Księgowość uproszczona: KPiR, ryczałt i karta podatkowa | worldmaster.pl
#

Każda firma jest zobligowana do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jednym ze sposobów jest księgowość uproszczona, którą mogą wdrożyć podmioty gospodarcze, osiągające przychód mniejszy niż 2 miliony euro w skali roku. Księgowość uproszczona uwzględnia: Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Która forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojej firmy?

Księgowość uproszczona: definicja i zastosowanie

Jak sama nazwa wskazuje, księgowość uproszczona charakteryzuje się łatwiejszymi i mniej skomplikowanymi działaniami, dotyczącymi rejestru zdarzeń gospodarczych w firmie. Korzysta z niej wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i średnie firmy, a także nie mają potrzeby dokonywania skrupulatnej i skomplikowanej analizy finansowej firmy. Księgowość uproszczona pozwala bowiem prowadzić rachunkowość w sposób tańszy, ale poprawny i zgodny z prawem.

W niektórych przypadkach wybór księgowości uproszczonej będzie obligował przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji środków trwałych, przebiegu pojazdu i wyposażenia oraz rejestru VAT.

księgowość uproszczona

Księga Przychodów i Rozchodów: KPiR

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia księgowości uproszczonej jest Księga Przychodów i Rozchodów. W tej sytuacji opodatkowana podstawa wynosi różnicę między przychodami a kosztami. Wysokość podatku jest natomiast uzależniona od wyboru form opodatkowania, w których wyróżniono:

 • podatek progresywny (17% lub 32% w zależności od uzyskanego dochodu w skali roku),
 • podatek liniowy (19% bez względu na uzyskany dochód).

Księga Przychodów i Rozchodów powinna zostać założona i zgłoszona w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku. KPiR jest zgłaszana do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od daty jej założenia.

Jeśli przedsiębiorca uzna, że KPiR nie jest dla niego odpowiednia, może zmienić formę prowadzenia księgowości poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie powinno zostać złożone do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy dochód.

Jeśli więc pierwszy zysk przedsiębiorcy nastąpi w styczniu, ma on czas do 20 lutego na zmianę formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany

Od 2021 roku ryczałt ewidencjonowany stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną formą opodatkowania. Wszystko za sprawą zmian, które wejdą w życie wraz z 1 stycznia. W rezultacie z ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • w 2020 roku uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro,
 • założą firmę w 2021 roku i skorzystają z karty podatkowej,
 • w 2020 roku prowadzili firmę (lub spółkę) opodatkowaną w ramach karty podatkowej (w całości lub częściowo), a osiągnięte przychody były niższe niż 2 000 000 euro,
 • nie prowadzą apteki i nie podejmują m.in.: działalności polegającej na produkcji towarów, objętych podatkiem akcyzowym.

kpir

Co więcej, zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dotknęły również wysokość opodatkowania. W ten sposób wyróżniamy osiem stawek ryczałtu:

 • 17% dla wolnych zawodów (np. lekarze, adwokaci, fizjoterapeuci),
 • 15% dla usług m.in.: pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, architektonicznych i inżynierskich,
 • 10% dla kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% do kwoty 100 000 zł lub 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł dla m.in.: badań naukowych i prac rozwojowych,
 • 8,5% dla m.in.: działalności usługowej oraz usług edukacyjnych,
 • 5,5% dla m.in.: robót budowlanych,
 • 3% dla m.in.: działalności gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%,
 • 2% dla m.in.: sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób nieprzemysłowy.

Tym samym wysokość podatku jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do KPiR podatek w ryczałcie ewidencjonowanym płaci się wyłącznie od osiąganego przychodu. W konsekwencji nie bierze się w ogóle pod uwagę uzyskiwanych kosztów. Powoduje to, że ryczałt wybierają przedsiębiorcy, którzy osiągają duże przychody, nie generując jednocześnie wysokich kosztów.

Pełną listę zmian prezentuje ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku.

Karta podatkowa

W przeciwieństwie do KPiR z karty podatkowej może skorzystać tylko określona grupa przedsiębiorców. Zalicza się do nich firmy, które prowadzą działalność między innymi w ramach usług:

 • udzielania korepetycji,
 • transportowych,
 • rozrywkowych.

Karta podatkowa jest bardzo łatwą formą opodatkowania, ponieważ nie obliguje do składania zeznań rocznych i prowadzenia księgowości. Na wysokość stałego, miesięcznego podatku wpływa bowiem rodzaj prowadzonej działalności (podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego), liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzi się przedsiębiorstwo, a także ilość zatrudnionych osób w firmie.

Choć karta podatkowa nie obliguje do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, na wniosek klienta przedsiębiorca ma obowiązek wydać rachunek, potwierdzający wykonanie określonej transakcji. Wobec tego stosowanie karty podatkowej rodzi na przedsiębiorcy obowiązek w postaci przechowywania rachunków i ich kopii w ciągu 5 lat, liczonych od końca roku, w którym je wystawiono.

jaką formę opodatkowania wybrać

Księgowość uproszczona: którą formę wybrać?

Na przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z księgowości uproszczonej, czekają trzy formy prowadzenia rachunkowości: KPiR, ryczałt i karta podatkowa. Którą z nich wybrać?

 • Niewątpliwie ryczałt ewidencjonowany jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie generują dużych, comiesięcznych kosztów, gdyż mogą skorzystać z relatywnie niskiej wartości opodatkowania przychodów.
 • Karta podatkowa jest doskonałym wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą maksymalnie uprościć prowadzoną rachunkowość.
 • Z kolei KPiR to najpopularniejsza forma, po którą sięgają przedsiębiorcy, którzy chcą dokładniej ewidencjonować zdarzenia gospodarcze firmy, generują większe koszty, a także pragną wykorzystać podatek liniowy lub progresywny.

Biuro rachunkowe Innowacje skutecznie wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu rachunkowości. Doradza również w wyborze najlepszej formy opodatkowania, dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą, który nie wie, jaką formę księgowości uproszczonej wybrać, skontaktuj się z naszym biurem, a my chętnie rozwiążemy Twój problem!

Własna działalność gospodarcza każdego roku przyciąga rzesze początkujących przedsiębiorców. Wizja urzeczywistniania własnych marzeń oraz wolność, wiążąca się z samozatrudnieniem skutecznie zachęca do założenia własnej firmy. Zanim jednak podejmiemy pierwsze kroki, warto zaczerpnąć wiedzy, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Dobry przedsiębiorca nigdy nie rezygnuje z nauki.

W jaki sposób przedsiębiorca może oszczędzać?

Najważniejszą kwestią, z którą przedsiębiorca powinien się zapoznać, jest wysokość składek, jakie każda działalność gospodarcza musi dokonywać. W tym celu warto zaczerpnąć wiedzy od doświadczonego biura rachunkowego. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi możliwościami uiszczania mniejszych opłat lub… Nie robienia tego wcale!

Jakie składki płaci przedsiębiorca?

Miesięczne składki – Ty wybierasz, ile płacisz.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek. Są one ustalane w stałej, miesięcznej opłacie. Przedsiębiorcy nie płacą jednak składek od uzyskanych dochodów (wyjątkiem może być wybór tzw. Małego ZUS-u, dla osób mieszczących się w kryteriach rocznych dochodów w przeliczeniu na jeden dzień pracy), ale od złożonych wcześniej deklaracji.

Deklaracja ta jednak nie może być niższa niż 60% ŚREDNIEGO wynagrodzenia w danym roku. W roku 2019 kwota ta wynosi 2859 złotych brutto. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zarządzający własną działalnością gospodarczą jest zobowiązany do uiszczenia comiesięcznej opłaty w wysokości 1316,97 złotych. Kwota ta obejmuje składkę przekazywaną na Fundusz Pracy, zdrowotną, rentową, chorobową, wypadkową oraz emerytalną.

Jak ważna jest ta ostatnia, można zapoznać się w tekście poświęconym emeryturze u samozatrudnionych.

Zaczynasz? Płacisz mniej!

To jednak nie wszystko. Każdemu przedsiębiorcy, rozpoczynającemu działalność gospodarczą przysługuje okres 24 miesięcy, podczas którego ma prawo płacić tzw. preferencyjne składki. W tym wypadku samozatrudnieni płacą składki w wysokości 30% MINIMALNEGO wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych. Oznacza to, że comiesięczne składki wynosić będą 555,89 złotych. Należy pamiętać, że skorzystanie z preferencyjnych stawek przysługuje każdemu, kto:

 • rozpoczyna działalność gospodarczą,
 • przez 60 poprzednich miesięcy nie prowadził innej działalności poza rolniczej,
 • zobowiązuje się do niepełnienia usług względem swojego pracodawcy, dla którego pracował w bieżącym lub poprzednim roku.

Własna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza za darmo.

Ulga na start” to głęboki ukłon w stronę nowopowstałych działalności gospodarczych.

Każda nowa działalność gospodarcza ma prawo do niepłacenia ŻADNYCH składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy swojego istnienia (składka społeczna nie obejmuje składki zdrowotnej). Przedsiębiorca nie musi korzystać z „Ulgi na start” i może zgłosić działalność gospodarczą do uiszczania składek społecznych. Opcja ta może być korzystna w przypadku budowania większego portfela emerytalnego.

Własna działalność gospodarcza to finansowa wolność.

Własna działalność gospodarcza to dla wielu spełnienie marzeń. Wizja wolności, swobody oraz nieskrępowanego działania kusi początkujących przedsiębiorców do wzmożonej pracy. Nigdy wcześniej możliwość realizacji swojego marzenia nie była tak blisko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy, kto tylko tego pragnie, założył własną działalność gospodarczą i zaczął urzeczywistniać swój własny sen. Każdy może być przedsiębiorcą, przed którym – od teraz – żadna liczba nie będzie już miała żadnych tajemnic.

Nie przekroczyłeś 26 roku życia? Masz powody do radości! Zerowy PIT dla młodych to ulga, zwalniająca z opodatkowania wynagrodzeń. W praktyce oznacza ona większe dochody, wyższe pensje i więcej możliwości dla młodych Polaków. Dzięki temu mogą oni jeszcze lepiej zadbać o własną, finansową przyszłość!

Jaka forma zatrudnienia dla ulgi PIT?

Rodzaj umowy wiążącej nas z pracodawcą jest jednym z determinujących czynników skorzystania z ulgi podatkowej PIT. Zanim więc z radości przebijemy głową sufit, warto zwrócić uwagę na typ naszego zatrudnienia w miejscu pracy. Z ulgi mogą bowiem skorzystać tylko te osoby, które osiągają przychody w formie:

 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy nakładczej,
 • umów zlecenia zawartych z firmą.

Z przewidzianej ulgi zostali wykluczeni: młodzi przedsiębiorcy, a także osoby pobierające zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie.

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

85 528 złotych – dokładnie tyle wynosi roczny limit dochodu, którego nieprzekroczenie umożliwia skorzystanie z ulgi PIT. Przekłada się on na zarobki miesięczne oscylujące w granicach 7 000 złotych brutto. Jeśli więc osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, nie przekroczy wskazanej kwoty w skali roku, może zgodnie z prawem (przy spełnieniu pozostałych wytycznych) skorzystać z zerowego PIT-u dla młodych.

zerowy pit dla młodych

Jako że limit 85 528 złotych obowiązuje w skali rocznej, młody pracownik może uzyskać jednorazowo, miesięczny dochód nawet w wysokości 20 000 złotych brutto i wciąż mieścić się w wyznaczonej, rocznej granicy.

Wyjątkiem jest rok 2019,  w którym limit uzyskanych dochodów wynosi 35 636,67 złotych ze względu na wprowadzenie ulgi 1 sierpnia.

Zwolnienie z PIT zapobiegnie emigracjom młodych Polaków?

Podatnik nie może przekroczyć 26 roku życia. To warunek konieczny do skorzystania z zerowego PIT-u dla młodych. Takie rozwiązanie według rządu ma spowodować zatrzymanie młodych Polaków w ojczyźnie. Szacuje się, że z ulgi skorzysta około 2 milionów osób młodej części społeczeństwa.

Czy jednak to rozwiązanie ma szansę spełnić swoje zadanie?

Wniosek o zerowy PIT dla młodych.

W 2019 roku, młody pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten nie pobierał zaliczek na podatek. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony, zaliczki te będą pobierane, a młody pracownik otrzyma zwrot swojej należności dopiero przy rocznym rozliczeniu.

Od 2020 roku sytuacja ulega diametralnej zmianie. Zaliczki automatycznie nie zostają pobierane (nie wymaga więc to żadnego wniosku). Dopiero gdy młody pracownik wyrazi chęć, aby były one pobierane wcześniej, musi on złożyć odpowiedni wniosek.

W każdej sytuacji, w której pracodawca nie pobiera zaliczek na poczet młodego pracownika, ma on obowiązek kontrolować roczny limit dochodu wynoszący 35 636,67 zł w roku 2019 oraz 85 528 zł w roku 2020. Po przekroczeniu tej kwoty, pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek.

Ile zarobisz na zwolnieniu z podatku PIT?

Każdy, korzystający z ulgi „bez PIT dla młodych”, zarobi w skali miesiąca od 133 złotych do nawet 564 złotych! Ostateczna suma zależy od kwoty uzyskiwanych dochodów brutto. Im wyższe wynagrodzenie otrzymuje pracujący, tym większej ulgi może się spodziewać.

Dla zarabiającego najniższą krajową pensję, oznacza to dodatkowe fundusze w wysokości ponad 120 złotych miesięcznie. Z kolei dla osoby, zarabiającej około 4 500 złotych brutto, ulga wyniesie już prawie 360 złotych.

Zerowy PIT dla młodych pozwala zyskać w skali roku od 1 500 do nawet blisko 7 000 złotych! To spory zastrzyk gotówki dla młodego pokolenia naszego kraju. Pytanie tylko, jak skorzystają z takiej szansy?

pit

Czy brak PIT cokolwiek zmieni?

Zerowy PIT dla młodych to ogromna okazja, aby młodzi lepiej zadbali o swoją przyszłość. Niestety dane pokazują, że zaledwie garstka młodych Polaków myśli o czekających ich emeryturze… Trudno się temu dziwić, skoro czas wydaje się odległy, a obecne zarobki uniemożliwiają odkładanie jakichkolwiek funduszy. Ulga od podatku PIT może być więc dla nich wybawieniem.

Może, ale wcale nie musi.

Bardzo często przyczyną braku środków na życie nie jest zbyt niska pensja, ale zbyt konsumpcyjny styl życia. W takim przypadku nawet wzrost miesięcznych dochodów nie rozwiąże problemów.

Zostanie po prostu wymieniony na kolejny, codzienny wydatek…

Jak zadbać o emeryturę, będąc samozatrudnionym?

Samozatrudniony – niskie składki, niska emerytura.

Wizja czyhającego ubóstwa na emeryturze powinna być wystarczającym motywatorem, aby zadbać o nią już dziś i nie odkładać decyzji na później. Jak podają ogólnopolskie źródła najniższe emerytury w kraju ze wszystkich grup zawodowych mają samozatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą. Średnia emerytura wypłacana z ZUS wynosi około 2200 złotych, a w przypadku samozatrudnionych to niespełna 1850 złotych. Jak widać – różnica jest znaczna.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest pewien paradoks. Samozatrudnieni, prowadząc własne przedsiębiorstwo, wybierają najniższe z możliwych składek, aby móc oszczędzić, co jednak ostatecznie przekłada się na niższe emerytury. Choć może się wydawać, iż sytuacja jest patowa, to istnieje kilka godnych polecenia rozwiązań, które mogą wspomóc samozatrudnionych i zapewnić im godziwą emeryturę bez dramatycznej walki o przetrwanie.

emerytura

ZUS – płacić mniej, czy więcej?

Pierwszym filarem emerytalnym, będącym również środkiem pewnego przymusu, prowadzącym do odkładania funduszy na emeryturę jest ZUS. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych składek, których wysokość ma prawo ustalić samodzielnie poprzez składaną deklarację.

Wartość składki emerytalnej zmienia się w zależności od złożonej deklaracji:

 • dla najniższej możliwej deklaracji, która nie obejmuj żadnych ulg, wynosi 558,08 złotych
 •  nowych przedsiębiorstw, korzystających z „preferencyjnych składek”: 131,76 złotych przez okres 24 miesięcy
 •  nowych przedsiębiorstw które korzystają z opcji „Ulga na start”: 0 złotych przez okres 6 miesięcy.

Podane wyżej wartości dotyczą 2019 roku. Skorzystanie ze wspominanych ulg jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu wymaganych kryteriów, których kwestia została poruszona w artykule poświęconym wysokości składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak widać samozatrudnieni mogą płacić wyższe składki emerytalne, co wiąże się z większymi kosztami prowadzeniami przedsiębiorstwa albo ograniczyć składki na rzecz niższej emerytury w przyszłości. Zanim jednak decyzja zostanie podjęta, warto zapoznać się z innymi strategiami dbałości o emeryturę.

Emerytura na wyższym poziomie.

IKE oraz IKZE to trzeci filar emerytalny.

(OFE – stanowiący drugi filar – pozwolę sobie pominąć ze względu na zmiany, wiążące się z tą placówką).

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to nic innego, jak forma funduszu oszczędnościowo-inwestycyjnego. Co ciekawe – są one dostępne nie tylko dla przedsiębiorców. Oznacza to, iż każdy – bez względu na formę zatrudnienia – może wpłacać na rzecz funduszu określoną kwotę i tym samym zabezpieczać swoją przyszłość oraz zwiększać dobrobyt na emeryturze.

Zarówno IKE, jak i IKZE oferują ciekawe benefity.

Indywidualne Konto Emerytalne – wypłacaj bez strat

Indywidualne Konta Emerytalne zostały wyłączone z 19% podatku od zysków kapitałowych, co ma miejsce w przypadku, chociażby lokat bankowych. Dzięki temu, wypłacamy gotówkę, nie uszczuploną o dodatkowe 19%. Pieniądze możemy wypłacić w każdej chwili. Należy pamiętać, iż zwolnieni z 19% podatku jesteśmy wyłącznie wtedy, gdy:

 • dokonamy tego, skończywszy 60 lat

lub

 • uiszczaliśmy wpłaty przynajmniej przez 5 lat.

Limit roczny wpłat dla Indywidualnego Konta Emerytalnego wynosi 14295 złotych (prawie 1200 złotych miesięcznie).

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – OSZCZĘDZAJ, POBIERAJĄC GOTÓWKĘ.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego działa na nieco innej zasadzie. Wypłaty gotówki są co prawda opodatkowane 10% ryczałtem. Kwotę wpłat rocznych na rzecz IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, wypełniając deklarację PIT. W efekcie każdego roku, każdy z nas, może zaoszczędzić od 18% do 32% sumy, którą uiściliśmy na rzecz IKZE. Warunkiem skorzystania z ulg jest:

 • niewypłacanie gotówki przed 65 rokiem życia

oraz

 • dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat (tak jak w przypadku IKE).

Roczny limit wpłat na rzecz Indywidualnego Konta Zabezpieczeń Emerytalnych wynosi 5718 złotych, ale zarówna ta wartość, jak i dotycząca Indywidualnego Konta Emerytalnego zmienia się każdego roku, więc warto mieć to na uwadze.

Samozatrudniony z myślą o emeryturze…

Własne przedsiębiorstwo to przede wszystkim ogromne możliwości. Samozatrudnieni mają realny wpływ na wysokość własnych emerytur i powinni o tym pamiętać, podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Comiesięczne składki na rzecz ZUS nie zapewniają nam godziwej emerytury. Regularne uiszczanie wpłat na rzecz funduszy emerytalnych IKE oraz IKZE może być godnym przemyślenia sposobem działania.

Innym – bardziej tradycyjnym – sposobem zabezpieczenia emerytalnego jest systematyczne wypłacanie sobie pensji oraz odkładanie jej na emeryturę. Można tego dokonać poprzez rozgraniczenie budżetu przedsiębiorstwa od budżetu prywatnego, z czym ma problem wielu samozatrudnionych. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w takim wypadku, bardziej opłacalnym rozwiązaniem, nie jest wpłata odłożonych pieniędzy na rzecz wybranego funduszu emerytalnego?

Przedsiębiorco! Pamiętaj o tej możliwości

Warto zaznaczyć, iż każdy samozatrudniony po osiągnięciu wieku kwalifikującego go do pobierania świadczenia emerytalnego, może pobierać należące mu się honoraria, ale ponadto wciąż pracować we własnej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza bez troski o przyszłość

Choć brawurowe prowadzenie działalności gospodarczej nastawione wyłącznie na reinwestycje z myślą zwielokrotniania kapitału ma swoje plusy to niewątpliwie jest obarczone dużym ryzykiem. W wielu przypadkach bezpieczniejszą, a już na pewno mniej stresogenną opcją może okazać się skorzystanie z wymienionych wyżej strategii działania.

Jak więc widać własne przedsiębiorstwo może być z powodzeniem rozwijane bez troski o przyszłe świadczenia emerytalne. Wystarczy już teraz podjąć odpowiednie kroki.

Pamiętaj, że biuro rachunkowe często wybiera się na całe życie!

Zapraszamy do współpracy.

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Przede wszystkim profesjonalne biuro rachunkowe musi posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Co więcej pracownicy muszą posiadać jak najlepszą wiedzę w zakresie rozliczania podatków i optymalizacji kosztów, a także rozliczaniem kadr i płac dla firm i przedsiębiorstw z każdej branży i o każdej wielkości.

samozatrudnieni na emeryturze

Co więcej oferować pełne wsparcie przy rejestracji nowej działalności oraz przy przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę.

Mieć jak największą wiedzę i doświadczenie w kontaktach z urzędem skarbowym, ZUS oraz KRS.

Dodatkowo profesjonalne biuro księgowe współpracuje z każdym  przedsiębiorcom niezależnie od lokalizacji firmy oraz formy prowadzonej działalności.

Biuro rachunkowe obsługuje wszystkie formy prowadzenia działalności:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • fundacja
 • spółka cywilna,
 • jawna,
 • spółka partnerska,
 • komandytowa,
 • komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

RODO

Ostatnimi czasy to słowo mrozi krew w żyłach większości przedsiębiorców. Ochrona danych osobowych – RODO – w firmie to aktualnie bardzo ważna kwestia. Z tego powodu biuro obsługujące dla nas kadry i płace musi mieć wszystkie regulacje prawne w małym palcu. Na dzień dzisiejszy kary za niedopełnienie wymogów RODO są tak potężne, iż mogą wpłynąć na działanie każdej firmy. Warto, więc zabezpieczyć się wcześniej i wybrać godne zaufania biuro rachunkowe.

Pamiętaj, że biuro rachunkowe często wybiera się na całe życie!

#kolejne artykuły