Wliczanie wydatków w koszty przychodu zmniejsza podatek dochodowy, ale wciąż musisz posiadać kapitał, który umożliwi Ci kupno określonego produktu lub usługi. Prowadzenie działalności gospodarczej to nawet nie maraton, ale bieg górski, w którym największa zabawa zaczyna się po przekroczeniu 42 195 metrów i pokonaniu kilku wysokich szczytów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Tylko w 2018 roku powstało ich ponad 30 000! Rosnąca popularność stawia przed ekspertami nowe wyzwania. Zadaniem rzetelnych biur rachunkowych jest niesienie pomocy w założeniu i prowadzeniu spółek. Zobaczmy, jak funkcjonuje spółka z o.o. , kiedy warto ją założyć i czy spółka bez wspólników jest możliwa?

Unikalna forma prawna.

Spółka z o.o. rządzi się swoimi prawami. Na tle innych form prawnych wyróżnia się właściwościami, które przekładają się na specyfikę jej funkcjonowania. Można to już zaobserwować na etapie jej tworzenia.

kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku bardzo prostych kroków.

 • Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, określającego m.in.: nazwę, siedzibę, wartość udziałów i zakres działalności.
 • Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy (minimum 5 000 złotych).
 • Ustanowienie organów zarządzających (w przypadku kilku wspólników).
 • Złożenie wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z S24 – systemu, który umożliwia elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych. Korzystanie z serwisu jest proste i darmowe, a procedura rejestracyjna wymaga jedynie posługiwania się wzorami dokumentów i wniosków.

Jedną z cech charakterystycznych dla spółek z o.o. jest możliwość rozpoczęcia działalności jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS. Już po zawarciu umowy przed notariuszem lub przez Internet powstaje: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która posiada pełne prawa i obowiązki. Tym samym ma zdolność do podejmowania wszelkich czynności, w tym: uzyskania konta bankowego, czy numeru NIP.

Pełną osobowość prawną, spółka otrzymuje po zarejestrowaniu w KRS. Czas oczekiwania na wpis zostaje skrócony przy wyborze systemu S24.

Jak funkcjonuje spółka z o.o.?

Funkcjonowanie spółki z o.o. opiera się na podstawie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, która determinuje specyficzne cechy, z którymi warto się zapoznać, zanim zdecydujesz się na tę formę prawną.

jak funkcjonuje spółka z o.o.

Nazwa: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nie wzięła się znikąd. Odpowiedzialność wszystkich wspólników ogranicza się do kapitału, wniesionego do budżetu spółki. Zabezpiecza to majątek osobisty wspólników na wypadek ewentualnych niepowodzeń lub długów. Z drugiej strony w przypadku pomyślnych interesów, spółka wypłaca dywidendy w odpowiedniej wysokości, co prowadzi do rozdzielenie zysków między wspólników.

Kolejną cechą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Na poziomie funkcjonowania całej spółki, jest ona obarczona podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatek CIT). Natomiast w przypadku uzyskiwania zysków przez wspólników (dywidendy) podlegają oni dodatkowemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT).

Funkcjonowanie spółki z o.o. zgodnie z prawem wymaga od wspólników i organów zarządzających prowadzenia pełnej księgowości. Samodzielne zarządzanie ewidencją zdarzeń gospodarczych może być problematyczne, dlatego warto rozważyć pomoc biura rachunkowego. Ponadto na wspólnikach ciąży obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych (m.in.: rachunek zysków i strat) do KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga dużych nakładów finansowych na początek. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, koszt założenia sprowadza się do: spisania umowy i rejestru w KRS. Warto jednak pamiętać, że spółka z o.o. to spółka kapitałowa, która powstaje z chwilą wniesienia kapitału zakładowego wynoszącego 5 000 złotych.

Znasz odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje spółka z o.o., ale czy wiesz, jakie są jej pozostałe zalety?

biuro rachunkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zalety.

Nie bez powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych w Polsce – tuż po jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Zapewnia ona przedsiębiorcom szereg nieoczywistych korzyści, których nie posiadają inne formy prawne.

 • Biznes bez ryzyka

Jak już pisaliśmy, spółka z o.o. bazuje na zabezpieczeniu majątku osobistego udziałowców przed ryzykiem finansowym. Wybór tej formy prawnej będzie więc doskonały dla wszystkich, którzy działają w branży obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia. O ile kapitał zakładowy wciąż można stracić, o tyle nie trzeba martwić się o majątek osobisty.

 • Rezygnacja bez konsekwencji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostawia dość dużą swobodę w przypadku rezygnacji i chęci jej opuszczenia. Jako jeden ze wspólników możesz tego dokonać poprzez sprzedanie swoich udziałów i w konsekwencji przeniesienie ich na inne osoby. Innym rozwiązaniem jest sprzedanie spółki, która nie traci swojej mocy prawnej, tylko zmienia właściciela.

 • Prowadzenie firmy bez ZUS.

Sprawdzając, jak funkcjonuje spółka z o.o., nie można zapomnieć, że zgłoszenie spółki, jako płatnika składek ZUS nie jest koniecznością!  Udziałowcy nie są zobowiązani do uiszczenia składek za siebie. Taka szansa zachodzi jednak tylko wtedy, gdy spółka z o.o. prowadzona jest przez dwóch lub więcej wspólników. Spółka staje się natomiast płatnikiem ZUS w chwili, gdy zatrudni pracowników.

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Jednoosobowa działalność w bezpiecznej formie.

Spółka z o.o. zezwala na prowadzenie działalności przez jednego wspólnika. Jest to doskonałe połączenie prywatnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej z formą prawną spółki kapitałowej. Z jednej strony zyskujesz pełną decyzyjność, a z drugiej zabezpieczasz się przed ryzykiem utraty kapitału. Pamiętaj jednak, że wciąż dotyczą się zasady tej formy prawnej, m.in.: podwójne opodatkowanie, prowadzenie pełnej księgowości, konieczność wniesienia kapitału zakładowego, czy dokonywanie rocznych sprawozdań finansowych. Prowadzenie spółki z o.o. przez jednego wspólnika narzuca na niego również obowiązek płacenia składek ZUS.

Wsparcie inwestora.

Wiele firm posiada świetne pomysły, ale brakuje im kapitału. Spółka z o.o. umożliwia pozyskanie dużej gotówki w bardzo prosty sposób. Chodzi o pozyskanie inwestora, który wniesie swój kapitał do budżetu spółki, stając się automatycznie jej udziałowcem.

Prowadź spółkę jak profesjonalista.

Wiesz już, jak funkcjonuje spółka z o.o. i poznałeś moment, w którym rozpoczyna swoją działalność. Znasz zalety, które wyróżniają ją spośród innych form prawnych. Czy jednak wiesz, jak to wszystko wygląda w praktyce? Aby się o tym przekonać, musisz przejść od czytania do działania. W Trasted pomożemy Ci w założeniu spółki oraz w jej sprawnym funkcjonowaniu. Czas zobaczyć, jak sprawdzisz się w roli szefa i wspólnika!

Nowy Rok przynosi kolejne zmiany. Niedawno informowaliśmy o zmianach w wystawianiu faktur VAT do paragonu, a dziś poruszamy kolejny, bardzo ważny temat dla każdego przedsiębiorcy – białą listę podatników VAT. Gdzie ją znaleźć? Jak ją sprawdzić? I czy Ministerstwo Finansów na pewno dobrze przygotowało się do tego projektu?

Czym jest Biała Lista podatników VAT?

Biała lista jest ogólnodostępną i darmową bazą danych o podatnikach VAT. Stanowi połączenie, funkcjonujących dotychczas list podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Baza opiera się na łatwej w obsłudze wyszukiwarce, za pomocą której znajdziemy naszego kontrahenta. Możemy go wyszukać poprzez:

 • Numer konta.
 • NIP
 • REGON
 • Nazwę podmiotu

Dzięki wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów białej liście, każdy przedsiębiorca zyskuje możliwość sprawdzenia, czy jego kontrahent figuruje w wykazie i jest czynnym płatnikiem VAT. Co więcej, jeśli podatnik został wykreślony z rejestru lub do niego przywrócony, istnieje możliwość poznania przyczyn tej decyzji.

Lista zawiera nie tylko dane aktualne, ale również te, które sięgają do 5 lat wstecz.

biała lista podatników VAT

Gdzie znaleźć Białą Listę VAT?

Białą listę podatników VAT można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kiedy następuje aktualizacja?

Aktualizacja wykazu podatników VAT następuje w każdy dzień roboczy. Płynność uaktualnień stanowi gwarancję posiadania wiarygodnych informacji o kontrahencie.

Co zawiera Biała Lista podatników VAT?

W bazie znajduje się mnóstwo informacji, które odgrywają kluczową rolę podczas dokonywania transakcji między przedsiębiorcami.

Biała Lista podatników VAT zawiera m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 • Status podatnika
 • Numer REGON
 • Numer rachunku rozliczeniowego
 • Adres siedziby
 • Datę rejestracji, jako podatnika VAT
 • Numer, identyfikujący przedsiębiorcę na potrzeby podatku (jeśli został nadany)

A także:

 • Daty odmowy, wykreślenia i przywrócenia, jako podatnika VAT.

Wydaje się, że Biała Lista podatników VAT stanowi zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki jej wykazowi znikają wątpliwości na temat podejmowania działań zgodnych z prawem. Jednak, czy Ministerstwo Finansów dokładnie wszystko przewidziało? Czy chęć uszczelnienia systemu VAT nie nałożyła na przedsiębiorców kolejnego, kłopotliwego obowiązku?

Restrykcje, sankcje i nieścisłości…

Biała lista podatników VAT została wprowadzona już 1 września, ale to od roku 2020 zaczęły obowiązywać przepisy, nakładające na przedsiębiorców poważne restrykcje w przypadku niestosowania się do konkretnych wytycznych.

Jednym z najpoważniejszych są sankcje za korzystanie rachunku spoza listy.

Jeśli zapłacisz innemu przedsiębiorcy kwotę powyżej 15 000 złotych brutto na rachunek inny (tzw. szary rachunek), niż ten podany na białej liście, musisz liczyć się z:

 • Brakiem możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
 • Ryzkiem odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Od sankcji można się uwolnić tylko poprzez zgłoszenie całej transakcji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Ustawa przewiduje na tę czynność maksymalnie 3 dni.

biała lista VAT

Pamiętaj o…

 • Sprawdzeniu kontrahenta na białej liście podatników VAT. Zwłaszcza jeśli jest to Twoja pierwsza współpraca z tym przedsiębiorcą.
 • Sprawdzeniu, czy w dniu zapłaty, numer rachunku na fakturze odpowiada numeru rachunku na białej liście.
 • Szczególnej ostrożności podczas dokonywania płatności powyżej kwoty 15 000 złotych brutto.
 • Kontrolowaniu, czy Twoje dane na białej liście podatników VAT są aktualne.
 • Możliwości uzyskania pomocy zarówno od Krajowej Administracji Skarbowej, jak i naszego biura rachunkowego.

Kolejny krok w Nowy Rok!

Wprowadzenie białej listy podatników VAT to kolejny krok polskiego rządu w stronę uszczelnienia systemu podatkowego. O ile wciąż pojawiają się pewne nieścisłości, dotyczące pojedynczych aspektów, o tyle sama idea białej listy podatników może gwarantować przedsiębiorcom bezpieczeństwo i spokój. W przypadku niepewności zachęcamy do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego księgowego, który pomoże we właściwym zaklasyfikowaniu transakcji.

Sprawdzajcie więc, korzystajcie z pomocy specjalistów, dokonujcie transakcji i spełniajcie swoje biznesowe marzenia!

Rok 2020 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na panującą epidemię wirusa COVID-19, ale również na rządowe innowacje w systemie podatkowym. Informowaliśmy już o wprowadzeniu białej listy podatników VAT oraz numeru NIP na paragonie. Kolejną nowością jest mikrorachunek podatkowy. Czym jest, gdzie go założyć i kto musi go mieć, dowiecie się z naszego najnowszego artykułu!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Do czasu wprowadzenia mikrorachunku podatkowego, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy dokonywali wpłat podatków CIT, PIT lub VAT na różne konta wskazanych Urzędów Skarbowych. Mikrorachunek podatkowy jest innowacją, która ma na celu usprawnienie i ułatwienie procesu dokonywania wpłat.

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer konta, na który każdy podatnik będzie mógł wpłacać środki z tytułu podatku PIT, CIT i VAT. W przypadku zwrotów należności, transakcje będą wykonywane w dotychczasowy sposób.

mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy: wszystko, co musisz wiedzieć.

Wbrew obiegowej opinii założenie mikrorachunku podatkowego jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z generatora rachunku na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów i podać swój numer NIP (w przypadku przedsiębiorców) lub PESEL (w przypadku osób fizycznych). Wygenerowanie rachunku jest darmowe i nie wymaga składania żadnych wniosków. Numer składa się z 26 znaków, które zawierają m.in.: stałe numery rozliczeniowe i uzupełniające NBP oraz numer PESEL lub NIP.

Mikrorachunek podatkowy zachowuje swój dotychczasowy numer nawet w przypadku zmiany:

 • Miejsca zamieszkania
 • Nazwiska
 • Właściwości Urzędu Skarbowego

W każdej chwili można sprawdzić stan swojego rachunku oraz jego numer. Wystarczy dostęp do Internetu i urządzenie elektroniczne (tablet, telefon, czy komputer). Mikrorachunek podatkowy nie zawiera historii wpłat. Tę informację można sprawdzić na Portalu Podatkowym.

System często automatycznie wskazuje na odbiorcę płatności podatkowej: Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe. Według danych płatności mogą trafiać do innego Urzędu Skarbowego niż ten, w którym rozlicza się podatnik. Nie ma jednak powodów do zmartwień! Według konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej: Urząd Skarbowy w Bydgoszczy został wyznaczony do rozliczania mikrorachunków podatkowych. Stąd jego obecność w płatnościach podatników.

podatki PIT, CIT i VAT

Kto musi założyć mikrorachunek podatkowy?

Numer mikrorachunku podatkowy musi wygenerować każdy podatnik: zarówno prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna. Jak już wspomnieliśmy, mikrorachunek podatkowy umożliwia rozliczanie podatków PIT, CIT i VAT.

Wyjątkiem w dokonywaniu wpłat jest: VAT-14, VAT importowy oraz rozliczanie się na karcie podatkowej. W tych okolicznościach opłaty podatkowe uiszczane są tak jak dotychczas: na rachunki podane przez właściwy Urząd Skarbowy.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów, opłaty w wyniku podatku od Czynności Cywilnoprawnych, akcyzy lub wpłat za mandaty karne będą dokonywane bez zmian, na rachunek wskazany przez właściwy urząd lub organ.

Zalety indywidualnego rachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy nie wymaga wiele wysiłku, a wprowadza wiele udogodnień do życia podatników. Najważniejsze z nich to:

 • Jeden rachunek zamiast kilku oddzielnych.
 • Minimalizowanie ryzyka pomyłki podczas opłacania podatków PIT, CIT i VAT.
 • Łatwe sprawdzenie indywidualnego numeru rachunku o każdej porze.
 • Uproszczenie rozliczeń oraz uzyskiwania zaświadczeń.
 • Brak poważnych konsekwencji w przypadku pomyłki (pieniądze można odzyskać w taki sam sposób, co do tej pory).

Mikrorachunek podatkowy posiada wiele zalet, ale stwarza również szansę dla oszustów. Ministerstwo Finansów zastrzega, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych poza podatki.gov.pl. Wszelkie smsy lub maile wskazujące na inne źródła, należy ignorować i zgłaszać do odpowiednich organów ścigania.

dla kogo mikrorachunek podatkowy

Nadchodzi czas testu.

Wraz z końcem kwietnia mija termin składania deklaracji PIT. Ze względu na epidemię wirusa, może on ulec zmianie, choć wydaje się, że mikrorachunek jest rozwiązaniem, ograniczającym ryzyko zarażenia. Jeśli termin nie zostanie zmieniony, czeka nas sprawdzian kolejnej już zmiany, wprowadzonej przez Polski rząd. Czy mikrorachunek podatkowy naprawdę usprawni proces rozliczeń?

Efekty zobaczymy niebawem.

Własna działalność gospodarcza każdego roku przyciąga rzesze początkujących przedsiębiorców. Wizja urzeczywistniania własnych marzeń oraz wolność, wiążąca się z samozatrudnieniem skutecznie zachęca do założenia własnej firmy. Zanim jednak podejmiemy pierwsze kroki, warto zaczerpnąć wiedzy, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Dobry przedsiębiorca nigdy nie rezygnuje z nauki.

W jaki sposób przedsiębiorca może oszczędzać?

Najważniejszą kwestią, z którą przedsiębiorca powinien się zapoznać, jest wysokość składek, jakie każda działalność gospodarcza musi dokonywać. W tym celu warto zaczerpnąć wiedzy od doświadczonego biura rachunkowego. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi możliwościami uiszczania mniejszych opłat lub… Nie robienia tego wcale!

Jakie składki płaci przedsiębiorca?

Miesięczne składki – Ty wybierasz, ile płacisz.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek. Są one ustalane w stałej, miesięcznej opłacie. Przedsiębiorcy nie płacą jednak składek od uzyskanych dochodów (wyjątkiem może być wybór tzw. Małego ZUS-u, dla osób mieszczących się w kryteriach rocznych dochodów w przeliczeniu na jeden dzień pracy), ale od złożonych wcześniej deklaracji.

Deklaracja ta jednak nie może być niższa niż 60% ŚREDNIEGO wynagrodzenia w danym roku. W roku 2019 kwota ta wynosi 2859 złotych brutto. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zarządzający własną działalnością gospodarczą jest zobowiązany do uiszczenia comiesięcznej opłaty w wysokości 1316,97 złotych. Kwota ta obejmuje składkę przekazywaną na Fundusz Pracy, zdrowotną, rentową, chorobową, wypadkową oraz emerytalną.

Jak ważna jest ta ostatnia, można zapoznać się w tekście poświęconym emeryturze u samozatrudnionych.

Zaczynasz? Płacisz mniej!

To jednak nie wszystko. Każdemu przedsiębiorcy, rozpoczynającemu działalność gospodarczą przysługuje okres 24 miesięcy, podczas którego ma prawo płacić tzw. preferencyjne składki. W tym wypadku samozatrudnieni płacą składki w wysokości 30% MINIMALNEGO wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych. Oznacza to, że comiesięczne składki wynosić będą 555,89 złotych. Należy pamiętać, że skorzystanie z preferencyjnych stawek przysługuje każdemu, kto:

 • rozpoczyna działalność gospodarczą,
 • przez 60 poprzednich miesięcy nie prowadził innej działalności poza rolniczej,
 • zobowiązuje się do niepełnienia usług względem swojego pracodawcy, dla którego pracował w bieżącym lub poprzednim roku.

Własna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza za darmo.

Ulga na start” to głęboki ukłon w stronę nowopowstałych działalności gospodarczych.

Każda nowa działalność gospodarcza ma prawo do niepłacenia ŻADNYCH składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy swojego istnienia (składka społeczna nie obejmuje składki zdrowotnej). Przedsiębiorca nie musi korzystać z „Ulgi na start” i może zgłosić działalność gospodarczą do uiszczania składek społecznych. Opcja ta może być korzystna w przypadku budowania większego portfela emerytalnego.

Własna działalność gospodarcza to finansowa wolność.

Własna działalność gospodarcza to dla wielu spełnienie marzeń. Wizja wolności, swobody oraz nieskrępowanego działania kusi początkujących przedsiębiorców do wzmożonej pracy. Nigdy wcześniej możliwość realizacji swojego marzenia nie była tak blisko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy, kto tylko tego pragnie, założył własną działalność gospodarczą i zaczął urzeczywistniać swój własny sen. Każdy może być przedsiębiorcą, przed którym – od teraz – żadna liczba nie będzie już miała żadnych tajemnic.

#kolejne artykuły