Raje podatkowe: legalny sposób na mniejsze podatki? | worldmaster.pl
#

Nadrzędnym celem przedsiębiorcy jest minimalizowanie wydatków i maksymalizowanie zysków, czyli osiąganie jak najwyższych dochodów. Kontrowersyjnym sposobem realizacji tego zadania są raje podatkowe. Korzystanie z nich to jedna z optymalizacji, która pozwala na redukcję zobowiązań podatkowych.

Czy jednak tego typu działania są legalne?

raje podatkowe

Czym są raje podatkowe?

Rajami podatkowymi potocznie określamy te państwa lub miejsca, które mają szczególnie przychylne prawo do prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców z innych krajów oraz atrakcyjne regulacje podatkowe.

Warunki – w tego typu miejscach – są tak sprzyjające, że budzą kontrowersje i sprzeciw, zwłaszcza tych państw, których rodzime przedsiębiorstwa korzystają z tego typu rozwiązań. Trudno się temu dziwić, gdyż w ten sposób następuje odpływ kapitału z krajowej gospodarki.

Nie ma jednolitej definicji raju podatkowego, ponieważ sposób patrzenia na regulacje prawne danego państwa, zależy od przepisów, panujących w kraju ojczystym. Tym samym przedsiębiorca z Chin może mieć inne pojęcie raju podatkowego, niż przedsiębiorca z Polski.

Cechy charakterystyczne, które wyróżniają raje podatkowe, to:

 • bardzo niskie podatki,
 • mało przejrzyste przepisy podatkowe,
 • możliwość opodatkowania dochodów przez przedsiębiorców, bez konieczności rejestracji działalności na terenie danego kraju.

Tego typu państwa zazwyczaj niechętnie współpracują z organami podatkowymi innych krajów. Oznacza to, że nie udzielają informacji zagranicznym instytucjom na temat przedsiębiorców, którzy opodatkowali dochody na ich terenie.

Jak działają raje podatkowe?

Sposób działania rajów podatkowych budzi wątpliwości w zakresie ich legalności.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że firma – aby uniknąć płacenia wysokich podatków – przekierowuje część swoich zysków do kraju, w którym są znacznie niższe podatki. Aby tego dokonać, firma otwiera spółkę w raju podatkowym.

Ów spółka – oficjalnie – świadczy usługi dla głównej firmy, pobierając wysokie wynagrodzenie. W konsekwencji główna firma – według prawa – osiąga niskie dochody, ponieważ generuje ogromne – często zawyżone – koszty. Z kolei spółka uzyskuje duży dochód, ale jest on opodatkowany niski stawkami, według przepisów w raju podatkowym.

Transfer zysków – z firmy głównej do spółki – zachodzi również wtedy, gdy firma sprzedaje swoje towary spółce w cenie kosztów ich wytworzenia. Wówczas firma nie osiąga żadnych dochodów (zyski ze sprzedaży równoważą koszty wytworzenia), co przekłada się na niemalże zerowe podatki. Następnie spółka sprzedaje towary po wyższej cenie, od których albo płaci niski podatek, albo nie płaci go wcale. W rezultacie powstaje „czysty zysk”, który oficjalnie zasila konto spółki, ale tak naprawdę jest częścią głównej firmy.

optymalizacja podatkowa

Ile podatku płaci Amazon?

Powyższe działanie prowadzi często do kuriozalnych sytuacji.

Międzynarodowe koncerny, które są warte miliardy dolarów, nie płacą żadnych podatków w niektórych krajach, w których prowadzą działalność, gdyż transferują zyski do podatkowych rajów.

Przykładem jest globalny gigant Amazon.

Według „The Guardian” w 2020 r. europejska filia koncernu – Amazon EU SARL – osiągnęła ze sprzedaży towarów w Europie około 44 mld euro, a mimo to nie zapłaciła żadnego podatku. Było to możliwe, choćby dlatego, że firma przesuwała swoje zyski do Luksemburga, gdzie panują przyjazne regulacje podatkowe.

Czy to było legalne?

Tak, a jednym z dowodów jest fakt, iż Amazon wygrał spór z Komisją Europejską, podczas którego wykazano, iż Luksemburg nie traktował amerykańskiej firmy w szczególny sposób i nie naruszył zasad pomocy państwa.

Raje podatkowe w 2021: pełna lista

Rada Unii Europejskiej od 2017 r. publikuje wykaz rajów podatkowych. Najnowsza wersja – przyjęta 5 października 2021 r. – obejmuje:

 • Fidżi
 • Samoa Amerykańskie
 • Guam
 • Palau
 • Panamę
 • Samoa
 • Trynidad i Tobago
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Vanuatu

Z powyższej listy – w porównaniu do poprzedniego wykazu – zniknęły natomiast:

 • Seszele
 • Dominika
 • Anguilla.

Trzy powyższe kraje zobowiązały się bowiem do wdrożenia pewnych zmian w systemie podatkowym, który ma stać się mniej kontrowersyjny i bardziej konkurencyjny.

Raje podatkowe w Europie

Według oficjalnych danych, w Europie nie istnieją raje podatkowe. Jak jednak pokazuje rzeczywistość, można śmiało przyjąć, iż w Europie funkcjonują państwa, które mają bardzo przyjazny system podatkowy dla przedsiębiorców z zagranicy.

Państwa europejskie, które mają przyjazny system podatkowy, to przede wszystkim:

 • Cypr
 • Monako
 • Andora
 • Malta
 • Gibraltar
 • Liechtenstein
 • Luksemburg.

Powyższe państwa nie spełniają jednak „wymagań”, mogących zaklasyfikować je do rajów podatkowych.

jak nie płacić podatków

Czy korzystanie z rajów podatkowych jest legalne?

Wykorzystanie rajów podatkowych to jedna z form optymalizacji podatkowej, która jest legalna. Optymalizacja zakłada bowiem unikanie płacenia podatku, co jest zgodne z prawem w przeciwieństwie do uchylania się tej zapłaty.

Warto jednak zwrócić uwagę na inną kwestię.

Korzystanie z rajów podatkowych nie jest aprobowane przez rządy państw, ani opinię publiczną. Choć takie działanie nie jest oszustwem, często spotyka się z krytyką społeczeństwa i poszczególnych branż. Uchodzi ono bowiem za nieetyczne oraz niewspierające rodzimej gospodarki.

Faktem jest jednak, że bez względu na subiektywną opinię, raje podatkowe są legalnym sposobem na optymalizację podatkową, z której ochoczo korzysta wielu przedsiębiorców, sportowców czy celebrytów na całym świecie.

O ile oczywiste jest, że osoba bezrobotna – zarejestrowana w Urzędzie Pracy – nie może wykonywać pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, o tyle wątpliwości budzą inne formy zatrudnienia, jak umowy cywilnoprawne. Nie wszyscy jednak wiedzą, że prawo polskie jest w tej kwestii niezwykle precyzyjne! Warto więc dowiedzieć się już teraz, czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie lub o dzieło.

kim jest osoba bezrobotna

Kim jest osoba bezrobotna?

W celu dokładnego przedstawienia opisywanego problemu, należy zrozumieć, kim jest osoba bezrobotna. Według prawa do nabycia statusu osoby bezrobotnej nie można:

 • być zatrudnionym,
 • wykonywać innej pracy zarobkowej,
 • złożyć wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (być przedsiębiorcą).

Osoba bezrobotna cechuje się również tym, że jest pełnoletnia (w wieku produkcyjnym), nie odbywa kary pozbawienia wolności, a także jest osobą nieuczącą się. Co więcej, za bezrobotną uważa się tę osobę, która nie posiada więcej niż 2 hektary powierzchni rolnej.

Pojęcie „bezrobotnego” jest jasne, ale co z definicją „innej pracy zarobkowej”? To właśnie interpretacja tego zapisu wywołuje trudność wśród wielu osób.

Czym jest „inna praca zarobkowa”?

Rozwikłanie tajemnicy tego pojęcia dostarcza Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W art. 2 ust. 1 i pkt 11 znajduje się bowiem zapis, informujący, iż inna praca zarobkowa oznacza:

„[…] wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.”

Ważne jest również zaznaczenie, iż z perspektywy prawa nie ma żadnego znaczenia, czy z tytułu innej pracy zarobkowej, jest osiągane wynagrodzenie przez osobę bezrobotną lub starającą się o tenże status. Co więcej, bez znaczenia pozostaje również okres, na jaki została zawarta umowa, klasyfikowana, jako inna praca zarobkowa. Tym samym umowa o dzieło lub umowa zlecenie może trwać nawet przez jeden dzień, aby już utracić status osoby bezrobotnej lub uniemożliwić jego nabycie.

inna praca zarobkowa

Do kiedy należy przekazać informację do Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia?

Jeżeli osoba o statusie bezrobotnego podejmie zatrudnienie (także w formie innej pracy zarobkowej), musi w ciągu 7 dni przekazać tę informację do Urzędu Pracy. W związku z przekazaną informacją traci się oczywiście status osoby bezrobotnej oraz wszelkie prawa do zasiłków dla bezrobotnych. Wraz z informacją o podjęciu zatrudnienia należy również zgłosić okoliczności, które doprowadziły do utraty statusu bezrobotnego, a także prawa do zasiłku.

Jeżeli natomiast osoba bezrobotna nie poinformuje Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, a pobierała świadczenia pieniężne, musi w ciągu 14 dni od poinformowania o podjęciu zatrudnienia, zwrócić kwoty świadczenia wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoba bezrobotna może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Przypominamy, iż według prawa działalność nierejestrowana nie może osiągać przychodu miesięcznego, przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia brutto. Co więcej, osoba, które chce prowadzić ów działalność, nie może w ciągu poprzednich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalność nierejestrowanej, nie jest ona przeszkodą w posiadaniu lub ubieganiu się o status osoby bezrobotnej. Należy jednak pamiętać, że rejestracja w Urzędzie Pracy jest jednoznaczna z zaakceptowaniem stanu gotowości do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Tym samym działalność nierejestrowana nie może przeszkadzać w stawianiu się w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach czy przyjmowaniu proponowanych form wsparcia.

Wszelkie formy usprawiedliwiania się działalnością nierejestrowaną są więc z góry skazane na porażkę.

czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie

Czy osoba bezrobotna może pracować na umowie zlecenie?

Podsumowując informacje i fakty zgromadzone w niniejszym artykule, można z całym przekonaniem stwierdzić, iż osoba bezrobotna nie może pracować na umowie zlecenie, umowie o dzieło, ani podejmować żadnej innej formy zatrudnienia, określanej również jako „inna praca zarobkowa”. Bez przeszkód można natomiast prowadzić działalność nierejestrowaną. W tym jednak przypadku należy pamiętać, iż prowadzona działalność nie może przeszkadzać w przyjmowaniu form wsparcia od Urzędu Pracy.

Po szczegółowe informacje lub indywidualne porady zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym Trasted!

Jeżeli mowa o spółce, na ogół chodzi o tę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niewiele osób jednak wie, że istnieje również spółka partnerska, która choć jest mniej popularna, to równie korzystna, ale nie dla wszystkich osób. Kto może ją założyć? Jakie ma zalety? I dlaczego w 2020 roku w Polsce założono ich zaledwie 65, przy ponad 22 000 nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może założyć spółkę partnerską?

Rozwiązanie zagadki gigantycznej dysproporcji między ilością nowych, poszczególnych spółek, tkwi w zasadach, określających, kto może założyć spółkę partnerską. Otóż, jest to rodzaj osobowej spółki handlowej, którą mogą założyć dwie osoby fizyczne. Kluczowe jest jednak, że muszą mieć one prawo do wykonywania wolnych zawodów!

Tych natomiast nie jest w Polsce wiele, a należy do nich m.in.: lekarz, radca prawny, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, położna, pielęgniarka, doradca inwestycyjny czy architekt i adwokat. Takie regulacje sprawiają, że niewiele osób może pozwolić sobie na rozpoczęcie działalności w formie spółki partnerskiej.

spółka partnerska

Warto również pamiętać, że założenie tego rodzaju podmiotu, nie wymaga wniesienia kapitału zakładowego, a sam podmiot nie ma osobowości prawnej, tylko zdolność prawną.

Spółka partnerska: o czym należy pamiętać?

Jedną z cech charakterystycznych spółki partnerskiej jest jej nazwa. Powinna ona bowiem zawierać nazwisko (lub imię i nazwisko) jednego (lub więcej) z partnerów, a także samo określenie: „partner” bądź „partnerzy”. Co więcej, w nazwie spółki musi się także pojawić nazwa wolnego zawodu, który będzie wykonywany przez partnerów w ramach funkcjonowania tej działalności.

Przykładowa nazwa mogłaby więc brzmieć: Radca Prawny Jan Kowalski i partnerzy.

Prawo polskie wyszczególnia ponadto, jak powinna wyglądać umowa spółki partnerskiej, aby można byłoby uznać ją za legalną. Umowa musi więc przedstawiać m.in.:

 • przedmiot działalności,
 • nazwiska i imiona partnerów,
 • czas trwania spółki (jeśli zachodzi taka konieczność),
 • wolny zawód, który będzie wykonywany przez partnerów w spółce,
 • siedzibę,
 • nazwiska i imiona tych partnerów, którzy reprezentuję spółkę (jeśli nie wszyscy partnerzy chcą podjąć się tego zadania).

Oficjalne rozpoczęcie działalności następuje jednak dopiero po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rady Sądowniczej.

Ustawodawca przewidział również sytuację, w której partnerzy mogą zechcieć odebrać prawo do reprezentowania spółki innemu partnerowi. Takie zachowanie jest możliwe, ale wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach i za zgodą partnerów:

 • minimum dwóch trzecich, aby w ogóle taki wniosek był rozpatrywany,
 • minimum trzy czwarte, aby wniosek został zaakceptowany.

Oficjalnym punktem, w którym partner traci zdolność do reprezentowania spółki, jest uzyskanie wpisu do Krajowej Rady Sądowniczej.

kto może założyć spółkę partnerską?

Ważne jest również zaznaczenie, iż spółka może posiadać zarząd, choć jest to zachowanie dość niestandardowe, jeśli mowa o spółkach osobowych. Aby jednak zarząd mógł powstać, musi znajdować się w nim przynajmniej jeden z partnerów. Po utworzeniu zarządu, wszyscy partnerzy do niego należący, zyskują automatyczne prawo do reprezentowania spółki.

Spółka partnerska: korzyści i wady

Bez wątpienia jedną z największych zalet spółki partnerskiej jest brak odpowiedzialności za błędy innego partnera. Oznacza to, że choć partnerzy działają pod wspólnym podmiotem, ich działania są rozliczane indywidualnie, niezależnie od działań pozostałych partnerów. Prawo mówi bowiem jednoznacznie, iż:

 • partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, powstałe w wyniku wykonywania wolnego zawodu przez dowolnego partnera,
 • partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstałe w wyniku osób zatrudnionych, podległych innemu partnerowi.

Taka zasada daje wiele bezpieczeństwa wszystkim partnerom w zakresie swobodnego korzystania z dobrodziejstw spółki i niemartwienia się o działania innych.

Do wad prowadzenia spółki partnerskiej należy ograniczenie, iż nie każdy może ją założyć. Ponadto, nawet osoby reprezentujące niektóre z wolnych zawodów, muszą cechować się odpowiednio wysokimi kwalifikacjami. Taka sytuacja dotyczy m.in.: adwokatów i radców prawnych.

Zakładać, czy nie zakładać?

Reasumując, spółka partnerska ma znacznie więcej zalet niż wad. Wydaje się być podmiotem o znacznie zredukowanym ryzyku i wysokim poziomie bezpieczeństwie. Naturalnie, skorzystać z niej mogą tylko przedstawiciele wolnych zawodów, których nie ma wiele, stąd rokrocznie można zaobserwować niewielki przyrost spółek partnerskich w Polsce.

czy opłaca się mieć spółkę partnerską?

W biurze rachunkowym Trasted nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy warto zakładać ten rodzaj spółki, czy też nie. Ostateczna decyzja zależy od indywidualnych czynników. Zachęcamy jednak do szczegółowego przeanalizowania swojej decyzji i opracowania strategii biznesowej jeszcze przed założeniem spółki. Takie zachowanie oszczędzi czas i pozwoli podejmować słuszne decyzje!

W przypadku pytań, wątpliwości lub problemów, pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Biznesplan jest dla firmy tym, czym fundamenty dla domu. Budowa przedsiębiorstwa bez niego jest możliwa, ale może okazać się trudniejsza i nieskuteczna. Nie ma jednego przepisu na stworzenie idealnego planu na biznes, ale istnieją pewne cechy wspólne, które powinny się w nim znaleźć. Dzięki nim sporządzony plan może przynieść oczekiwane zyski i sukces, tym bardziej iż jest on wymagany podczas składania wniosków o dofinansowanie na założenie firmy.

Jak napisać biznesplan, który będzie pomocny podczas budowania i prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedzią jest poniższy artykuł.

jak napisać biznesplan

Co trzeba wiedzieć przed napisaniem biznesplanu?

Określenie koncepcji na biznes pozwala nie zboczyć z obranego kursu w przyszłości. Przedstawienie spójnej wizji, połączonej z konkretnymi celami i wytycznymi finansowymi (lub innymi) umożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób, który gwarantuje sukces. Brak planu wprowadza natomiast chaos w szeregi przedsiębiorstwa. W rezultacie ani szef, ani jego pracownicy nie wiedzą, dokąd zmierzają, co utrudnia podejmowanie decyzji oraz wykonywanie obowiązków.

Przed napisaniem biznesplanu należy wiedzieć, że jego głównym założeniem jest określenie, kto chce założyć firmę, jaki będzie przedmiot jej działalności, w jaki sposób przebiegnie realizacja głównych założeń, a także jakie są przewidywania w zakresie kosztów.

Aby wiedzieć, jak napisać biznesplan, nie potrzeba wiedzy tajemnej i specjalistycznej. Wymagany jest natomiast czas oraz sprecyzowanie własnych pomysłów, celów i założeń. Ważna więc jest znajomość siebie oraz własnego przedsiębiorstwa i branży. W konsekwencji plan na biznes pełni przede wszystkim funkcję informacyjną: porządkuje wiadomości, koncepcje i informacje. Następnie przekazuje on przedsiębiorcy dane na temat zgromadzonych pomysłów. W ten sposób może nastąpić zmiana lub korekta pewnych założeń, które okażą się korzystniejsze dla firmy.

Choć biznesplan jest wymaganym dokumentem podczas starania się o dotacje lub kredyty, warto potraktować go przede wszystkim, jako pismo ułatwiające prowadzenie działalności.

Jak napisać biznesplan, który przynosi zyski?

W tym ujęciu zyski są rozumiane, jako skuteczne i rentowne prowadzenie przedsiębiorstwa ze spójną wizją na przyszłość. Tak przedstawione zyski mogą jednak w bardzo szybkim tempie przerodzić się w korzyści finansowe, wynikające z koherentnej strategii, przedstawionej w planie na firmę.

Pozostaje zatem pytanie, jak napisać biznesplan, który przynosi zyski?

1.      Streszczenie

Jak sama nazwa wskazuje, celem streszczenia jest zaprezentowanie biznesplanu w krótszej i zwięzłej formie. Stanowi ono niejako oddzielny dokument, służący przede wszystkim do przedstawienia pomysłu na przedsiębiorstwo innym osobom, np. inwestorom lub instytucjom. Streszczenie powinno być więc „świadectwem”, które potwierdzi, iż planowany biznes będzie opłacalny i odniesie sukces.

Streszczenie powinno zawierać przede wszystkim:

 • wszystkie niezbędne nazwy (np. przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa),
 • plan na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa (ogólne założenia i koncepcje),
 • plan finansowy (zestawienie prawdopodobnych kosztów i zysków w przyszłości),
 • opis produktu lub usługi (w kontekście korzyści dla klienta),
 • strategię na wykorzystanie potencjalnych pieniędzy, wniesionych przez inwestora.

Jako że głównym celem streszczenia jest zainteresowanie inwestorów, dokument powinien być zwięzły, konkretny i relatywnie krótki, a jego czytanie nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Zarówno streszczenie, jak i cały biznesplan musi przekazywać prawdziwe oraz realne informacje. Przekazywanie fałszywych danych, które nie są możliwe do zrealizowania w określonym czasie, wywołuje brak zaufania ze strony inwestorów oraz przekreśla szansę na biznesowy sukces.

Zalecamy przygotowanie streszczenia po napisaniu całego biznesplanu.

biznesplan

2.      Opis firmy

Charakterystyka firmy w biznesplanie powinna przekazywać wszystkie niezbędne dane, informacje, cechy, cele, motywy i założenia, dotyczące przedsiębiorstwa. Oprócz więc personaliów przedsiębiorcy i danych firmy, należy przedstawić również odpowiedź na pytania:

 • Dlaczego przedsiębiorstwo powstaje akurat w tej, a nie innej branży?
 • Jaka jest misja firmy?
 • Jakie są rokowania na przyszłość dla całego przedsięwzięcia?
 • Czy działania firmy są kierowane konkretną misją lub motywami?
 • Jakie są cele do osiągnięcia w najbliższych latach?

Opis firmy będzie różnił się w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo już istnieje, czy dopiero ma powstać. W pierwszym przypadku można pokusić się również o krótkie zreferowanie historii firmy i jej dotychczasowych działań, a także zaznaczenie obecnej pozycji na rynku. W drugim przypadku natomiast można skupić się na postępujących pracach, zmierzających do otworzenia firmy, a także własnych osiągnięciach, powiązanych z przedmiotem działalności.

3.      Przedstawienie produktu lub usługi

Działalność firmy jest nierozerwalnie połączona ze sprzedażą określonych produktów lub usług. Kluczowe więc jest, aby biznesplan zawierał dokładny opis oferty, a także plan sprzedaży. Tym samym powinny w nim znaleźć się takie informacje jak:

 • nazwa produktu lub usługi,
 • parametry techniczne (np. rozmiar, waga, kolor, rodzaj),
 • koszt produkcji lub wytworzenia,
 • cena, którą zapłaci konsument,
 • najważniejsze zalety i cechy,
 • właściwości, które wyróżniają produkt lub usługę na tle konkurencji.

Od sprzedaży zależy rentowność przedsiębiorstwa, która ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu firmy, a także pozyskaniu inwestorów. Biznesplan powinien więc zawierać szczegółowy, realny i konkretny opis produktu lub usługi, który pozwoli ukazać firmę w dobrym świetle i skieruje ją na właściwe tory sprzedażowe.

4.      Analiza rynku

Niezbędną czynnością, którą trzeba wykonać przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek, jest jego analiza. Można ją dokonać samodzielnie, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy i narzędzi lub zlecić ją specjalistom. Wyniki analizy powinny natomiast znaleźć się w biznesplanie, a ich funkcją jest odpowiedź na pytania, dotyczące:

 • rynku docelowego i jego wielkości oraz trendów,
 • konkurencji na danym rynku,
 • klientów docelowych, ich zachowań, potrzeb i motywów,
 • wielkości produkcji lub skali świadczonych usług,
 • rokowań sprzedażowych.

Analiza rynku pozwala określić swoje realne szanse na zaistnienie w udziale danego rynku, a także wyznaczyć ramy czasowe do osiągnięcia konkretnych celów. Co więcej, analiza rynku może zaowocować znalezieniem pewnej niszy, na którą zostanie ukierunkowane dane przedsiębiorstwo, co przełoży się na pozyskanie inwestorów oraz ogólny sukces.

strategia biznesowa

5.      Strategia marketingowa

Wdrożenie odpowiednich działań marketingowych pozwalają wielokrotnie zwiększyć sprzedaż produktów lub usług. Bez skutecznej reklamy nawet najlepsza oferta nie dotrze do potencjalnych klientów, ponieważ przyćmią je działania konkurencji. Tym samym strategia marketingowa jest niezwykle ważna, a jej zadaniem jest określenie:

 • grupy docelowej oferowanych produktów lub usług,
 • sposobu dystrybucji,
 • formy promocji,
 • kanałów komunikacji z klientem,
 • sposobów na dotarcie do klienta,
 • kosztów, poniesionych w ramach kampanii marketingowych,
 • reakcji konsumentów i konkurencji na wprowadzenie nowych produktów lub usług.

Im lepsza i dokładniejsza strategia marketingowa, tym atrakcyjniej prezentuje się biznesplan. Poza tym koncepcja reklamowa wyznaczona już na tym etapie, pozwala rozpocząć szybszą, skuteczniejszą i dokładniejszą promocję w chwili, gdy tylko produkt lub usługa wejdzie na rynek.

6.      Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nie tylko sprzedaż i marketing, ale również zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle istotną częścią biznesplanu. Przedstawienie kadry zarządzającej, pracowników i ich formy zatrudnienia, polityki wynagrodzeń czy harmonogramu działań, pozwala zbudować spójną strukturę organizacyjną firmy, która będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna.

7.      Plan finansowy

Choć za powstaniem każdego przedsiębiorstwa powinna stać sprecyzowana idea, to jednak finanse budzą najwięcej emocji. Nic więc dziwnego, że plan finansowy w biznesplanie najbardziej interesuje potencjalnych inwestorów, a wielkość dochodów jest czynnikiem, o który najmocniej dbają przedsiębiorcy.

Co więc powinien zawierać plan finansowy, sporządzony w biznesplanie?

 • Przychody i koszty, dotyczące prowadzenia firmy.
 • Źródła finansowania.
 • Wysokość planowanych zysków.
 • Ujęcie finansów w przyszłości w dwóch wariantach (optymistycznym i pesymistycznym).
 • Sprecyzowany punkt rentowności BEP.
 • Analiza wskaźnikowa.

Plan finansowy może stanowić czynnik, które ostatecznie przekona lub zniechęci inwestorów do wniesienia środków finansowych. Ponadto jest on doskonałą okazją dla przedsiębiorcy na zobaczenie konkretnych wartości liczbowych, a następnie określenie potencjalnego zysku i zaplanowanie – na tej podstawie – kolejnych kroków rozwojowych i sprzedażowych firmy.

pomysł na rozwój firmy

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan nie może zagwarantować zysków, ale może do nich przybliżyć. Przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie przygotowują plan na prowadzenie i rozwój firmy, już na początku osiągają przewagę nad konkurencją. Spójna wizja i sprecyzowane cele pozwalają prowadzić przedsiębiorstwo w ustalonym kierunku, który przyniesie sukces i zysk.

Podsumujmy, jak napisać biznesplan, który przynosi zyski:

 1. Streszczenie
 2. Opis firmy
 3. Przedstawienie produktu lub usługi
 4. Analiza rynku
 5. Strategia marketingowa
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 7. Plan finansowy

Biznesplan może również zawierać harmonogram, w którym zostaną przedstawione terminy realizacji poszczególnych etapów otworzenia i rozwijania przedsiębiorstwa.

_________________

W przypadku pytań lub chęci uzyskania pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji w biurze rachunkowym Trasted, które od 20 lat specjalizuje się w obsłudze księgowej małych, średnich i dużych firm.

Usłyszałeś kiedykolwiek, że masz: „za mało doświadczenia, żeby zostać zatrudnionym”? A może martwisz się, że tak się stanie? Nie Ty jeden. To powszechny problem, z którym spotykają się najczęściej młode osoby, dopiero wchodzące na rynek. Wielu z nich zastanawia się, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, aby móc budować CV? Choć odpowiedzi jest kilka, to jednak najciekawszy i najbardziej dostępny wydaje się staż zawodowy.

W ten sposób osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie w wybranej branży, dodatkowo otrzymując za to wynagrodzenie (stypendium) od Powiatowego Urzędu Pracy.

Czytając poniższy artykuł, dowiesz się:

 • Ile trwa staż zawodowy?
 • Czym różni się od praktyki?
 • Ile wynosi wynagrodzenie?
 • Kto może z niego skorzystać?
 • Jak się na niego dostać?
 • Jakie są jego zalety?

Brak doświadczenia lub inne czynniki życiowe nie muszą być przeszkodą do znalezienia dobrej pracy!

jak znaleźć pracę bez doświadczenia

Kto może skorzystać ze stażu zawodowego?

Podstawowym warunkiem wymaganym przez ustawodawcę jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej we właściwym Urzędzie Pracy. To jednak niejedyne kryterium, które należy spełnić. Do ubiegania się o staż zawodowy kwalifikują się przede wszystkim osoby bezrobotne, które:

 • mają mniej niż 25 lat lub więcej niż 50 lat,
 • są niepełnosprawne,
 • mają mniej niż 18 lat i wychowują dziecko,
 • nie mają kwalifikacji lub doświadczenia, lub średniego wykształcenia,
 • pobierają świadczenia społeczne,
 • nie studiują w trybie stacjonarnym.

Po bardziej szczegółowe wytyczne warto zgłosić się do Urzędu Pracy. Przedstawi on wszystkie kryteria, które należy spełnić, ponieważ mogą być one rozszerzone o takie aspekty, jak m.in.: pozostawianie osobą bezrobotną przez długi czas.

Jak się dostać?

Istnieją dwie drogi, dzięki którym możesz ubiegać się o staż zawodowy i tym samym znaleźć pracę bez doświadczenia. Oto one:

 • składasz wniosek do właściwego Urzędu Pracy, a następnie czekasz na propozycję pracy ze strony urzędników,
 • samodzielnie szukasz odpowiedniego pracodawcy, który – po akceptacji – zgłasza rozpoczęcie Twojego stażu w Urzędzie Pracy.

Ustawodawca wyszczególnił również pojęcie bonu stażowego dla osób, które nie skończyły 30 roku życia.

Pracodawca przyjmuje w takiej sytuacji osobę bezrobotną na 6-miesięczny staż, a następnie ma obowiązek zatrudnić ją na kolejne 6 miesięcy. Wszelkie koszty, poniesione przez stażystę w wyniku: dojazdów (maksymalnie 600 zł) i badań lekarskich, zostają pokryte przez Urząd Pracy. Co więcej, pracodawca otrzymuje 1 500 zł za przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej.

Obowiązkowe dokumenty

Samo zakończenie stażu zawodowego to za mało, aby – według prawa polskiego – był on uznany za odbyty. Choć powyższe zdanie może brzmieć dziwnie, warto wiedzieć, że na osobie bezrobotnej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie:

 • listy obecności,
 • sprawozdania.

Pierwszy dokument należy regularnie przekazywać Urzędowi Pracy (raz w miesiącu). Stanowi on potwierdzenie uczestniczenia w stażu. Drugi dokument natomiast jest wymagany po jego zakończeniu, a jego celem jest podsumowanie czynności, wykonywanych przez stażystę.

Staż czy praktyka?

Nie należy mylić pojęć: „staż zawodowy” oraz „praktyka”, ponieważ zachodzą między nimi istotne różnice.

Praktyka jest przeznaczona dla osób młodych (zwłaszcza studentów i absolwentów), którzy chcą szybko zdobyć potrzebne doświadczenie. Jest ona organizowana bez udziału Urzędu Pracy i bardzo często wiąże się z nieodpłatną formą zatrudnienia (lub wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie).

Staż zawodowy jest natomiast odpłatny, podejmowany przy udziale Urzędu Pracy oraz dotyczy osób bezrobotnych. Z praktykami łączy go natomiast cel: wsparcie dla osób, które nie wiedzą, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zyskać stabilne wynagrodzenie.

staż zawodowy

Ile trwa staż zawodowy?

Ustawodawca wskazuje, że jednorazowy staż może trwać nie więcej niż 6 miesięcy. Jego ponowne podjęcie u tego samego pracodawcy jest możliwe, ale dopiero po upływie minimum roku od zakończenia poprzedniego.

Co więcej, staż zawodowy może trwać maksymalnie przez 12 miesięcy (u jednego pracodawcy) lub 24 miesiące (ogólnie).

Wynagrodzenie

Kwota, jaką możesz oczekiwać za miesiąc pracy, jest uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie (stan na luty 2021 rok) wynosi 1200 zł. Po przeliczeniach procentowych ustalonych przez ustawodawcę, wynagrodzenie za staż zawodowy wynosi około 1450 zł na miesiąc i jest opłacane przez Fundusz Pracy.

Czy warto iść na staż zawodowy?

Posłużmy się metaforą. Czy warto brać w ciemno pewną „piątkę” na loterii, czy może lepiej czekać na wygranie „szóstki”?

Znajdą się osoby, które wolą czekać (i na „szóstkę”, i na stałe zatrudnienie), jednak doświadczenie i wiedza pokazują, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie oferowanego wsparcia, które daje bezpieczeństwo i stabilizację.

Staż zawodowy to bez wątpienia pomocna dłoń, po którą mogą sięgnąć osoby bezrobotne. Jeśli nie mają one perspektyw na lepsze zatrudnienie, mogą skorzystać z pewnego wynagrodzenia, które wiąże się również z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Tym samym staż z Urzędu Pracy daje szansę na:

 • zdobywanie doświadczenia,
 • poszerzanie zakresu umiejętności,
 • zwiększanie swoich możliwości na rynku pracy,
 • sprawdzenie się w danej branży,
 • stały dochód,
 • budowanie portfolio i CV.

Jak więc widać, to atrakcyjna forma pomocy dla osób bezrobotnych. Jest ona skierowana zarówno dla osób młodych, jak i starszych, dzięki czemu może z niej skorzystać relatywnie duża grupa ludzi.

staż z urzędu pracy

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Staż zawodowy daje bez wątpienia obopólną korzyść: zarówno dla osoby bezrobotnej, jak i pracodawcy. W ten sposób przedsiębiorcy chętniej decydują się na przyjęcie nowej osoby, co pozwala łatwiej odszukać firmę w której można wykorzystać w praktyce swoje wykształcenie oraz zwiększyć kompetencje zawodowe.

Znalezienie dobrej pracy i podnoszenie swoich kwalifikacji nie jest proste, ale możliwe. Należy jednak szukać szans, jakie oferują poszczególne instytucje, a także nie poprzestawać na pojedynczych niepowodzeniach. Zamiast więc wyłącznie szukać odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć pracę bez doświadczenia, rekomendujemy podnoszenie swoich kompetencji zawodowych w kursach lub szkoleniach, założenie własnej firmy lub złożenie wniosku do Urzędu Pracy o staż zawodowy albo poszukanie go samodzielnie poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.

Możliwości jest wiele. Wystarczy wybrać jedną z nich i sprawdzić ją w praktyce.

#kolejne artykuły