Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi? To możliwe! | worldmaster.pl
#

Czy umowa między osobami fizycznymi jest możliwa? Co z płaceniem podatku? Czy można stworzyć umowę o dzieło bez prowadzenia działalności gospodarczej? Prawodawstwo w Polsce pozwala na więcej, niż sądzisz. Trzeba tylko pamiętać o pewnych zasadach, właściwościach i specyfice umów cywilnoprawnych.

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna oparta jest na przepisach Kodeksu Cywilnego. Zawiera ona dwie formy: umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, które – o czym trzeba pamiętać – nie są umową o pracę! Umowy cywilnoprawne są najczęściej zawierane przez przedsiębiorców lub organizacje, które nie chcą zatrudniać pracownika, ale potrzebują osoby do wykonania określonych czynności lub dzieł.

W ich przypadku nie obowiązuje Kodeks Pracy, ale jak już wspominałem, Kodeks Cywilny.

umowa między osobami fizycznymi

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi jest stosowana zdecydowanie rzadziej. Nie dotyczy ona porozumienia między przedsiębiorcą a osobą fizyczną, ale dwoma jednostkami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że bez względu na status prawny stron, podpisujących umowę: obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy nie zmieniają się.

Z kolei umowa o dzieło lub zlecenie posiada tę samą moc prawną wraz ze wszelkimi nakazami dla obu stron porozumienia.

Dzieło, czy zlecenie?

Umowa o dzieło narzuca na barki zleceniobiorcy obowiązek wykonania określonego dzieła, które jest przedmiotem umowy. Natomiast umowa zlecenie polega na podjęciu działania przez zleceniobiorcę, które zostało wskazane na umowie.

Co więcej, umowa o dzieło między osobami fizycznymi lub innymi podmiotami nie określa sposobów wykonania dzieła. Oczywiście należy je wykonać bez wad fizycznych i w sposób, spełniający wymagania zleceniodawcy (także przepisów zawartych w umowie). W opozycji stoi umowa zlecenie, która ściśle określa metody działania, do których powinien stosować się zleceniobiorca.

Można więc powiedzieć, że umowa o dzieło skupia się na efekcie i owocach pracy, a umowa zlecenie na wykonaniu określonej czynności.

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi.

Zawieranie umowy nie jest przeznaczone tylko dla przedsiębiorców. Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznym pozwala na bezpieczną transakcję zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

umowa zlecenie

Najważniejszą kwestią, która różni się od umów zawieranych między przedsiębiorcą, a osobą fizyczną, jest rozliczenie podatkowe. Transakcja  pomiędzy osobami fizycznymi nie określa roli „płatnika”. Tym  samym obowiązek uiszczenia podatku od uzyskanego dochodu do Urzędu Skarbowego, znajduje się po stronie zleceniobiorcy!

Według ustawy, opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka dochodu, znajdująca się powyżej 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że zleceniobiorca nie płaci podatku od całej sumy, ale jej części.

Istnieje również możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu (np. w przypadku przeniesienia praw własności lub praw autorskich do utworu). Wtedy podatek dochodowy uiszczany jest w wysokości 17% od połowy uzyskanych dochodów.

Jak zapłacić podatek dochodowy?

Jesteś zleceniobiorcą. Podejmujesz się zadania wykonania określonego dzieła lub przeprowadzenia wskazanych w umowie czynności. Jesteś wzorowym pracownikiem, dlatego bez zarzutu wypełniłeś przedmiot porozumienia. Zadowolony zleceniodawca wypłacił Ci należne honorarium.

Co teraz? Czas na podatek!

Masz dwie możliwości:

 • Pierwsza z nich polega na skorzystaniu z rocznego zeznana podatkowego PIT-36 i umieszczenia przychodów w rubryce „Inne źródła”. Deklarację podatkową PIT składa się w roku następującym, po roku zawartego porozumienia. Jeśli więc umowa o dzieło między osobami fizycznymi została zawarta w 2020 roku, podatek PIT-36 należy zapłacić do 30 kwietnia roku 2021.
 • Druga metoda uwzględnia składanie comiesięcznych zaliczek na rzecz Urzędu Skarbowego do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że zapłacenie jednej zaliczki, zobowiązuje zleceniobiorcę do regularnego i comiesięcznego uiszczania składek dla Urzędu Skarbowego.

Skorzystanie z metody drugiej jest zasadne w przypadku uzyskiwania dużych wynagrodzeń. Zwłaszcza, gdy są one wypłacane w częściach.

rozliczenie podatkowe PIT-36

Umowa między osobami fizycznymi: bez działalności, ale legalnie.

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi to rozwiązanie dla osób, które nie posiadają działalności gospodarczej, ale chcą w zgodny z prawem sposób zawiązać transakcję z drugą osobą. Dzięki umowie, zleceniodawca zyskuje pewność wykonanej pracy, a zleceniobiorca gwarancję uzyskania wynagrodzenia. Umowa cywilnoprawna skrywa w sobie wiele interesujących zakamarków, o których masz prawo nie wiedzieć. Lepiej nie popełniać kosztownych błędów… W przypadku wątpliwości, biuro rachunkowe Trasted chętnie odpowie na Twoje pytania.

Polska rozpoczyna walkę z „pustymi fakturami”! Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy, oznaczające koniec nieuczciwości ze strony przedsiębiorców, którzy pozyskiwali faktury VAT na podstawie paragonów innych osób. Od nowego roku obowiązuje NIP na paragonie. Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Kiedy NIP na paragonie jest konieczny?

Do tej pory nabywca, prowadzący działalność gospodarczą, mógł po okazaniu paragonu, otrzymać od sprzedawcy fakturę VAT. Wszystko zmieniło się jednak 1 stycznia 2020 roku, odkąd na paragonie zaczął obowiązywać NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej.

Od teraz sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu tylko wtedy, kiedy widnieje na nim NIP działalności gospodarczej nabywcy. Nie spełnienie tego kryterium oznacza, że sprzedawca nie ma żadnego prawa do wystawienia faktury VAT na prowadzoną działalność.

Gdy jednak tego dokona, musi liczyć się z poważnymi sankcjami…

Faktura dla przedsiębiorcy do paragonu bez NIP.

Wystawienie faktury dla przedsiębiorcy do paragonu bez NIP, wiąże się ze 100% sankcją dla sprzedawcy. Natomiast w przypadku posłużenia się nielegalnie wystawioną fakturą przez sprzedawcę, nabywca podlega dokładnie tej samej karze.

Jeśli więc wystawiono niezgodną fakturę na kwotę, z której podatek VAT wynosił 200 złotych, na sprzedawcę nakładana jest sankcja właśnie w tej wysokości.

Kary nie dotyczą jednak transakcji zawieranych między osobą prywatną a sprzedawcą.

nip na paragonie

NIP do faktury  dla osoby fizycznej.

Czy nowe przepisy oznaczają wykluczenie osób prywatnych z pozyskiwania faktur? Skądże!

Ustawa dotyczy sprzedaży wyłącznie między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (kontakt B2B). W przypadku transakcji zawieranej między osobą prywatną a sprzedawcą (kontakt B2C), można uzyskać fakturę do paragonu bez NIP. Tym samym klientowi wydawana jest faktura, ale bez Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Po co komuś faktura, kto nie prowadzi działalności gospodarczej?

Powód może być prostszy, niż sądzisz. Paragon jest wykonany z materiału o mniejszej trwałości niż faktura. Może mieć to kluczowe znaczenie w przypadku ubiegania się o ewentualną reklamację na zakupiony sprzęt.

Do kiedy można żądać faktury VAT do paragonu?

W przypadku ubiegania się o fakturę – zarówno w kontakcie B2B, jak i B2C – ustawodawca podaje ścisłe wytyczne, dotyczące terminowości całego procederu.

Zgodnie z artykułem 106, ustępu 6, ustawy o VAT, sprzedawca musi wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta (w kontakcie B2C bezsprzecznie; w kontakcie B2B po okazaniu paragonu z NIP) w terminie:

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość, lub część zapłaty,
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość, lub część zapłaty.

Żądanie musi zostać złożone do 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zapłatę – całość, albo jej część. Po upływie 3 miesięcy sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury.

Paragony bez NIP przed 2020.

Bądź spokojny!

Ustawodawca pomyślał o właścicielach firm, którzy dokonali transakcji przed 2020 rokiem, a pragną uzyskać fakturę do paragonu. W takiej sytuacji sprzedawca ma prawo wystawić nabywcy fakturę VAT do paragonu bez NIP.

Oczywiście zgodnie z ustawą, żądanie nie może przekroczyć wskazanego i omówionego już terminu 3 miesięcy.

paragon z nip

NIP na paragonie: nowa droga w życiu przedsiębiorcy.

Nowe przepisy, dotyczące NIP na paragonie, są nowym sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego w naszym kraju. Zamykają one drogę łamaniu prawa i pokusom „wyłudzania” faktur. Zmiany dotyczą jedynie transakcji zawieranych między dwoma podmiotami, prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeśli więc jesteś osobą prywatną, możesz działać według wcześniejszego schematu, ale jeśli posiadasz firmę, lepiej zapamiętaj:

Jeśli paragon to tylko z NIP.

Koszty uzyskania przychodu to najlepsza inwestycja we własny biznes. Dzięki tej prostej metodzie nabywasz materiały, które przynoszą Twojej firmie większy przychód, jednocześnie minimalizując podatek dochodowy. Czy jednak wiesz, co można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej? Gdzie przebiega granica tolerancji Urzędu Skarbowego?

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu rządzi pewien paradoks.

Im więcej wydajesz, tym mniej płacisz.

Aby zrozumieć powyższą zależność, należy zadać dwa pytania:

 • Na co wydajesz?
 • Mniej płacisz, ale… Czego?

Nie wszystkie wydatki można odliczać od podatku dochodowego. Najważniejsza zasada mówi, że odliczenie wartości zakupu od uzyskanych przychodów może zajść tylko wtedy, jeśli istnieje między nimi związek przyczynowo skutkowy.

Kiedy więc kupujesz komputery dla pracowników swojej agencji reklamowej, możesz uwzględnić je w swym rozliczeniu. Natomiast, jeśli planujesz dla nich zakup książek kucharskich, nie licz na przychylność Urzędu Skarbowego.

Kosztami uzyskanego przychodu określa się te wydatki, dzięki którym:

 • Osiągasz przychód

lub

 • Zachowujesz albo zabezpieczasz źródła przychodu.

Na Twoich barkach znajduje się odpowiedzialność udowodnienia, że dany wydatek jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Aby tego dokonać, musisz posłużyć się właściwą dokumentacją.

koszty uzyskania przychodu

Faktura, czy paragon? Poprawna dokumentacja.

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu jest zadaniem prostym i niewymagającym nakładów czasu. Twoim jedynym zadaniem jest uzyskanie od sprzedawcy właściwego dokumenty: faktury lub rachunku. Pamiętaj, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku, aby uzyskać fakturę do paragonu, musi się na nim znajdować NIP.

Wytyczne poprawnej dokumentacji mogą również spełniać, np. dokumenty celne,  dowody przejazdu autostradą lub opłaty pocztowe.

Zwróć również uwagę na przejrzystość dokumentu oraz jego kompletność. Powinien być on czytelny oraz posiadać wszystkie dane, umożliwiające odliczenie sumy od podatku dochodowego.

Kiedy nie liczymy kosztów uzyskania przychodu?

Czy śniadanie w podróży służbowej to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczać od podatku czynsz za mieszkanie prywatne, w którym zarejestrowaliśmy działalność?

Pozostawiona swoboda w interpretacji, jakie są koszty uzyskania przychodu, rodzi mnóstwo pytań. Na szczęście posiadamy rzeczowe wytyczne, dzięki którym wiemy, kiedy na pewno nie liczymy kosztów uzyskania przychodu.

 • Prywatne wydatki – oprogramowanie, które umożliwia Ci wykonywanie usług graficznych, z łatwością odliczysz od podatku dochodowego, ale w przypadku gry Read Dead Redemption… Możesz mieć już problem, chyba że wespniesz się na wyżyny „krasomówstwa”, uzasadniając, że owa gra poprawia Twoje zdolności graficzne oraz jest źródłem inspiracji.
 • Kara umowna – według Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kara umowna nie podlega kosztom uzyskanego przychodu, kiedy wynika ona z tytułu:

„wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług”.

 • Koszty reprezentacyjne – dotyczą rzeczy, których cena zakupu odbiega od przyjętych standardów i ma na celu „charakter pokazowy”. Koszty reprezentacyjne są określane, jako:

przedstawicielstwo podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa”.

W wyborze kosztów uzyskanego przychodu kieruj się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i nie licz na łut szczęścia! Po co pozbawiać się spokoju, kiedy lista wydatków możliwych do wliczenia w koszty jest taka długa?

Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?

Każde wydatki, które spełniają poznane już przez Ciebie kryteria, można wliczyć w uzyskany przychód Twojej firmy. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie spis wydatków podstawowych oraz nietypowych, które z powodzeniem odliczysz od podatku dochodowego.

Wydatki podstawowe.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odbyć się poprzez formularz internetowy i jest całkowicie darmowy.

Inaczej jest z podstawowymi wydatkami na początku funkcjonowania działalności gospodarczej. Musisz zadbać o lokal, sprzęt, księgowość, reklamę… Czy to wszystko można uznać za koszty uzyskanego dochodu?

Rodzaj kosztów zależy głównie od prowadzonej działalności. Glazurnik na ogół nie potrzebuje specjalistycznego oprogramowania komputerowego (chyba że wykorzystuje je w swojej pracy do tworzenia projektów), tylko fachowego sprzętu. Tak samo grafikowi nie przyda się wiertarka, ale program graficzny (wyjątkiem może być sytuacja, w której wykorzysta wiertarkę do prac w siedzibie swojej działalności, uzasadniając to np. chęcią usprawnienia swojej pracy)

Do podstawowych i uniwersalnych wydatków przedsiębiorcy zaliczamy:

 • Początkowe koszty (porady prawne, przygotowanie pieczątki firmowej)
 • Księgowość
 • Środki trwałe (samochody, komputery, maszyny, akcesoria elektroniczne – urządzenia, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez minimum rok)
 • Wynagrodzenie pracowników
 • Utrzymanie lokalu i jego wyposażenie (media, czynsz)
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Znaki towarowe
 • Reklama (pozyskiwanie nowego źródła dochodu)
 • Materiały rozwojowe, związane z prowadzaną działalnością (książki, czasopisma, szkolenia)
 • Podróże służbowe (paliwo, dieta, nocleg)

Dobrze wiedzieć, że choć wydatków na początku działalności może być sporo, tak jednak z łatwością można je umieścić w koszty uzyskanego przychodu, prawda?

jakie są koszty uzyskania przychodu

Wydatki nietypowe.

Zapoznaj się uważnie z poniższymi przykładami. Może zainspirują Cię do oryginalnych rozwiązań, które zwiększą Twoje dochody i poprawią atmosferę w miejscu pracy?

 • Remont biura
 • Dekoracja
 • Studia
 • Imprezy integracyjne
 • Ubezpieczenie (związane z funkcjonowaniem firmy)
 • Odzież (np. ochronna)

Jeśli w nieodpowiedni sposób zaplanujesz swoje wydatki (zwłaszcza nietypowe), narażasz się na uznanie ich za koszty reprezentacyjne. Wydawaj więc pieniądze z głową!

Istnieje również możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji od Urzędu Skarbowego na temat tego, czy dany wydatek może być uznany za koszt. Na decyzję trzeba czekać do 3 miesięcy, ale gwarancja spokoju jest bezcenna!

Wydatki bez tajemnic!

Już wiesz, jakie są koszty uzyskania przychodu. Znasz kryteria, dzięki którym z łatwością je rozpoznasz, a w przypadku wątpliwości… Wiesz, gdzie nas szukać! Wszystkie koszty są przez nas szczegółowo analizowane. Wiedza wykwalifikowanego księgowego lub doradcy uchroni Cię od kosztownej pomyłki, ponieważ od każdej reguły istnieją wyjątki.

Zanim się jednak rozejdziemy i wrócimy do swoich obowiązków, mamy jeszcze jedną radę:

Szacuj swoje siły na zamiary. Wliczanie wydatków w koszty przychodu zmniejsza podatek dochodowy, ale wciąż musisz posiadać kapitał, który umożliwi Ci kupno określonego produktu lub usługi. Prowadzenie działalności gospodarczej to nawet nie maraton, ale bieg górski, w którym największa zabawa zaczyna się po przekroczeniu 42 195 metrów i pokonaniu kilku wysokich szczytów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Tylko w 2018 roku powstało ich ponad 30 000! Rosnąca popularność stawia przed ekspertami nowe wyzwania. Zadaniem rzetelnych biur rachunkowych jest niesienie pomocy w założeniu i prowadzeniu spółek. Zobaczmy, jak funkcjonuje spółka z o.o. , kiedy warto ją założyć i czy spółka bez wspólników jest możliwa?

Unikalna forma prawna.

Spółka z o.o. rządzi się swoimi prawami. Na tle innych form prawnych wyróżnia się właściwościami, które przekładają się na specyfikę jej funkcjonowania. Można to już zaobserwować na etapie jej tworzenia.

kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku bardzo prostych kroków.

 • Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, określającego m.in.: nazwę, siedzibę, wartość udziałów i zakres działalności.
 • Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy (minimum 5 000 złotych).
 • Ustanowienie organów zarządzających (w przypadku kilku wspólników).
 • Złożenie wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z S24 – systemu, który umożliwia elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych. Korzystanie z serwisu jest proste i darmowe, a procedura rejestracyjna wymaga jedynie posługiwania się wzorami dokumentów i wniosków.

Jedną z cech charakterystycznych dla spółek z o.o. jest możliwość rozpoczęcia działalności jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS. Już po zawarciu umowy przed notariuszem lub przez Internet powstaje: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która posiada pełne prawa i obowiązki. Tym samym ma zdolność do podejmowania wszelkich czynności, w tym: uzyskania konta bankowego, czy numeru NIP.

Pełną osobowość prawną, spółka otrzymuje po zarejestrowaniu w KRS. Czas oczekiwania na wpis zostaje skrócony przy wyborze systemu S24.

Jak funkcjonuje spółka z o.o.?

Funkcjonowanie spółki z o.o. opiera się na podstawie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, która determinuje specyficzne cechy, z którymi warto się zapoznać, zanim zdecydujesz się na tę formę prawną.

jak funkcjonuje spółka z o.o.

Nazwa: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nie wzięła się znikąd. Odpowiedzialność wszystkich wspólników ogranicza się do kapitału, wniesionego do budżetu spółki. Zabezpiecza to majątek osobisty wspólników na wypadek ewentualnych niepowodzeń lub długów. Z drugiej strony w przypadku pomyślnych interesów, spółka wypłaca dywidendy w odpowiedniej wysokości, co prowadzi do rozdzielenie zysków między wspólników.

Kolejną cechą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Na poziomie funkcjonowania całej spółki, jest ona obarczona podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatek CIT). Natomiast w przypadku uzyskiwania zysków przez wspólników (dywidendy) podlegają oni dodatkowemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT).

Funkcjonowanie spółki z o.o. zgodnie z prawem wymaga od wspólników i organów zarządzających prowadzenia pełnej księgowości. Samodzielne zarządzanie ewidencją zdarzeń gospodarczych może być problematyczne, dlatego warto rozważyć pomoc biura rachunkowego. Ponadto na wspólnikach ciąży obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych (m.in.: rachunek zysków i strat) do KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga dużych nakładów finansowych na początek. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, koszt założenia sprowadza się do: spisania umowy i rejestru w KRS. Warto jednak pamiętać, że spółka z o.o. to spółka kapitałowa, która powstaje z chwilą wniesienia kapitału zakładowego wynoszącego 5 000 złotych.

Znasz odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje spółka z o.o., ale czy wiesz, jakie są jej pozostałe zalety?

biuro rachunkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zalety.

Nie bez powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych w Polsce – tuż po jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Zapewnia ona przedsiębiorcom szereg nieoczywistych korzyści, których nie posiadają inne formy prawne.

 • Biznes bez ryzyka

Jak już pisaliśmy, spółka z o.o. bazuje na zabezpieczeniu majątku osobistego udziałowców przed ryzykiem finansowym. Wybór tej formy prawnej będzie więc doskonały dla wszystkich, którzy działają w branży obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia. O ile kapitał zakładowy wciąż można stracić, o tyle nie trzeba martwić się o majątek osobisty.

 • Rezygnacja bez konsekwencji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostawia dość dużą swobodę w przypadku rezygnacji i chęci jej opuszczenia. Jako jeden ze wspólników możesz tego dokonać poprzez sprzedanie swoich udziałów i w konsekwencji przeniesienie ich na inne osoby. Innym rozwiązaniem jest sprzedanie spółki, która nie traci swojej mocy prawnej, tylko zmienia właściciela.

 • Prowadzenie firmy bez ZUS.

Sprawdzając, jak funkcjonuje spółka z o.o., nie można zapomnieć, że zgłoszenie spółki, jako płatnika składek ZUS nie jest koniecznością!  Udziałowcy nie są zobowiązani do uiszczenia składek za siebie. Taka szansa zachodzi jednak tylko wtedy, gdy spółka z o.o. prowadzona jest przez dwóch lub więcej wspólników. Spółka staje się natomiast płatnikiem ZUS w chwili, gdy zatrudni pracowników.

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Jednoosobowa działalność w bezpiecznej formie.

Spółka z o.o. zezwala na prowadzenie działalności przez jednego wspólnika. Jest to doskonałe połączenie prywatnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej z formą prawną spółki kapitałowej. Z jednej strony zyskujesz pełną decyzyjność, a z drugiej zabezpieczasz się przed ryzykiem utraty kapitału. Pamiętaj jednak, że wciąż dotyczą się zasady tej formy prawnej, m.in.: podwójne opodatkowanie, prowadzenie pełnej księgowości, konieczność wniesienia kapitału zakładowego, czy dokonywanie rocznych sprawozdań finansowych. Prowadzenie spółki z o.o. przez jednego wspólnika narzuca na niego również obowiązek płacenia składek ZUS.

Wsparcie inwestora.

Wiele firm posiada świetne pomysły, ale brakuje im kapitału. Spółka z o.o. umożliwia pozyskanie dużej gotówki w bardzo prosty sposób. Chodzi o pozyskanie inwestora, który wniesie swój kapitał do budżetu spółki, stając się automatycznie jej udziałowcem.

Prowadź spółkę jak profesjonalista.

Wiesz już, jak funkcjonuje spółka z o.o. i poznałeś moment, w którym rozpoczyna swoją działalność. Znasz zalety, które wyróżniają ją spośród innych form prawnych. Czy jednak wiesz, jak to wszystko wygląda w praktyce? Aby się o tym przekonać, musisz przejść od czytania do działania. W Trasted pomożemy Ci w założeniu spółki oraz w jej sprawnym funkcjonowaniu. Czas zobaczyć, jak sprawdzisz się w roli szefa i wspólnika!

Nowy Rok przynosi kolejne zmiany. Niedawno informowaliśmy o zmianach w wystawianiu faktur VAT do paragonu, a dziś poruszamy kolejny, bardzo ważny temat dla każdego przedsiębiorcy – białą listę podatników VAT. Gdzie ją znaleźć? Jak ją sprawdzić? I czy Ministerstwo Finansów na pewno dobrze przygotowało się do tego projektu?

Czym jest Biała Lista podatników VAT?

Biała lista jest ogólnodostępną i darmową bazą danych o podatnikach VAT. Stanowi połączenie, funkcjonujących dotychczas list podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Baza opiera się na łatwej w obsłudze wyszukiwarce, za pomocą której znajdziemy naszego kontrahenta. Możemy go wyszukać poprzez:

 • Numer konta.
 • NIP
 • REGON
 • Nazwę podmiotu

Dzięki wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów białej liście, każdy przedsiębiorca zyskuje możliwość sprawdzenia, czy jego kontrahent figuruje w wykazie i jest czynnym płatnikiem VAT. Co więcej, jeśli podatnik został wykreślony z rejestru lub do niego przywrócony, istnieje możliwość poznania przyczyn tej decyzji.

Lista zawiera nie tylko dane aktualne, ale również te, które sięgają do 5 lat wstecz.

biała lista podatników VAT

Gdzie znaleźć Białą Listę VAT?

Białą listę podatników VAT można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kiedy następuje aktualizacja?

Aktualizacja wykazu podatników VAT następuje w każdy dzień roboczy. Płynność uaktualnień stanowi gwarancję posiadania wiarygodnych informacji o kontrahencie.

Co zawiera Biała Lista podatników VAT?

W bazie znajduje się mnóstwo informacji, które odgrywają kluczową rolę podczas dokonywania transakcji między przedsiębiorcami.

Biała Lista podatników VAT zawiera m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 • Status podatnika
 • Numer REGON
 • Numer rachunku rozliczeniowego
 • Adres siedziby
 • Datę rejestracji, jako podatnika VAT
 • Numer, identyfikujący przedsiębiorcę na potrzeby podatku (jeśli został nadany)

A także:

 • Daty odmowy, wykreślenia i przywrócenia, jako podatnika VAT.

Wydaje się, że Biała Lista podatników VAT stanowi zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki jej wykazowi znikają wątpliwości na temat podejmowania działań zgodnych z prawem. Jednak, czy Ministerstwo Finansów dokładnie wszystko przewidziało? Czy chęć uszczelnienia systemu VAT nie nałożyła na przedsiębiorców kolejnego, kłopotliwego obowiązku?

Restrykcje, sankcje i nieścisłości…

Biała lista podatników VAT została wprowadzona już 1 września, ale to od roku 2020 zaczęły obowiązywać przepisy, nakładające na przedsiębiorców poważne restrykcje w przypadku niestosowania się do konkretnych wytycznych.

Jednym z najpoważniejszych są sankcje za korzystanie rachunku spoza listy.

Jeśli zapłacisz innemu przedsiębiorcy kwotę powyżej 15 000 złotych brutto na rachunek inny (tzw. szary rachunek), niż ten podany na białej liście, musisz liczyć się z:

 • Brakiem możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
 • Ryzkiem odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Od sankcji można się uwolnić tylko poprzez zgłoszenie całej transakcji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Ustawa przewiduje na tę czynność maksymalnie 3 dni.

biała lista VAT

Pamiętaj o…

 • Sprawdzeniu kontrahenta na białej liście podatników VAT. Zwłaszcza jeśli jest to Twoja pierwsza współpraca z tym przedsiębiorcą.
 • Sprawdzeniu, czy w dniu zapłaty, numer rachunku na fakturze odpowiada numeru rachunku na białej liście.
 • Szczególnej ostrożności podczas dokonywania płatności powyżej kwoty 15 000 złotych brutto.
 • Kontrolowaniu, czy Twoje dane na białej liście podatników VAT są aktualne.
 • Możliwości uzyskania pomocy zarówno od Krajowej Administracji Skarbowej, jak i naszego biura rachunkowego.

Kolejny krok w Nowy Rok!

Wprowadzenie białej listy podatników VAT to kolejny krok polskiego rządu w stronę uszczelnienia systemu podatkowego. O ile wciąż pojawiają się pewne nieścisłości, dotyczące pojedynczych aspektów, o tyle sama idea białej listy podatników może gwarantować przedsiębiorcom bezpieczeństwo i spokój. W przypadku niepewności zachęcamy do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego księgowego, który pomoże we właściwym zaklasyfikowaniu transakcji.

Sprawdzajcie więc, korzystajcie z pomocy specjalistów, dokonujcie transakcji i spełniajcie swoje biznesowe marzenia!

#kolejne artykuły