Jak funkcjonuje spółka z o.o. w Polsce? | worldmaster.pl
#

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Tylko w 2018 roku powstało ich ponad 30 000! Rosnąca popularność stawia przed ekspertami nowe wyzwania. Zadaniem rzetelnych biur rachunkowych jest niesienie pomocy w założeniu i prowadzeniu spółek. Zobaczmy, jak funkcjonuje spółka z o.o. , kiedy warto ją założyć i czy spółka bez wspólników jest możliwa?

Unikalna forma prawna.

Spółka z o.o. rządzi się swoimi prawami. Na tle innych form prawnych wyróżnia się właściwościami, które przekładają się na specyfikę jej funkcjonowania. Można to już zaobserwować na etapie jej tworzenia.

kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Kiedy spółka z o.o. rozpoczyna działalność?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku bardzo prostych kroków.

 • Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, określającego m.in.: nazwę, siedzibę, wartość udziałów i zakres działalności.
 • Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy (minimum 5 000 złotych).
 • Ustanowienie organów zarządzających (w przypadku kilku wspólników).
 • Złożenie wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z S24 – systemu, który umożliwia elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych. Korzystanie z serwisu jest proste i darmowe, a procedura rejestracyjna wymaga jedynie posługiwania się wzorami dokumentów i wniosków.

Jedną z cech charakterystycznych dla spółek z o.o. jest możliwość rozpoczęcia działalności jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS. Już po zawarciu umowy przed notariuszem lub przez Internet powstaje: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która posiada pełne prawa i obowiązki. Tym samym ma zdolność do podejmowania wszelkich czynności, w tym: uzyskania konta bankowego, czy numeru NIP.

Pełną osobowość prawną, spółka otrzymuje po zarejestrowaniu w KRS. Czas oczekiwania na wpis zostaje skrócony przy wyborze systemu S24.

Jak funkcjonuje spółka z o.o.?

Funkcjonowanie spółki z o.o. opiera się na podstawie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, która determinuje specyficzne cechy, z którymi warto się zapoznać, zanim zdecydujesz się na tę formę prawną.

jak funkcjonuje spółka z o.o.

Nazwa: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nie wzięła się znikąd. Odpowiedzialność wszystkich wspólników ogranicza się do kapitału, wniesionego do budżetu spółki. Zabezpiecza to majątek osobisty wspólników na wypadek ewentualnych niepowodzeń lub długów. Z drugiej strony w przypadku pomyślnych interesów, spółka wypłaca dywidendy w odpowiedniej wysokości, co prowadzi do rozdzielenie zysków między wspólników.

Kolejną cechą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Na poziomie funkcjonowania całej spółki, jest ona obarczona podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatek CIT). Natomiast w przypadku uzyskiwania zysków przez wspólników (dywidendy) podlegają oni dodatkowemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT).

Funkcjonowanie spółki z o.o. zgodnie z prawem wymaga od wspólników i organów zarządzających prowadzenia pełnej księgowości. Samodzielne zarządzanie ewidencją zdarzeń gospodarczych może być problematyczne, dlatego warto rozważyć pomoc biura rachunkowego. Ponadto na wspólnikach ciąży obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych (m.in.: rachunek zysków i strat) do KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga dużych nakładów finansowych na początek. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, koszt założenia sprowadza się do: spisania umowy i rejestru w KRS. Warto jednak pamiętać, że spółka z o.o. to spółka kapitałowa, która powstaje z chwilą wniesienia kapitału zakładowego wynoszącego 5 000 złotych.

Znasz odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje spółka z o.o., ale czy wiesz, jakie są jej pozostałe zalety?

biuro rachunkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zalety.

Nie bez powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych w Polsce – tuż po jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Zapewnia ona przedsiębiorcom szereg nieoczywistych korzyści, których nie posiadają inne formy prawne.

 • Biznes bez ryzyka

Jak już pisaliśmy, spółka z o.o. bazuje na zabezpieczeniu majątku osobistego udziałowców przed ryzykiem finansowym. Wybór tej formy prawnej będzie więc doskonały dla wszystkich, którzy działają w branży obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia. O ile kapitał zakładowy wciąż można stracić, o tyle nie trzeba martwić się o majątek osobisty.

 • Rezygnacja bez konsekwencji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostawia dość dużą swobodę w przypadku rezygnacji i chęci jej opuszczenia. Jako jeden ze wspólników możesz tego dokonać poprzez sprzedanie swoich udziałów i w konsekwencji przeniesienie ich na inne osoby. Innym rozwiązaniem jest sprzedanie spółki, która nie traci swojej mocy prawnej, tylko zmienia właściciela.

 • Prowadzenie firmy bez ZUS.

Sprawdzając, jak funkcjonuje spółka z o.o., nie można zapomnieć, że zgłoszenie spółki, jako płatnika składek ZUS nie jest koniecznością!  Udziałowcy nie są zobowiązani do uiszczenia składek za siebie. Taka szansa zachodzi jednak tylko wtedy, gdy spółka z o.o. prowadzona jest przez dwóch lub więcej wspólników. Spółka staje się natomiast płatnikiem ZUS w chwili, gdy zatrudni pracowników.

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Jednoosobowa działalność w bezpiecznej formie.

Spółka z o.o. zezwala na prowadzenie działalności przez jednego wspólnika. Jest to doskonałe połączenie prywatnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej z formą prawną spółki kapitałowej. Z jednej strony zyskujesz pełną decyzyjność, a z drugiej zabezpieczasz się przed ryzykiem utraty kapitału. Pamiętaj jednak, że wciąż dotyczą się zasady tej formy prawnej, m.in.: podwójne opodatkowanie, prowadzenie pełnej księgowości, konieczność wniesienia kapitału zakładowego, czy dokonywanie rocznych sprawozdań finansowych. Prowadzenie spółki z o.o. przez jednego wspólnika narzuca na niego również obowiązek płacenia składek ZUS.

Wsparcie inwestora.

Wiele firm posiada świetne pomysły, ale brakuje im kapitału. Spółka z o.o. umożliwia pozyskanie dużej gotówki w bardzo prosty sposób. Chodzi o pozyskanie inwestora, który wniesie swój kapitał do budżetu spółki, stając się automatycznie jej udziałowcem.

Prowadź spółkę jak profesjonalista.

Wiesz już, jak funkcjonuje spółka z o.o. i poznałeś moment, w którym rozpoczyna swoją działalność. Znasz zalety, które wyróżniają ją spośród innych form prawnych. Czy jednak wiesz, jak to wszystko wygląda w praktyce? Aby się o tym przekonać, musisz przejść od czytania do działania. W Trasted pomożemy Ci w założeniu spółki oraz w jej sprawnym funkcjonowaniu. Czas zobaczyć, jak sprawdzisz się w roli szefa i wspólnika!

Nowy Rok przynosi kolejne zmiany. Niedawno informowaliśmy o zmianach w wystawianiu faktur VAT do paragonu, a dziś poruszamy kolejny, bardzo ważny temat dla każdego przedsiębiorcy – białą listę podatników VAT. Gdzie ją znaleźć? Jak ją sprawdzić? I czy Ministerstwo Finansów na pewno dobrze przygotowało się do tego projektu?

Czym jest Biała Lista podatników VAT?

Biała lista jest ogólnodostępną i darmową bazą danych o podatnikach VAT. Stanowi połączenie, funkcjonujących dotychczas list podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Baza opiera się na łatwej w obsłudze wyszukiwarce, za pomocą której znajdziemy naszego kontrahenta. Możemy go wyszukać poprzez:

 • Numer konta.
 • NIP
 • REGON
 • Nazwę podmiotu

Dzięki wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów białej liście, każdy przedsiębiorca zyskuje możliwość sprawdzenia, czy jego kontrahent figuruje w wykazie i jest czynnym płatnikiem VAT. Co więcej, jeśli podatnik został wykreślony z rejestru lub do niego przywrócony, istnieje możliwość poznania przyczyn tej decyzji.

Lista zawiera nie tylko dane aktualne, ale również te, które sięgają do 5 lat wstecz.

biała lista podatników VAT

Gdzie znaleźć Białą Listę VAT?

Białą listę podatników VAT można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kiedy następuje aktualizacja?

Aktualizacja wykazu podatników VAT następuje w każdy dzień roboczy. Płynność uaktualnień stanowi gwarancję posiadania wiarygodnych informacji o kontrahencie.

Co zawiera Biała Lista podatników VAT?

W bazie znajduje się mnóstwo informacji, które odgrywają kluczową rolę podczas dokonywania transakcji między przedsiębiorcami.

Biała Lista podatników VAT zawiera m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 • Status podatnika
 • Numer REGON
 • Numer rachunku rozliczeniowego
 • Adres siedziby
 • Datę rejestracji, jako podatnika VAT
 • Numer, identyfikujący przedsiębiorcę na potrzeby podatku (jeśli został nadany)

A także:

 • Daty odmowy, wykreślenia i przywrócenia, jako podatnika VAT.

Wydaje się, że Biała Lista podatników VAT stanowi zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki jej wykazowi znikają wątpliwości na temat podejmowania działań zgodnych z prawem. Jednak, czy Ministerstwo Finansów dokładnie wszystko przewidziało? Czy chęć uszczelnienia systemu VAT nie nałożyła na przedsiębiorców kolejnego, kłopotliwego obowiązku?

Restrykcje, sankcje i nieścisłości…

Biała lista podatników VAT została wprowadzona już 1 września, ale to od roku 2020 zaczęły obowiązywać przepisy, nakładające na przedsiębiorców poważne restrykcje w przypadku niestosowania się do konkretnych wytycznych.

Jednym z najpoważniejszych są sankcje za korzystanie rachunku spoza listy.

Jeśli zapłacisz innemu przedsiębiorcy kwotę powyżej 15 000 złotych brutto na rachunek inny (tzw. szary rachunek), niż ten podany na białej liście, musisz liczyć się z:

 • Brakiem możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
 • Ryzkiem odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Od sankcji można się uwolnić tylko poprzez zgłoszenie całej transakcji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Ustawa przewiduje na tę czynność maksymalnie 3 dni.

biała lista VAT

Pamiętaj o…

 • Sprawdzeniu kontrahenta na białej liście podatników VAT. Zwłaszcza jeśli jest to Twoja pierwsza współpraca z tym przedsiębiorcą.
 • Sprawdzeniu, czy w dniu zapłaty, numer rachunku na fakturze odpowiada numeru rachunku na białej liście.
 • Szczególnej ostrożności podczas dokonywania płatności powyżej kwoty 15 000 złotych brutto.
 • Kontrolowaniu, czy Twoje dane na białej liście podatników VAT są aktualne.
 • Możliwości uzyskania pomocy zarówno od Krajowej Administracji Skarbowej, jak i naszego biura rachunkowego.

Kolejny krok w Nowy Rok!

Wprowadzenie białej listy podatników VAT to kolejny krok polskiego rządu w stronę uszczelnienia systemu podatkowego. O ile wciąż pojawiają się pewne nieścisłości, dotyczące pojedynczych aspektów, o tyle sama idea białej listy podatników może gwarantować przedsiębiorcom bezpieczeństwo i spokój. W przypadku niepewności zachęcamy do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego księgowego, który pomoże we właściwym zaklasyfikowaniu transakcji.

Sprawdzajcie więc, korzystajcie z pomocy specjalistów, dokonujcie transakcji i spełniajcie swoje biznesowe marzenia!

Rok 2020 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na panującą epidemię wirusa COVID-19, ale również na rządowe innowacje w systemie podatkowym. Informowaliśmy już o wprowadzeniu białej listy podatników VAT oraz numeru NIP na paragonie. Kolejną nowością jest mikrorachunek podatkowy. Czym jest, gdzie go założyć i kto musi go mieć, dowiecie się z naszego najnowszego artykułu!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Do czasu wprowadzenia mikrorachunku podatkowego, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy dokonywali wpłat podatków CIT, PIT lub VAT na różne konta wskazanych Urzędów Skarbowych. Mikrorachunek podatkowy jest innowacją, która ma na celu usprawnienie i ułatwienie procesu dokonywania wpłat.

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer konta, na który każdy podatnik będzie mógł wpłacać środki z tytułu podatku PIT, CIT i VAT. W przypadku zwrotów należności, transakcje będą wykonywane w dotychczasowy sposób.

mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy: wszystko, co musisz wiedzieć.

Wbrew obiegowej opinii założenie mikrorachunku podatkowego jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z generatora rachunku na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów i podać swój numer NIP (w przypadku przedsiębiorców) lub PESEL (w przypadku osób fizycznych). Wygenerowanie rachunku jest darmowe i nie wymaga składania żadnych wniosków. Numer składa się z 26 znaków, które zawierają m.in.: stałe numery rozliczeniowe i uzupełniające NBP oraz numer PESEL lub NIP.

Mikrorachunek podatkowy zachowuje swój dotychczasowy numer nawet w przypadku zmiany:

 • Miejsca zamieszkania
 • Nazwiska
 • Właściwości Urzędu Skarbowego

W każdej chwili można sprawdzić stan swojego rachunku oraz jego numer. Wystarczy dostęp do Internetu i urządzenie elektroniczne (tablet, telefon, czy komputer). Mikrorachunek podatkowy nie zawiera historii wpłat. Tę informację można sprawdzić na Portalu Podatkowym.

System często automatycznie wskazuje na odbiorcę płatności podatkowej: Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe. Według danych płatności mogą trafiać do innego Urzędu Skarbowego niż ten, w którym rozlicza się podatnik. Nie ma jednak powodów do zmartwień! Według konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej: Urząd Skarbowy w Bydgoszczy został wyznaczony do rozliczania mikrorachunków podatkowych. Stąd jego obecność w płatnościach podatników.

podatki PIT, CIT i VAT

Kto musi założyć mikrorachunek podatkowy?

Numer mikrorachunku podatkowy musi wygenerować każdy podatnik: zarówno prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna. Jak już wspomnieliśmy, mikrorachunek podatkowy umożliwia rozliczanie podatków PIT, CIT i VAT.

Wyjątkiem w dokonywaniu wpłat jest: VAT-14, VAT importowy oraz rozliczanie się na karcie podatkowej. W tych okolicznościach opłaty podatkowe uiszczane są tak jak dotychczas: na rachunki podane przez właściwy Urząd Skarbowy.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów, opłaty w wyniku podatku od Czynności Cywilnoprawnych, akcyzy lub wpłat za mandaty karne będą dokonywane bez zmian, na rachunek wskazany przez właściwy urząd lub organ.

Zalety indywidualnego rachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy nie wymaga wiele wysiłku, a wprowadza wiele udogodnień do życia podatników. Najważniejsze z nich to:

 • Jeden rachunek zamiast kilku oddzielnych.
 • Minimalizowanie ryzyka pomyłki podczas opłacania podatków PIT, CIT i VAT.
 • Łatwe sprawdzenie indywidualnego numeru rachunku o każdej porze.
 • Uproszczenie rozliczeń oraz uzyskiwania zaświadczeń.
 • Brak poważnych konsekwencji w przypadku pomyłki (pieniądze można odzyskać w taki sam sposób, co do tej pory).

Mikrorachunek podatkowy posiada wiele zalet, ale stwarza również szansę dla oszustów. Ministerstwo Finansów zastrzega, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych poza podatki.gov.pl. Wszelkie smsy lub maile wskazujące na inne źródła, należy ignorować i zgłaszać do odpowiednich organów ścigania.

dla kogo mikrorachunek podatkowy

Nadchodzi czas testu.

Wraz z końcem kwietnia mija termin składania deklaracji PIT. Ze względu na epidemię wirusa, może on ulec zmianie, choć wydaje się, że mikrorachunek jest rozwiązaniem, ograniczającym ryzyko zarażenia. Jeśli termin nie zostanie zmieniony, czeka nas sprawdzian kolejnej już zmiany, wprowadzonej przez Polski rząd. Czy mikrorachunek podatkowy naprawdę usprawni proces rozliczeń?

Efekty zobaczymy niebawem.

Własna działalność gospodarcza każdego roku przyciąga rzesze początkujących przedsiębiorców. Wizja urzeczywistniania własnych marzeń oraz wolność, wiążąca się z samozatrudnieniem skutecznie zachęca do założenia własnej firmy. Zanim jednak podejmiemy pierwsze kroki, warto zaczerpnąć wiedzy, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Dobry przedsiębiorca nigdy nie rezygnuje z nauki.

W jaki sposób przedsiębiorca może oszczędzać?

Najważniejszą kwestią, z którą przedsiębiorca powinien się zapoznać, jest wysokość składek, jakie każda działalność gospodarcza musi dokonywać. W tym celu warto zaczerpnąć wiedzy od doświadczonego biura rachunkowego. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi możliwościami uiszczania mniejszych opłat lub… Nie robienia tego wcale!

Jakie składki płaci przedsiębiorca?

Miesięczne składki – Ty wybierasz, ile płacisz.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek. Są one ustalane w stałej, miesięcznej opłacie. Przedsiębiorcy nie płacą jednak składek od uzyskanych dochodów (wyjątkiem może być wybór tzw. Małego ZUS-u, dla osób mieszczących się w kryteriach rocznych dochodów w przeliczeniu na jeden dzień pracy), ale od złożonych wcześniej deklaracji.

Deklaracja ta jednak nie może być niższa niż 60% ŚREDNIEGO wynagrodzenia w danym roku. W roku 2019 kwota ta wynosi 2859 złotych brutto. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zarządzający własną działalnością gospodarczą jest zobowiązany do uiszczenia comiesięcznej opłaty w wysokości 1316,97 złotych. Kwota ta obejmuje składkę przekazywaną na Fundusz Pracy, zdrowotną, rentową, chorobową, wypadkową oraz emerytalną.

Jak ważna jest ta ostatnia, można zapoznać się w tekście poświęconym emeryturze u samozatrudnionych.

Zaczynasz? Płacisz mniej!

To jednak nie wszystko. Każdemu przedsiębiorcy, rozpoczynającemu działalność gospodarczą przysługuje okres 24 miesięcy, podczas którego ma prawo płacić tzw. preferencyjne składki. W tym wypadku samozatrudnieni płacą składki w wysokości 30% MINIMALNEGO wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych. Oznacza to, że comiesięczne składki wynosić będą 555,89 złotych. Należy pamiętać, że skorzystanie z preferencyjnych stawek przysługuje każdemu, kto:

 • rozpoczyna działalność gospodarczą,
 • przez 60 poprzednich miesięcy nie prowadził innej działalności poza rolniczej,
 • zobowiązuje się do niepełnienia usług względem swojego pracodawcy, dla którego pracował w bieżącym lub poprzednim roku.

Własna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza za darmo.

Ulga na start” to głęboki ukłon w stronę nowopowstałych działalności gospodarczych.

Każda nowa działalność gospodarcza ma prawo do niepłacenia ŻADNYCH składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy swojego istnienia (składka społeczna nie obejmuje składki zdrowotnej). Przedsiębiorca nie musi korzystać z „Ulgi na start” i może zgłosić działalność gospodarczą do uiszczania składek społecznych. Opcja ta może być korzystna w przypadku budowania większego portfela emerytalnego.

Własna działalność gospodarcza to finansowa wolność.

Własna działalność gospodarcza to dla wielu spełnienie marzeń. Wizja wolności, swobody oraz nieskrępowanego działania kusi początkujących przedsiębiorców do wzmożonej pracy. Nigdy wcześniej możliwość realizacji swojego marzenia nie była tak blisko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy, kto tylko tego pragnie, założył własną działalność gospodarczą i zaczął urzeczywistniać swój własny sen. Każdy może być przedsiębiorcą, przed którym – od teraz – żadna liczba nie będzie już miała żadnych tajemnic.

Nie przekroczyłeś 26 roku życia? Masz powody do radości! Zerowy PIT dla młodych to ulga, zwalniająca z opodatkowania wynagrodzeń. W praktyce oznacza ona większe dochody, wyższe pensje i więcej możliwości dla młodych Polaków. Dzięki temu mogą oni jeszcze lepiej zadbać o własną, finansową przyszłość!

Jaka forma zatrudnienia dla ulgi PIT?

Rodzaj umowy wiążącej nas z pracodawcą jest jednym z determinujących czynników skorzystania z ulgi podatkowej PIT. Zanim więc z radości przebijemy głową sufit, warto zwrócić uwagę na typ naszego zatrudnienia w miejscu pracy. Z ulgi mogą bowiem skorzystać tylko te osoby, które osiągają przychody w formie:

 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy nakładczej,
 • umów zlecenia zawartych z firmą.

Z przewidzianej ulgi zostali wykluczeni: młodzi przedsiębiorcy, a także osoby pobierające zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie.

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

85 528 złotych – dokładnie tyle wynosi roczny limit dochodu, którego nieprzekroczenie umożliwia skorzystanie z ulgi PIT. Przekłada się on na zarobki miesięczne oscylujące w granicach 7 000 złotych brutto. Jeśli więc osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, nie przekroczy wskazanej kwoty w skali roku, może zgodnie z prawem (przy spełnieniu pozostałych wytycznych) skorzystać z zerowego PIT-u dla młodych.

zerowy pit dla młodych

Jako że limit 85 528 złotych obowiązuje w skali rocznej, młody pracownik może uzyskać jednorazowo, miesięczny dochód nawet w wysokości 20 000 złotych brutto i wciąż mieścić się w wyznaczonej, rocznej granicy.

Wyjątkiem jest rok 2019,  w którym limit uzyskanych dochodów wynosi 35 636,67 złotych ze względu na wprowadzenie ulgi 1 sierpnia.

Zwolnienie z PIT zapobiegnie emigracjom młodych Polaków?

Podatnik nie może przekroczyć 26 roku życia. To warunek konieczny do skorzystania z zerowego PIT-u dla młodych. Takie rozwiązanie według rządu ma spowodować zatrzymanie młodych Polaków w ojczyźnie. Szacuje się, że z ulgi skorzysta około 2 milionów osób młodej części społeczeństwa.

Czy jednak to rozwiązanie ma szansę spełnić swoje zadanie?

Wniosek o zerowy PIT dla młodych.

W 2019 roku, młody pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten nie pobierał zaliczek na podatek. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony, zaliczki te będą pobierane, a młody pracownik otrzyma zwrot swojej należności dopiero przy rocznym rozliczeniu.

Od 2020 roku sytuacja ulega diametralnej zmianie. Zaliczki automatycznie nie zostają pobierane (nie wymaga więc to żadnego wniosku). Dopiero gdy młody pracownik wyrazi chęć, aby były one pobierane wcześniej, musi on złożyć odpowiedni wniosek.

W każdej sytuacji, w której pracodawca nie pobiera zaliczek na poczet młodego pracownika, ma on obowiązek kontrolować roczny limit dochodu wynoszący 35 636,67 zł w roku 2019 oraz 85 528 zł w roku 2020. Po przekroczeniu tej kwoty, pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek.

Ile zarobisz na zwolnieniu z podatku PIT?

Każdy, korzystający z ulgi „bez PIT dla młodych”, zarobi w skali miesiąca od 133 złotych do nawet 564 złotych! Ostateczna suma zależy od kwoty uzyskiwanych dochodów brutto. Im wyższe wynagrodzenie otrzymuje pracujący, tym większej ulgi może się spodziewać.

Dla zarabiającego najniższą krajową pensję, oznacza to dodatkowe fundusze w wysokości ponad 120 złotych miesięcznie. Z kolei dla osoby, zarabiającej około 4 500 złotych brutto, ulga wyniesie już prawie 360 złotych.

Zerowy PIT dla młodych pozwala zyskać w skali roku od 1 500 do nawet blisko 7 000 złotych! To spory zastrzyk gotówki dla młodego pokolenia naszego kraju. Pytanie tylko, jak skorzystają z takiej szansy?

pit

Czy brak PIT cokolwiek zmieni?

Zerowy PIT dla młodych to ogromna okazja, aby młodzi lepiej zadbali o swoją przyszłość. Niestety dane pokazują, że zaledwie garstka młodych Polaków myśli o czekających ich emeryturze… Trudno się temu dziwić, skoro czas wydaje się odległy, a obecne zarobki uniemożliwiają odkładanie jakichkolwiek funduszy. Ulga od podatku PIT może być więc dla nich wybawieniem.

Może, ale wcale nie musi.

Bardzo często przyczyną braku środków na życie nie jest zbyt niska pensja, ale zbyt konsumpcyjny styl życia. W takim przypadku nawet wzrost miesięcznych dochodów nie rozwiąże problemów.

Zostanie po prostu wymieniony na kolejny, codzienny wydatek…

#kolejne artykuły