Czy praca zdalna podnosi rachunki za prąd? | worldmaster.pl
#

Wraz z rosnącą popularnością pracy zdalnej i wyższymi cenami prądu, wielu pracowników zastanawia się, o ile mogą wzrosnąć ich rachunki za energię elektryczną podczas pracy w domu? Istotną kwestią pozostaje również pytanie, kto ponosi koszty za prąd, wodę i internet – pracownik czy pracodawca? Poznaj odpowiedzi na swoje pytania i zacznij pracować zdalnie w oszczędny sposób!

Czy praca zdalna podnosi rachunki za energię elektryczną?

Im więcej czasu spędzamy w domu, tym prawdopodobnie większe są rachunki za prąd, które płacimy. To dość oczywista zasada, która znajduje odzwierciedlenie także w przypadku pracy zdalnej. W tej sytuacji za wyższe rachunki odpowiada nie tylko korzystanie z urządzeń, służących do pracy (np. komputer), ale również pozostałych sprzętów domowych (np. czajnik elektryczny) i oświetlenia w domu.

Ogólne wyliczenia sugerują, że praca zdalna może podnosić rachunki za prąd, nawet o 200 – 300 zł rocznie. Na tę sumę składa się przede wszystkim zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z laptopa lub komputera stacjonarnego.

Warto natomiast zauważyć, że choć praca zdalna zwiększa rachunki za prąd, to niweluje koszty w innych obszarach życia. Wykonywanie służbowych obowiązków w domu oznacza oszczędność na dojazdach do pracy. Nieoczywistą, ale istotną oszczędność można także zauważyć w decyzjach zakupowych. Praca w domu może uchronić pracownika przed kupowaniem jedzenia lub kawy na mieście, a to prowadzi do wygenerowania kolejnych oszczędności w domowym budżecie.

ile kosztuje praca zdalna

Praca zdalna – kto ponosi koszty za prąd, wodę i internet?

Przepisy prawne w Polsce informują, iż pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia, materiały i obsługę logistyczną pracownikowi w trakcie pracy zdalnej. Okazuje się natomiast, że pracodawca nie ma obowiązku zwracać kosztów, takich jak rachunki za: prąd, wodę i internet. W konsekwencji to pracownik musi – we własnym zakresie – pokryć wszelkie koszty za domowe media, z których korzysta podczas pracy zdalnej.

Pracodawca jest natomiast zobowiązany do pokrywania kosztów zakupu, eksploatacji czy konserwacji sprzętu służbowego, z którego korzysta pracownik.

Zwrot kosztów pracy zdalnej – obowiązek czy możliwość?

Polskie prawo nie zobowiązuje pracodawców za zwrot kosztów pracy zdalnej, ale również nie zakazuje takiego działania. W rezultacie firma może zrekompensować pracownikowi straty, jakie ponosi na prąd, wodę i internet. W takiej sytuacji pracownik powinien jednak ustalić tę kwestię indywidualnie ze swoim pracodawcą. Warto również zadbać o to, aby takie ustalenia były spisane (np. w umowie o pracę).

W świetle prawa zwrot kosztów za większe zużycie prądu czy wody podczas pracy zdalnej, nie zalicza się do przychodów, zatem kwota zwróconych pieniędzy przez pracodawcę nie jest objęta podatkiem dochodowym.

zwrot kosztów pracy zdalnej

Jak oszczędzać prąd, pracując w domu?

Istnieje szereg działań, które przyczyniają się do skutecznego oszczędzania prądu, zwłaszcza w trakcie pracy zdalnej. Wykorzystanie wszystkich sposobów może zaowocować niższymi rachunkami za energię elektryczną. 

 • Maksymalne wykorzystanie światła dziennego ma ogromne korzyści dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia. Umiejscowienie swojego stanowiska pracy w jasnym pomieszczeniu sprawi również, że zmniejszeniu ulegnie liczba godzin, podczas których będziesz musiał korzystać ze światła sztucznego (np. lamp).
 • Wykorzystanie nowoczesnego oświetlenia (np. LED), przyczynia się do oszczędności w zakresie wykorzystania energii elektrycznej. Ponadto warto pamiętać, aby włączać sztuczne światło tam, gdzie rzeczywiście przebywamy. Jeśli więc pracujesz w domowym gabinecie, nie ma potrzeby, abyś zostawiał włączone światło w kuchni albo salonie.
 • Urządzenia elektryczne, pozostawione w trybie uśpienia, nadal pobierają prąd. Jeśli więc nie masz w zwyczaju wyłączać laptopa albo komputera, tylko korzystasz z trybu uśpienia, powiększasz rachunki, jakie zapłacisz za energię elektryczną.

praca zdalna a rachunki za prąd

Pamiętaj, że choć powyższe sposoby są skuteczne, to nie sprawią, że zaoszczędzisz tysiące złotych na rachunkach za prąd. Nie zmienia to jednak faktu, że w skali roku możesz zyskać nawet kilkaset złotych. Dla niektórych osób być może nie jest to duża kwota, ale lepiej jest ją mieć w portfelu (na koncie bankowym), aniżeli płacić za niepotrzebnie wykorzystaną energię,

Nadchodzący koniec roku oznacza, że coraz więcej osób zaczyna myśleć o kolejnym rozliczeniu PIT. Jako biuro rachunkowe doskonale natomiast zdajemy sobie sprawę, ile trudności i problemów potrafią przysporzyć ludziom kwestie podatkowe. Abyś mógł wcześniej przygotować się do rozliczenia PIT, już teraz przedstawiamy Ci progi podatkowe, które będą obowiązywać w 2023 roku. Zaprezentujemy również kwotę wolną od podatków. Dzięki tym wszystkim informacjom będziesz spokojniejszy, a roczne rozliczenie stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiałe i przestanie być uciążliwe!

progi podatkowe 2023

Progi podatkowe 2023 – jakie zmiany czekają na podatników?

Mówienie o progach podatkowych w 2023 roku jest niezwykle ważne, ponieważ wprowadzano istotne zmiany w tym zakresie. Polski Ład zmodyfikował bowiem progi podatkowe, a wszelkie wytyczne w tym zakresie reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Tym samym wiadomo, iż aktualnie obowiązują dwa progi podatkowe:

 • do 120 000 zł rocznego dochodu,
 • powyżej 120 000 zł rocznego dochodu.

W przypadku pierwszego progu podatkowego (do 120 000 zł) obowiązuje podatek wynoszący 12%. To jedna z istotnych zmian, wprowadzonych w 2022 r. Pomimo tego, iż zmiana w ustawie weszła w życie 1 lipca 2022 r., jej zastosowanie dotyczy dochodów i przychodów, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Obejmuje więc ona cały rok podatkowy, w wyniku czego należy się nią posługiwać w trakcie rozliczania PIT w 2023 r.

Drugi próg podatkowy (powyżej 120 000 zł) obliguje do płacenia podatku, wynoszącego 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł. Za dochód wynoszący 120 000 zł, podatnik zapłaci natomiast PIT w wysokości 10 800 zł (12% z 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek, o której napiszemy więcej w części poświęconej kwocie wolnej od podatku).

Doskonale widać to na poniższym przykładzie.

Załóżmy, że podstawa opodatkowania podatnika wynosi 140 000 zł. Podatek PIT za 120 000 zł dochodu wynosi zatem 10 800 zł. Od nadwyżki dochodu (20 000 zł) należy więc odliczyć 32% podatek, który równa się 6 400 zł. W efekcie pełna kwota podatku PIT za roczny dochód 140 000 zł wynosi 17 200 zł.

rozliczenie pit

Kwota wolna od podatku w 2023 roku

Istotną rolę w rozliczeniu podatkowym PIT zawsze odgrywa kwota wolna od podatku. Obniża ona bowiem końcową wartość podatku PIT, dlatego warto ją znać i wiedzieć, jak ją wykorzystać.

Kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosi 30 000 zł. Tym samym kwota zmniejszająca podatek PIT równa się 3600 zł (12% z 30 000 zł). Kwota zmniejszająca podatek – jak sama nazwa wskazuje – obniża wartość podatku PIT. Jeśli więc podatnik osiągnął roczny dochód w wysokości 100 000 zł, nie zapłaci 12 000 zł podatku, ale 8 400 zł. W tym momencie automatycznie rozwiązuje się również zagadka, dlaczego za dochód w wysokości 120 000 zł, podatek PIT wynosi 10 800 zł. Mianowicie należy wyliczyć 12% z 120 000 zł i odjąć od uzyskanego wyniku 3600 zł (wartość kwoty zmniejszającej podatek).

Rozliczenie PIT 2023 a ulgi podatkowe

Podczas składania deklaracji PIT, warto również pamiętać o przysługujących ulgach podatkowych. Najczęściej podatnicy mają możliwość skorzystania z m.in.: ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi termomodernizacyjnej oraz ulgi z tytułu krwiodawstwa.

podatki 2023

Progi podatkowe 2023 – podsumowanie

W 2023 roku podatnicy będą rozliczać się według dwóch progów podatkowych. Stawka 12% dotyczy dochodów do 120 000 zł, natomiast stawka 32% jest płacona od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 000 zł. Końcową wartość podatku PIT obniża natomiast kwota zmniejszająca podatek, która wynosi 3 600 zł. Warto mieć również na uwadze, przysługujące ulgi podatkowe, gdyż mogą one znaczące zmniejszyć kwotę podatku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Innowacje!

Usługi szkoleniowe podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można wykorzystać opcje zwolnienia z opodatkowania. Aby to jednak zrobić, należy spełniać określone wytyczne. Czytaj dalej, a zobaczysz, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT.

usługi edukacyjne a vat

Usługi edukacyjne a VAT

Zwolnienie z opodatkowania VAT dotyczy przede wszystkim usług kształcenia i wychowania, które są świadczone przez jednostki, objęte systemem oświaty. Ponadto zwolnienie obejmuje również usługi kształcenia, które są prowadzone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN (Polska Akademia Nauk), a także instytuty badawcze.

Jakie jeszcze usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Według ustawodawcy do tej grupy kwalifikują się również usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Tego typu usługi muszą być jednak wykonywane przez nauczyciela, rozumianego jako osobę o właściwym wykształceniu kierunkowym oraz zasobie wiedzy. Co ciekawe, nauczyciel – w tym kontekście – nie musi mieć pedagogicznego wykształcenia.

Aby uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ważne jest zachowanie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Mianowicie nie mogą występować żadne podmioty pośredniczące ani podmioty trzecie (np. spółka).

Zwolnieniu z VAT podlegają również osoby, które zakładają niepubliczne placówki edukacyjne lub szkoły. Muszą być jednak wpisane do odpowiedniej ewidencji, która jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Języki obce bez VAT

W przypadku nauczania języków obcych, również możliwe jest zwolnienie z opodatkowania VAT. Z tej opcji mogą także skorzystać szkoły języków obcych, które są spółkami. Bardzo ważne jest natomiast, że zwolnieniu z VAT podlega również nauczanie, które nie jest prowadzone na żywo (np. wcześniej przygotowane kursy językowe).

usługi szkoleniowe a zwolnienie z VAT

Kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe

W usługach edukacyjnych, które są zwolnione z opodatkowania, znajduje się również kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe. Oba terminy definiuje się jako nauczanie, które dotyczy przygotowania do wykonywania określonej pracy zarobkowej na danym stanowisku, a także zdobywanie i uaktualnianie wiedzy, wykorzystywanej w celach zawodowych.

Tego typu usługi muszą być jednak świadczone przez właściwe podmioty z akredytacją (zgodnie z przepisami o systemie oświaty), a także muszą być finansowane ze środków publicznych w minimum 70%.

Podstawa prawna

Bezpośrednie potwierdzenie omawianego tematu można również znaleźć w art. 43 ust.1 ustawy o VAT, gdzie znajduje się zapis o zwolnieniach przedmiotowych. Właśnie tam widnieje zapis, który mówi, że zwalnia się od podatku:

26)

usługi świadczone przez:

a)

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b)

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

27)

usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

28)

usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

29)

usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26”.

przedmiotowe zwolnienia z vat

Jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT?

Choć przepisy prawne nie zawsze są oczywiste, w tym przypadku zachodzi pełna jasność, jakie usługi edukacyjne są zwolnione z VAT. Warto wiedzieć o tego typu możliwościach, ponieważ dzięki nim można wygenerować znaczne oszczędności. W biurze rachunkowym Innowacje zawsze szukamy dogodnych opcji, które są najlepsze dla naszych klientów.

Druga połowa roku 2022 przebiegnie pod znakiem sporych zmian w przepisach podatkowych, które dotkną miliony osób. Reforma Niskie Podatki zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2022 r., a jej celem jest skorygowanie wszystkich błędów, które zaistniały w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Ponadto dużym zmianom ulegnie stawka PIT. Kto na tym wszystkim skorzysta, a kto straci? Czego możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach?

reforma niskie podatki

Niskie Podatki od 1 lipca 2022 r.

Według Ministerstwa Finansów głównym zadaniem przepisów Niskie Podatki jest obniżenie podatków i stabilizacja systemu podatkowego. Do najważniejszych zmian należy bez wątpienia:

 • obniżenie stawki PIT do 12% w przypadku rozliczeń według skali podatkowej (w pierwszym progu podatkowym),
 • preferencyjne rozliczenie dla osób, które samotnie wychowują dzieci,
 • możliwość przekazania 1,5% na OPP (Organizacje pożytku publicznego) w 2022 r. – wcześniej był to 1%,
 • likwidacja mechanizmu „rolowania” zaliczek na PIT.

Warto zaznaczyć, że bez zmian pozostają natomiast takie kwestie podatkowe jak:

 • wysokość kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł,
 • pierwszy próg podatkowy – 120 000 zł.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych zmian z podziałem na każdą z form opodatkowania działalności gospodarczej.

Skala podatkowa: zmiany w PIT

Podatnicy, rozliczający swoje dochody według skali podatkowej, doświadczą obniżenia stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%. Uwzględniając natomiast składkę zdrowotną, która od 1 stycznia 2022 r. stała się niejako kolejnym podatkiem, płaconym od dochodu, podatek będzie wynosił 21% (wcześniej było to 26%).

Reforma Niskie Podatki likwiduje również ulgę dla klasy średniej. 

zmiany w pit 12% od 1 lipca

Podatek liniowy: odliczenie części składki zdrowotnej

Osoby, które płacą podatek liniowy, będą miały możliwość zmiany formy opodatkowania na rozliczanie się według skali podatkowej. To może być niezwykle korzystna opcja, zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodów powyżej 120 000 zł w skali roku (pierwszy próg podatkowy). Dla porównania podatek liniowy ze składką zdrowotną wynosi obecnie 23,9%, natomiast rozliczenie według skali podatkowej (po zmianach) 21%.

Kluczowe jest natomiast, że w przypadku podatku liniowego będzie możliwe odliczenie części składki zdrowotnej od dochodu. Maksymalne odliczenie wynosi 8700 zł i równa się 1653 zł podatku.

Ryczałt ewidencjonowany: szansa na skalę podatkową i PIT 12%

Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, także podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu, będą mogli zmienić formę opodatkowania działalności na rozliczenia według skali podatkowej. Jeżeli ich dochody nie przekroczą 120 000 zł w skali roku, będą mogli wówczas płacić niższy PIT 12%.

Ponadto w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego powstanie możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od przychodu. Odliczenie będzie wynosić 50% zapłaconej składki, ale maksymalnie 6046,86 zł w skali roku.

Karta podatkowa: najważniejsza zmiana

Niskie Podatki nie ominęły również karty podatkowej. W tym przypadku będzie możliwość odliczenia od podatku części składki zdrowotnej. Będzie to 19% zapłaconej składki, a maksymalna kwota odliczeń może wynosić 617,65 zł w skali roku.

niskie podatki zmiany

Niskie Podatki: na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę?

Należy podkreślić, że choć można zmienić formę opodatkowania działalności (np. z ryczałtu na skalę podatkową), to jednak można to zrobić dopiero po zakończeniu roku! Do tego czasu podatnik jest zmuszony do prowadzenia rozliczeń według pierwotnie wybranej formy opodatkowania działalności.

Reforma Niskie Podatki jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Drugi natomiast zacznie obowiązywać od stycznia 2023 r. i wprowadzi możliwość odliczenia kwoty wolnej u maksymalnie 3 podatników, a także zastosowanie kwoty wolnej od podatku przez wszystkich płatników. Ta opcja będzie zatem dotyczyć również osób, pracujących na umowie zlecenie.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Innowacje!

Współpraca z nowymi klientami bywa problematyczna. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się więc wcześniej, jak sprawdzić kontrahenta, aby mieć pewność, co do jego uczciwości i wiarygodności? Czy można zweryfikować jego rzetelność oraz sytuację finansową? Aby uzyskać najpotrzebniejsze informacje, warto wykonać kilka podstawowych kroków, które pozwolą zweryfikować kontrahenta i spokojnie prowadzić transakcje biznesowe.

weryfikacja kontrahentów

Jak sprawdzić kontrahenta w 3 prostych krokach?

Często przedsiębiorcy podchodzą zbyt optymistycznie do współpracy z nowymi kontrahentami. Brak wiedzy na temat nowego klienta jest nieodpowiedzialny oraz ryzykowny. Może się bowiem okazać, że nasz klient jest niewypłacalny albo miewał w przeszłości problemy z prawem. Taka sytuacja może skutkować nie tylko utratą pieniędzy, ale również pociągnięciem do odpowiedzialności karnej!

Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem współpracy, warto więc dowiedzieć się, jak sprawdzić kontrahenta. Okazuje się, że taki proces można bowiem wykonać samodzielnie za pomocą Internetu.

Jak to zrobić w 3 prostych krokach?

1. Weryfikacja w bezpłatnych rejestrach danych

W Internecie znajduje się kilka darmowych baz danych, w których można pozyskać interesujące informacje na temat każdego zarejestrowanego podmiotu gospodarczego.

 • Jeśli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą, można go sprawdzić w CEIDG.
 • Jeśli kontrahentem są spółki prawa handlowego, wszystkie informacje na ich temat są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Jeżeli natomiast kontrahentem jest spółka cywilna, niezbędne informacje o niej znajdują się w bazie REGON.

Powyższe rejestry pozwalają sprawdzić podstawowe informacje na temat klientów i wszystkich podmiotów gospodarczych. Można z nich korzystać w dowolnym momencie, bez ograniczeń i całkowicie za darmo.

weryfikacja partnerów biznesowych

2. Biała lista podatników VAT

Przed podpisaniem umowy i wykonaniem pierwszej transakcji, warto sprawdzić, czy kontrahent jest na białej liście podatników VAT.

Rejestr pozwala sprawdzić m.in.:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika
 • Status podatnika, określający, czy klient jest czynnym podatnikiem VAT
 • Datę rejestracji jako podatnika VAT
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Numery rachunków rozliczeniowych.

Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy numer konta bankowego, który podał nam kontrahent, jest zgodny z numerem konta na białej liście podatników VAT. Pomyłka w tym przypadku pociąga bowiem do odpowiedzialności obie strony transakcji!

3. Sprawdzenie list dłużników

Na końcu warto sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny i czy w przeszłości nie miał problemów z zadłużeniem. Nikt bowiem nie chciałby nawiązywać współpracy biznesowej z podmiotem, który nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, prawda?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z m.in. Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub Biura Informacji Gospodarczej. W obu przypadkach można zyskać informacje na temat zadłużenia konsumentów lub przedsiębiorców.

jak sprawdzić kontrahenta

Jak sprawdzić kontrahenta, żeby spać spokojnie?

Weryfikacja nowego kontrahenta zajmuje czasami nie więcej, niż 15 minut. To naprawdę niewielka ilość czasu, dzięki której zyskujemy spokój, pewność i bezpieczeństwo. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości, można również skontaktować się z dotychczasowymi klientami i partnerami kontrahenta. Wówczas można uzyskać informacje prosto od ludzi, którzy już z nim współpracowali.

Bez względu jednak na okoliczności, warto wiedzieć, jak sprawdzić kontrahenta. To ogromne zabezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na wiarygodnych i uczciwych transakcjach oraz współpracach biznesowych.

Po więcej odpowiedzi i indywidualnych porad zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Innowacje!

#kolejne artykuły