Zerowy PIT dla młodych - Pracuj tyle samo za więcej! | worldmaster.pl
#

Nie przekroczyłeś 26 roku życia? Masz powody do radości! Zerowy PIT dla młodych to ulga, zwalniająca z opodatkowania wynagrodzeń. W praktyce oznacza ona większe dochody, wyższe pensje i więcej możliwości dla młodych Polaków. Dzięki temu mogą oni jeszcze lepiej zadbać o własną, finansową przyszłość!

Jaka forma zatrudnienia dla ulgi PIT?

Rodzaj umowy wiążącej nas z pracodawcą jest jednym z determinujących czynników skorzystania z ulgi podatkowej PIT. Zanim więc z radości przebijemy głową sufit, warto zwrócić uwagę na typ naszego zatrudnienia w miejscu pracy. Z ulgi mogą bowiem skorzystać tylko te osoby, które osiągają przychody w formie:

 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy nakładczej,
 • umów zlecenia zawartych z firmą.

Z przewidzianej ulgi zostali wykluczeni: młodzi przedsiębiorcy, a także osoby pobierające zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie.

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

85 528 złotych – dokładnie tyle wynosi roczny limit dochodu, którego nieprzekroczenie umożliwia skorzystanie z ulgi PIT. Przekłada się on na zarobki miesięczne oscylujące w granicach 7 000 złotych brutto. Jeśli więc osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, nie przekroczy wskazanej kwoty w skali roku, może zgodnie z prawem (przy spełnieniu pozostałych wytycznych) skorzystać z zerowego PIT-u dla młodych.

zerowy pit dla młodych

Jako że limit 85 528 złotych obowiązuje w skali rocznej, młody pracownik może uzyskać jednorazowo, miesięczny dochód nawet w wysokości 20 000 złotych brutto i wciąż mieścić się w wyznaczonej, rocznej granicy.

Wyjątkiem jest rok 2019,  w którym limit uzyskanych dochodów wynosi 35 636,67 złotych ze względu na wprowadzenie ulgi 1 sierpnia.

Zwolnienie z PIT zapobiegnie emigracjom młodych Polaków?

Podatnik nie może przekroczyć 26 roku życia. To warunek konieczny do skorzystania z zerowego PIT-u dla młodych. Takie rozwiązanie według rządu ma spowodować zatrzymanie młodych Polaków w ojczyźnie. Szacuje się, że z ulgi skorzysta około 2 milionów osób młodej części społeczeństwa.

Czy jednak to rozwiązanie ma szansę spełnić swoje zadanie?

Wniosek o zerowy PIT dla młodych.

W 2019 roku, młody pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten nie pobierał zaliczek na podatek. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony, zaliczki te będą pobierane, a młody pracownik otrzyma zwrot swojej należności dopiero przy rocznym rozliczeniu.

Od 2020 roku sytuacja ulega diametralnej zmianie. Zaliczki automatycznie nie zostają pobierane (nie wymaga więc to żadnego wniosku). Dopiero gdy młody pracownik wyrazi chęć, aby były one pobierane wcześniej, musi on złożyć odpowiedni wniosek.

W każdej sytuacji, w której pracodawca nie pobiera zaliczek na poczet młodego pracownika, ma on obowiązek kontrolować roczny limit dochodu wynoszący 35 636,67 zł w roku 2019 oraz 85 528 zł w roku 2020. Po przekroczeniu tej kwoty, pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek.

Ile zarobisz na zwolnieniu z podatku PIT?

Każdy, korzystający z ulgi „bez PIT dla młodych”, zarobi w skali miesiąca od 133 złotych do nawet 564 złotych! Ostateczna suma zależy od kwoty uzyskiwanych dochodów brutto. Im wyższe wynagrodzenie otrzymuje pracujący, tym większej ulgi może się spodziewać.

Dla zarabiającego najniższą krajową pensję, oznacza to dodatkowe fundusze w wysokości ponad 120 złotych miesięcznie. Z kolei dla osoby, zarabiającej około 4 500 złotych brutto, ulga wyniesie już prawie 360 złotych.

Zerowy PIT dla młodych pozwala zyskać w skali roku od 1 500 do nawet blisko 7 000 złotych! To spory zastrzyk gotówki dla młodego pokolenia naszego kraju. Pytanie tylko, jak skorzystają z takiej szansy?

pit

Czy brak PIT cokolwiek zmieni?

Zerowy PIT dla młodych to ogromna okazja, aby młodzi lepiej zadbali o swoją przyszłość. Niestety dane pokazują, że zaledwie garstka młodych Polaków myśli o czekających ich emeryturze… Trudno się temu dziwić, skoro czas wydaje się odległy, a obecne zarobki uniemożliwiają odkładanie jakichkolwiek funduszy. Ulga od podatku PIT może być więc dla nich wybawieniem.

Może, ale wcale nie musi.

Bardzo często przyczyną braku środków na życie nie jest zbyt niska pensja, ale zbyt konsumpcyjny styl życia. W takim przypadku nawet wzrost miesięcznych dochodów nie rozwiąże problemów.

Zostanie po prostu wymieniony na kolejny, codzienny wydatek…

Jak zadbać o emeryturę, będąc samozatrudnionym?

Samozatrudniony – niskie składki, niska emerytura.

Wizja czyhającego ubóstwa na emeryturze powinna być wystarczającym motywatorem, aby zadbać o nią już dziś i nie odkładać decyzji na później. Jak podają ogólnopolskie źródła najniższe emerytury w kraju ze wszystkich grup zawodowych mają samozatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą. Średnia emerytura wypłacana z ZUS wynosi około 2200 złotych, a w przypadku samozatrudnionych to niespełna 1850 złotych. Jak widać – różnica jest znaczna.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest pewien paradoks. Samozatrudnieni, prowadząc własne przedsiębiorstwo, wybierają najniższe z możliwych składek, aby móc oszczędzić, co jednak ostatecznie przekłada się na niższe emerytury. Choć może się wydawać, iż sytuacja jest patowa, to istnieje kilka godnych polecenia rozwiązań, które mogą wspomóc samozatrudnionych i zapewnić im godziwą emeryturę bez dramatycznej walki o przetrwanie.

emerytura

ZUS – płacić mniej, czy więcej?

Pierwszym filarem emerytalnym, będącym również środkiem pewnego przymusu, prowadzącym do odkładania funduszy na emeryturę jest ZUS. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek, których wysokość ma prawo ustalić samodzielnie poprzez składaną deklarację.

Wartość składki emerytalnej zmienia się w zależności od złożonej deklaracji:

 • dla najniższej możliwej deklaracji, która nie obejmuj żadnych ulg, wynosi 558,08 złotych
 •  nowych przedsiębiorstw, korzystających z „preferencyjnych składek”: 131,76 złotych przez okres 24 miesięcy
 •  nowych przedsiębiorstw które korzystają z opcji „Ulga na start”: 0 złotych przez okres 6 miesięcy.

Podane wyżej wartości dotyczą 2019 roku. Skorzystanie ze wspominanych ulg jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu wymaganych kryteriów, których kwestia została poruszona w artykule poświęconym wysokości składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak widać samozatrudnieni mogą płacić wyższe składki emerytalne, co wiąże się z większymi kosztami prowadzeniami przedsiębiorstwa albo ograniczyć składki na rzecz niższej emerytury w przyszłości. Zanim jednak decyzja zostanie podjęta, warto zapoznać się z innymi strategiami dbałości o emeryturę.

Emerytura na wyższym poziomie.

IKE oraz IKZE to trzeci filar emerytalny.

(OFE – stanowiący drugi filar – pozwolę sobie pominąć ze względu na zmiany, wiążące się z tą placówką).

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to nic innego, jak forma funduszu oszczędnościowo-inwestycyjnego. Co ciekawe – są one dostępne nie tylko dla przedsiębiorców. Oznacza to, iż każdy – bez względu na formę zatrudnienia – może wpłacać na rzecz funduszu określoną kwotę i tym samym zabezpieczać swoją przyszłość oraz zwiększać dobrobyt na emeryturze.

Zarówno IKE, jak i IKZE oferują ciekawe benefity.

Indywidualne Konto Emerytalne – wypłacaj bez strat

Indywidualne Konta Emerytalne zostały wyłączone z 19% podatku od zysków kapitałowych, co ma miejsce w przypadku, chociażby lokat bankowych. Dzięki temu, wypłacamy gotówkę, nie uszczuploną o dodatkowe 19%. Pieniądze możemy wypłacić w każdej chwili. Należy pamiętać, iż zwolnieni z 19% podatku jesteśmy wyłącznie wtedy, gdy:

 • dokonamy tego, skończywszy 60 lat

lub

 • uiszczaliśmy wpłaty przynajmniej przez 5 lat.

Limit roczny wpłat dla Indywidualnego Konta Emerytalnego wynosi 14295 złotych (prawie 1200 złotych miesięcznie).

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – OSZCZĘDZAJ, POBIERAJĄC GOTÓWKĘ.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego działa na nieco innej zasadzie. Wypłaty gotówki są co prawda opodatkowane 10% ryczałtem. Kwotę wpłat rocznych na rzecz IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, wypełniając deklarację PIT. W efekcie każdego roku, każdy z nas, może zaoszczędzić od 18% do 32% sumy, którą uiściliśmy na rzecz IKZE. Warunkiem skorzystania z ulg jest:

 • niewypłacanie gotówki przed 65 rokiem życia

oraz

 • dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat (tak jak w przypadku IKE).

Roczny limit wpłat na rzecz Indywidualnego Konta Zabezpieczeń Emerytalnych wynosi 5718 złotych, ale zarówna ta wartość, jak i dotycząca Indywidualnego Konta Emerytalnego zmienia się każdego roku, więc warto mieć to na uwadze.

Samozatrudniony z myślą o emeryturze…

Własne przedsiębiorstwo to przede wszystkim ogromne możliwości. Samozatrudnieni mają realny wpływ na wysokość własnych emerytur i powinni o tym pamiętać, podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Comiesięczne składki na rzecz ZUS nie zapewniają nam godziwej emerytury. Regularne uiszczanie wpłat na rzecz funduszy emerytalnych IKE oraz IKZE może być godnym przemyślenia sposobem działania.

Innym – bardziej tradycyjnym – sposobem zabezpieczenia emerytalnego jest systematyczne wypłacanie sobie pensji oraz odkładanie jej na emeryturę. Można tego dokonać poprzez rozgraniczenie budżetu przedsiębiorstwa od budżetu prywatnego, z czym ma problem wielu samozatrudnionych. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w takim wypadku, bardziej opłacalnym rozwiązaniem, nie jest wpłata odłożonych pieniędzy na rzecz wybranego funduszu emerytalnego?

Przedsiębiorco! Pamiętaj o tej możliwości

Warto zaznaczyć, iż każdy samozatrudniony po osiągnięciu wieku kwalifikującego go do pobierania świadczenia emerytalnego, może pobierać należące mu się honoraria, ale ponadto wciąż pracować we własnej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza bez troski o przyszłość

Choć brawurowe prowadzenie działalności gospodarczej nastawione wyłącznie na reinwestycje z myślą zwielokrotniania kapitału ma swoje plusy to niewątpliwie jest obarczone dużym ryzykiem. W wielu przypadkach bezpieczniejszą, a już na pewno mniej stresogenną opcją może okazać się skorzystanie z wymienionych wyżej strategii działania.

Jak więc widać własne przedsiębiorstwo może być z powodzeniem rozwijane bez troski o przyszłe świadczenia emerytalne. Wystarczy już teraz podjąć odpowiednie kroki.

Pamiętaj, że biuro rachunkowe często wybiera się na całe życie!

Zapraszamy do współpracy.

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Przede wszystkim profesjonalne biuro rachunkowe musi posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Co więcej pracownicy muszą posiadać jak najlepszą wiedzę w zakresie rozliczania podatków i optymalizacji kosztów, a także rozliczaniem kadr i płac dla firm i przedsiębiorstw z każdej branży i o każdej wielkości.

samozatrudnieni na emeryturze

Co więcej oferować pełne wsparcie przy rejestracji nowej działalności oraz przy przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę.

Mieć jak największą wiedzę i doświadczenie w kontaktach z urzędem skarbowym, ZUS oraz KRS.

Dodatkowo profesjonalne biuro księgowe współpracuje z każdym  przedsiębiorcom niezależnie od lokalizacji firmy oraz formy prowadzonej działalności.

Biuro rachunkowe obsługuje wszystkie formy prowadzenia działalności:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • fundacja
 • spółka cywilna,
 • jawna,
 • spółka partnerska,
 • komandytowa,
 • komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

RODO

Ostatnimi czasy to słowo mrozi krew w żyłach większości przedsiębiorców. Ochrona danych osobowych – RODO – w firmie to aktualnie bardzo ważna kwestia. Z tego powodu biuro obsługujące dla nas kadry i płace musi mieć wszystkie regulacje prawne w małym palcu. Na dzień dzisiejszy kary za niedopełnienie wymogów RODO są tak potężne, iż mogą wpłynąć na działanie każdej firmy. Warto, więc zabezpieczyć się wcześniej i wybrać godne zaufania biuro rachunkowe.

Pamiętaj, że biuro rachunkowe często wybiera się na całe życie!

Biuro rachunkowe

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność doskonale wie, iż znalezienie odpowiedniej firmy do obsługi ksiąg rachunkowych to sprawa najwyższej wagi. Odpowiednie biuro rachunkowe, czyli księgowe i kadrowe musi mieć nieposzlakowaną opinię, długoletnie doświadczenie oraz oczywiście jak najlepszy kontakt z klientem. Nie ma co ukrywać, że pomimo ogromnej liczby biur rachunkowych na rynku, ciężko znaleźć idealne takie, które sprosta oczekiwaniom i nie będzie kosztowało nas majątku.

Nowa firma – księgowość, kadry i płace

Oczywiste jest, iż nowy przedsiębiorca liczy każdy grosz i nie ma ochoty wydawać pieniędzy na nic, oprócz rozwoju własnego biznesu. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem są biura rachunkowe, które oferują rabat na start, aby dać firmie trochę czasu na złapanie odpowiedniej płynności finansowej. Tego typu biura podchodzą do swojego klienta ze zrozumieniem i liczą, że jeśli otrzyma on pomoc na początku to potem, gdy firma się rozrośnie pozostanie ze swoją księgowością na długie lata.

Biuro rachunkowe, czyli renomowane biuro księgowe i kadrowe musi mieć nieposzlakowaną opinię w zakresie obsługi ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac.

www.innowacje.wroclaw.pl

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Biuro rachunkowe zajmuje się:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów (ryczałt),
 • środków trwałych i wyposażenia,
 • pełna księgowość,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • ewidencji VAT,
 • sporządzaniem deklaracji VAT, PIT, CIT,
 • składaniem JPK,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
 • tworzeniem planu kont oraz polityki rachunkowości

Jeśli chodzi o usługi kadrowo-płacowe, są to:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Dodatkowo renomowane biuro księgowe oferuje:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakładaniu spółki z o.o., spółki cywilnej,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • tworzenie prognoz finansowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • archiwizacja dokumentów.

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Przede wszystkim profesjonalne biuro rachunkowe musi posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co więcej pracownicy muszą posiadać jak najlepszą wiedzę w zakresie rozliczania podatków i optymalizacji kosztów, a także rozliczaniem kadr i płac dla firm i przedsiębiorstw z każdej branży i o każdej wielkości. Co więcej oferować pełne wsparcie przy rejestracji nowej działalności oraz przy przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę. Mieć jak największą wiedzę i doświadczenie w kontaktach z urzędem skarbowym, ZUS oraz KRS. Dodatkowo profesjonalne biuro księgowe współpracuje z każdym  przedsiębiorcą niezależnie od lokalizacji firmy oraz formy prowadzonej działalności.

Biuro rachunkowe obsługuje wszystkie formy prowadzenia działalności:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • fundacja
 • spółka cywilna,
 • jawna,
 • spółka partnerska,
 • komandytowa,
 • komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,

RODO

Ostatnimi czasy to słowo mrozi krew w żyłach większości przedsiębiorców. Ochrona danych osobowych – RODO – w firmie to aktualnie bardzo ważna kwestia. Z tego powodu biuro obsługujące dla nas kadry i płace musi mieć wszystkie regulacje prawne w małym palcu. Na dzień dzisiejszy kary za niedopełnienie wymogów RODO są tak potężne, iż mogą wpłynąć na działanie każdej firmy. Warto, więc zabezpieczyć się wcześniej i wybrać godne zaufania biuro rachunkowe.

Biuro rachunkowe, czyli renomowane biuro księgowe i kadrowe musi mieć nieposzlakowaną opinię w zakresie obsługi ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac.

www.innowacje.wroclaw.pl

Innowacyjne i renomowane biuro księgowe

Podsumowując renomowana firma księgowo-płacowa to tak naprawdę fundament każdej działalności. Dzięki niemu nie spędzisz godzin w kolejkach na przykład w Urzędzie Skarbowym lub ZUS, na rozwiązywaniu niepotrzebnych problemów. Powyżej poruszyliśmy kwestie jakie musi zapewniać każde szanujące się biuro i jeśli twoja obecna księgowość spełnia te kryteria, to naprawdę masz się z czego cieszyć.

Jednak jeśli jesteś w trakcie poszukiwania odpowiedniej dla siebie obsługi księgowej oraz kadr i płac to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Biuro rachunkowe Innowacje sp. z.o.o. od ponad 20 lat zajmuje się pełną obsługą księgową, jak również prawną i kadrowo-płacową we wszystkich rodzajach działalności. Ta znana i szanowana firma posiada idealnie przygotowaną ofertę dla każdego przedsiębiorcy oraz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z najmniejszymi oraz największymi przedsiębiorstwami. Dodatkowo wykwalifikowany personel poprowadzi Cię za rękę podczas zakładania działalności gospodarczej, spółki z.o.o. , spółki cywilnej, spółki jawnej, akcyjnej i o każdej innej formie obowiązującej w naszym kraju. Biuro Innowacje oferuje specjalną promocję na start dla przedsiębiorców, dzięki której w pierwszym okresie współpracy możesz liczyć na rabat i opłatę miesięczną wynoszącą jedynie 1 zł!

Pamiętaj, że biuro rachunkowe często wybiera się na całe życie!

Zapraszamy do współpracy.

www.innowacje.wroclaw.pl

Reformy systemu emerytalnego są od początku trzeciej rzeczpospolitej sprawą rozgrzewającą opinię publiczną. Ponieważ dotyczą przyszłości całego społeczeństwa, każdy może się wypowiedzieć na ich temat i przedstawić swoją opinię o już istniejących rozwiązaniach. Temperaturę sporów wokół emerytur podnosi również to, że w krótkiej historii systemu emerytalnego w Polsce po upadku komunizmu podejmowano kilka prób reform tego obszaru, częściowo się wykluczały. Dlatego przypomnijmy sobie jak doszliśmy do obecnego kształtu systemu emerytalnego.

Transformacja Ustrojowa

Szok transformacji ustrojowej pozbawił pracy wiele osób. Wiele osób dla których pewność zatrudnienia była gwarancją przyszłej emerytury znalazło się w trudnej sytuacji. Rozgorzała dyskusja czy system solidarnościowy w którym pracujący finansują emerytów ze swoich bieżących składek jest wystarczającym zabezpieczeniem systemu emerytalnego.

Pod koniec lat 90-tych przewagę wśród rządzących zdobyła opinia, że w celu zapewnienia finansowania przyszłych emerytur część składek należy zainwestować na rynkach kapitałowych. Świadczenia skorzystałyby na wzroście siły gospodarki, środki w systemie emerytalnym byłyby pomnażane, a obywatele chętniej samodzielnie inwestowaliby na poczet przyszłej emerytury.

Trzy filary

Owocem tej reformy był system trzech filarów. Funkcjonują one ze mianami aż do dziś. W pierwotnej formie dwa z nich ZUS i OFE były obowiązkowe, natomiast trzeci był dobrowolny. W toku wątpliwości konstytucyjnych co do powierzania obowiązkowych składek podmiotom prywatnym jak i narastającego zadłużenia skarbu państwa wobec OFE, drugi filar został uczyniony dobrowolnym jak i wycofano z niego Obligacje skarbu Państwa.

Wywołało to wściekłość opinii publicznej przekonanej o tym, że środki przekazane do OFE są środkami prywatnymi . W odpowiedzi na to reformowano filar ZUS tworząc w nim indywidualne konta. Uspokoiło to częściowo nastroje choć ekonomiści i prawnicy wykazywali, że konta te są bytami wirtualnymi i prowadzone na nich zapisy nie są dla ZUS zobowiązujące.

Niepopularna, bezlitosna demografia

Kolejną próbą uodpornienia systemu emerytalnego na złą sytuację demograficzną były zmiany w wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i wyrównanie ich na poziomie 67 lat. Decyzja ta niepopularna społecznie upadła wraz z zmianą u politycznego steru.

Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ostatnią próbą zabezpieczenia społeczeństwa przed głodowymi emeryturami jest program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jest to program dobrowolnych inwestycji pracowniczych na rynku kapitałowym. Inwestuje się za pośrednictwem uprawnionych funduszy inwestycyjnych, a opłacana składka jest powiększana o premie dopłacana przez pracodawcę.

Do przodu, do tyłu…

Reforma systemu emerytalnego poprzez wdrożenie PPK jest dużym krokiem naprzód. W konsekwencji po nim nastąpi jednak krok w tył. Będzie nim ostateczna likwidacja OFE planowana na rok 2020. Środki z OFE mogą trafić do IKE lub ZUS. Przy słabym udziale IKE w zabezpieczeniu emerytalnym Polaków sprowadzi się do cofnięcia tych funduszy do ZUS. Odciąży to bieżący budżet państwa, ale na pewno nie zwiększy bezpieczeństwa całego systemu emerytalnego w Polsce.

Historia bez zakończenia

System emerytalny jak żaden inny jest podatny na zmiany demograficzne i migracje. Nie istnieje model systemu idealnego który będzie lekiem na wszelkie bolączki obecnych rozwiązań i jednocześnie będzie odporny na wszelkie zmiany zachodzące w społeczeństwie. Dlatego czeka nas jeszcze wiele zmian i reform w systemie emerytur. Pamiętajmy, że również nasza decyzja o oszczędzaniu na emeryturę wpływa na działanie tego systemu.

 

#kolejne artykuły