Klaudia Waryszak-Lubaś, Autor w serwisie worldmaster.pl
#
Klaudia Waryszak-Lubaś avatar

Klaudia Waryszak-Lubaś

Trenerka, certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Współautorka publikacji edukacyjnej o tematyce zrównoważonego mieszkalnictwa, wydanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Publikuje teksty dla m.in. Magazynu Psychologicznego BANG!, Magazynu dla nauczycieli “Sygnał” czy dla Głosu Pedagogicznego. Prowadzi warsztaty dotyczące m.in. komunikacji i asertywności, kompetencji miękkich, przeciwdziałania dyskryminacji, zrównoważonego aktywizmu. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. W swoich działaniach kieruje się partnerstwem i dialogiem oraz poszanowaniem strefy komfortu innych osób. Interesuje się inicjatywami oddolnymi, zrównoważonym aktywizmem, dramą oraz fotografią nocną. Lubi zbierać historię i herstorię mówioną. W wolnych chwilach prowadzi blog: www.klaudiawaryszaklubas.pl

Ilość napisanych artykułów: 3
Łączna liczba wyświetleń wpisów: 5275
Łączna liczba zdobytych rakiet: 3