Wykorzystanie dronów do kontroli upraw | worldmaster.pl
#

Wykorzystanie dronów do kontroli upraw. Drony w żaden sposób nie są nowym wynalazkiem. Teraz jednak, dzięki rozwojowi tej technologii oraz większemu dostępowi do tego typu urządzeń, wydaje się, że nadszedł ich czas – zwłaszcza w rolnictwie.

Bezzałogowe pojazdy latające (UAV) bardziej znane jako drony, są używane komercyjnie od wczesnych lat 80-tych. Obecnie praktyczne zastosowania dronów rozwijają się jednak szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Reagując na szybko rozwijającą się technologię, firmy tworzą nowe modele biznesowe i operacyjne dla dronów.

Wśród najbardziej obiecujących dziedzin, w których można wykorzystać technologię bezzałogowych pojazdów latających jest rolnictwo. Tu wykorzystanie dronów daje bardzo dużo możliwości.

Przewiduje się, że do 2050 r. Liczba ludności na świecie wyniesie 9 miliardów, eksperci spodziewają się, że konsumpcja rolnicza wzrośnie o prawie 70 procent w tym samym okresie. Co więcej, ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze, tworząc dodatkowe przeszkody dla wydajności.

Producenci żywności muszą stosować rewolucyjne strategie produkcji żywności, zwiększania produktywności, a także priorytetowego traktowania zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie dronów jest częścią rozwiązania, wraz z bliższą współpracą między rządami, liderami technologii i przemysłu.

wykorzystywanie-dronow-do-kontroli-upraw

Zastosowania dronów w całym cyklu upraw rolniczych

Technologia wykorzystania dronów zapewni branży rolniczej zaawansowaną technologię, a planowanie i strategię będą oparte na zbieraniu i przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Poniżej opisano sześć sposobów zastosowania dronów w całym cyklu upraw rolniczych:

1. Analiza gleby i pola

Drony mogą być instrumentalne na początku cyklu upraw. Wytwarzają precyzyjne mapy trójwymiarowe do wczesnej analizy gleby, przydatne w planowaniu wzorów sadzenia nasion. Po posadzeniu, analiza gleby z użyciem drona dostarcza danych do nawadniania i zarządzania poziomem azotu.

2. Sadzenie

Startupy stworzyły systemy do sadzenia dronów, które osiągają 75% wydajności i zmniejszają koszty sadzenia o 85%. Systemy te strzelają do strączkowych nasion i roślinnych składników odżywczych do gleby, zapewniając roślinie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do podtrzymania życia.

3. Opryskiwanie upraw

Urządzenia do pomiaru odległości – echo ultradźwiękowe i lasery, takie jak stosowane w metodzie wykrywania i pomiaru światła, lub metoda LiDAR, umożliwiają dronowi regulację wysokości, ponieważ topografia i geografia są różne, a tym samym unikają kolizji. W związku z tym drony mogą skanować ziemię i rozpryskiwać odpowiednią ilość płynu, modulując odległość od podłoża i rozpylając w czasie rzeczywistym, aby zapewnić równomierne pokrycie. Wynik: zwiększona wydajność przy zmniejszeniu ilości substancji chemicznych wnikających do wód gruntowych. W rzeczywistości eksperci szacują, że opryskiwanie z powietrza można wykonać do pięciu razy szybciej przy użyciu dronów niż w przypadku tradycyjnych maszyn.

4. Monitorowanie upraw

Ogromne pola i mała wydajność w monitorowaniu upraw razem tworzą największą przeszkodę dla rolnictwa. Wyzwania związane z monitorowaniem nasilają się w wyniku coraz trudniejszych do przewidzenia warunków pogodowych, które powodują wzrost ryzyka i kosztów utrzymania pola.

Wcześniej zdjęcia satelitarne oferowały najbardziej zaawansowaną formę monitorowania. Ale były wady. Zdjęcia trzeba było zamówić z góry, można je było zabrać tylko raz dziennie i były nieprecyzyjne. Co więcej, usługi były niezwykle kosztowne, a jakość obrazów zwykle występowała w określone dni. Dzisiaj animacje z serii czasowych mogą pokazywać precyzyjny rozwój upraw i ujawniać nieefektywność produkcji, umożliwiając lepsze zarządzanie uprawami.

5. Nawadnianie

Drony z hiperspektralnymi, wielospektralnymi lub termicznymi czujnikami mogą identyfikować, które części pola są suche lub wymagają ulepszeń. Dodatkowo, gdy uprawa rośnie, drony pozwalają na obliczenie wskaźnika wegetacji, który opisuje względną gęstość i zdrowotność plonu, i pokazuje sygnaturę ciepła, ilość energii lub ciepło, które emituje uprawa.

6. Ocena stanu zdrowia

Istotne jest, aby ocenić stan plonu i wykryć infekcje bakteryjne lub grzybowe na drzewach. Skanując plon za pomocą światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, urządzenia przenoszone przez drony mogą identyfikować, które rośliny odbijają różne ilości światła zielonego i światła NIR. Informacje te mogą generować obrazy wielospektralne, które śledzą zmiany w roślinach i wskazują na ich zdrowie. Szybka reakcja może uratować cały sad. Ponadto, gdy tylko wykryje się chorobę, rolnicy mogą dokładniej stosować i monitorować środki zaradcze. Te dwie możliwości zwiększają zdolność rośliny do przezwyciężania choroby. A w przypadku braku plonów, rolnik będzie mógł skuteczniej dokumentować straty w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych.

Wykorzystanie dronów do kontroli upraw

Wykorzystanie dronów do kontroli upraw

Jaka jest przyszłość dronów w rolnictwie?

Patrząc w przyszłość, UAV mogą obejmować floty lub roje autonomicznych dronów, które mogą wspólnie realizować zadania związane z monitorowaniem rolnictwa, a także hybrydowe naziemne drony, które mogą gromadzić dane i wykonywać wiele innych zadań.

Co spowalnia postęp dronów w rolnictwie?

Poza przeszkodami w powszechnym wprowadzaniu dronów we wszystkich branżach, bezpieczeństwem operacji dronowych, kwestiami prywatności i ubezpieczeniami, największym problemem dla rolnictwa jest rodzaj i jakość danych, które można przechwycić. Aby temu zaradzić, branża będzie domagać się bardziej wyrafinowanych czujników i kamer. Będzie także rozwijać drony, które wymagają minimalnego szkolenia i są wysoce zautomatyzowane.

Żródło: technologyreview

Czym są uprawy hydroponiczne? Hydroponika to technika uprawy jakiejkolwiek rośliny bez wszczepiania jej w glebę. Botanicy odkryli, że rośliny wchłaniają substancje odżywcze przez wodę, która nasiąka glebą wokół korzeni.

Gleba działa jak rezerwuar rzeczy takich jak materiał odżywczy, a także jako medium, dzięki któremu roślina może się wzmocnić. Kiedy woda dostarczana do roślin ma już potrzebny materiał organiczny, a rośliny są zabezpieczone, a nawet zawieszone w inny sposób, wówczas gleba staje się niepotrzebna.

Odkrycie tego rodzaju rolnictwa wzbudziło zainteresowanie botaników, a także zainteresowanych osób związanych z rolnictwem, nie spowodowało to jednak szybkiej rewolucji w rolnictwie. Ponieważ ludzie zaczęli martwić się o pestycydy, a także inne toksyny w roślinach produkowanych przez duże gospodarstwa rolne, zapotrzebowanie na hydroponikę nagle wzrosło.

Rośliny wytwarzane za pomocą technik hydroponicznych nie zawierają żadnych pestycydów, dlatego nie stanowią absolutnie żadnego zagrożenia dla ludzi. Obecnie wiele gospodarstw domowych korzysta z tej techniki uprawy roślin.

Ten rodzaj rolnictwa został wprowadzony w krajach wysokorozwiniętych. Tworzy się w ten sposób wzrost produkcji żywności, a także sprawia, że ​​kraj jest przyjazny środowisku,  ma własne dostawy oraz eksportuje produkty do sąsiednich krajów.

Istnieją 2 techniki uprawy hydroponicznej. Należą do nich kultura roztworu i kultura podłoża.

Medium kultury wykorzystuje medium do obsługi systemu, takie jak kultura piasku, żwiru i wełny mineralnej.

Z drugiej strony, kultura roztworu zwykle nie wykorzystuje pożywek stałych w tej technice, ale tylko w pożywce. Następnie musisz wybrać jedną z dwóch metod dostarczania do roślin wody wzbogaconej w składniki odżywcze.

Jedną z metod jest metoda pasywna, która zwykle wymaga ręcznego podlewania, co jest przydatne w przypadku małych upraw.

Druga to metoda aktywna, która jest głównie wykorzystywana w większych gospodarstwach hydroponicznych, w której wykorzystuje się pompy do dostarczania wartości odżywczych.

czym są uprawy hydroponiczne, jak działa farma hydroponiczna, po co jest hydroponiczna uprawa

Zalety upraw hydroponicznych

Główne zalety upraw hydroponicznych obejmują; brak toksyn, mniej wody, mniej miejsca, mniej substancji odżywczych, wczesne zbiory oraz eliminację chorób spowodowanych glebą. Zapewniają także stałą produkcję. Wszystkie te świadczenia nie podlegają ograniczeniom wynikającym z suszy oraz innych katastrof.

Stałe wskaźniki produkcji

Hydroponiczne metody umożliwiają uprawę oraz zbiór niestandardowych produktów, których uprawianie w tradycyjny sposób jest ryzykowne. Gospodarstwa mają stabilne wskaźniki produkcji, ponieważ znajdują się w zamkniętych i kontrolowanych miejscach.

Produkcja może odbywać się przez cały rok. Zmiany poziomu wilgotności i temperatury, które mają wpływ na świat zewnętrzny w niczym tu nie przeszkadzają. Każdy rok jest sezonem wegetacyjnym dla rolników uprawiających hydroponikę.

Metoda zużywa mniej wody

Ten rodzaj rolnictwa zużywa mniej wody w porównaniu z tradycyjnymi technikami uprawy, ponieważ woda jest ponownie wykorzystywana w środowisku hydroponicznym . Zmniejsza także wydatki na wodę dla rolnika.

Wczesne zbiory

Tempo wzrostu roślin jest szybsze przez co możemy uzyskać więcej zasobów. Dzięki szybszemu rolnictwu rośliny mogą być zbierane wcześniej, co pozwala skutecznie zaspokoić obecne zapotrzebowanie rynku.

Brak możliwości chorób glebowych

Wszystkie produkty wykonane w tej technologii są bezpieczne i pozbawione substancji chemicznych. Ponadto, produkty są bardziej świeże i wysokiej jakości w przeciwieństwie do tradycyjnego rolnictwa. Eliminuje to również ryzyko chorób przenoszonych przez glebę.

uprawy hydroponiczne, zalety upraw hydroponicznych

Duże ilości upraw na małych powierzchniach

Metoda hydroponiczna pozwala uprawiać duże ilości pożywienia na małych obszarach. Technika powoduje szybsze dojrzewanie roślin. Rośliny uprawiane metodą hydroponiczną produkują więcej żywności na hektar kwadratowy w porównaniu ze standardową farmą.

Konstrukcje, w których produkowane są gospodarstwa hydroponiczne chronią uprawy przed czynnikami atmosferycznymi oraz szkodnikami. Możliwie jest wytwarzanie żywności przez cały rok.

Mniej substancji odżywczych

Hydroponiczne projekty ogrodnicze wykorzystują mniej substancji odżywczych do uprawy roślin. Rosną one w zamkniętym otoczeniu, przez co można z łatwością zarządzać odpadami. Jest to lepsze rozwiązanie niż tradycyjne gospodarstwa rolne, które umożliwiają odpływ ścieków do dróg wodnych, a nawet dostaw wody gruntowej.

Zajmuje mniej miejsca

Uprawa hydroponiczna pozyskuje większe plony z niewielkiej powierzchni, w porównaniu z tradycyjnymi uprawami. Charakteryzuje się tym, że system korzeniowy nie musi się rozwijać, a także rozszerzać w poszukiwaniu substancji odżywczych. Przestrzeń do wzrostu korzenia jest niewielka. Uprawy metodą hydroponiczną są obfite i mieszczą się w ciasnych przestrzeniach.

Czym są uprawy hydroponiczne?

Hodowca powinien pomyśleć o swojej farmie hydroponicznej jako o jednej z najbardziej opłacalnych opcji uprawy roślin oraz warzyw. Wybierając tą metodę hodowli, rolnik nie musi szukać odpowiedniego gruntu pod uprawę roślin. Inwestycja  w uprawę hydroponiczną jest równocześnie promocją ekologicznego oraz nowoczesnego rolnictwa.

Źródło: farmhydroponics

Nowoczesne zastosowania w rolnictwie

Nowoczesne systemy technologicznie wkraczają również do agrobiznesu, wprowadzają innowacje, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.

Narzędzia cyfrowe pomagają podejmować lepsze decyzje również w rolnictwie. Aplikacje rolnicze działają równie sprawnie, co aplikacje fitness, tylko śledzą dane o pogodzie, sadzeniu oraz glebie. Dzięki nowoczesnym technologiom rolnicy mogą zobaczyć i zrozumieć, co się dzieje (lub ma się wydarzyć), w każdej dziedzinie związanej z uprawą roli, co pozwala im dokonywać zrównoważonych wyborów.

Mogą sadzić więcej nasion w miejscach, w których najprawdopodobniej będą one się rozwijały. Mogą wykorzystywać bardziej precyzyjne ilości wody oraz innych zasobów do uprawy żywności. Zdalnie sprawdzać pola i rozwiązywać problemy, zanim staną się problemami.

Zastosowanie GPS w rolnictwie

System GPS działa również w rolnictwie, pomaga w dokładnym określeniu, które uprawy cierpią z powodu suszy, presji insektów lub braku azotu. Wiedza ta jest niezwykle ważna dla rolników. Zamiast korzystać z uniwersalnego, konserwatywnego podejścia do prowadzenia gospodarki rolnej. GPS zapewnia hodowcom dokładne współrzędne „roślin, które wymagają wkładu pracy”. Ciągniki stosowane w nowoczesnym rolnictwie z łatwością dzielą się cennymi informacjami na temat upraw ze Swoimi właścicielami.

Maszyny rolnicze pracujące w polu komunikują się między sobą, dzięki precyzyjnie skonfigurowanym systemom, informując gdzie dokładnie został już zastosowany nawóz lub woda.

Ta zaawansowana technologia pozwala uniknąć, niepotrzebnego nakładania się wykonanej pracy, chroni zasoby naturalne oraz może zmniejszyć emisję spalin emitowanych przez ciągniki.

Korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak min. smartfon czy system GPS daje wiele korzyści rolnikom. Urządzenia te mogą pomóc im w optymalizacji zbiorów, przy bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Narzędzia cyfrowe dostępne na smartfonach, takie jak analiza danych, mogą pomóc rolnikom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących ich działalności poprzez pomiar i analizę informacji na temat gleby, pola i warunków pogodowych.

Takie decyzje pomagają rolnikom zwiększyć produktywność na każdym arze ziemi, wydajniej wykorzystywać zasoby i maksymalnie wykorzystać wszystkie zbiory. Dane mogą być wykorzystywane przez rolników do tworzenia modeli produkcyjnych, które pomagają rolnikom optymalizować decyzje dotyczące rolnictwa w trakcie sezonu.

Bardziej świadome decyzje podjęte przy pomocy zastosowania nowoczesnych technologii, prowadzą do poprawy wydajności gospodarstw oraz lepszych zbiorów.

Współczesna gospodarka rolna, mocno ewoluowała a stereotypy, które funkcjonowały jeszcze niedawno o rolnictwie, powoli odchodzą w niepamięć.

Dzisiejszy rolnik, coraz częściej jest postrzegany, jako nowoczesny i technologicznie rozwinięty gospodarz, pracodawca oraz biznesmen a technologie cyfrowe tylko pomagają, w kreowaniu tego wizerunku.

Żródło: modernag

 

Usługi concierge ułatwiają podróże służbowe. Większość aplikacji na smartfony oraz strony internetowe są nastawione na turystów. Nie na podróżujących w interesach. Potrzeby tych dwóch grup są bardzo zróżnicowane.

Osoby podróżujące w interesach mogą skorzystać z bardziej zindywidualizowanych usług. Tu pojawiają się usługi concierge. Firmy oferujące usługi concierge pozytywnie wpływają na każdą podróż służbową.

Uslugi-concierge-ulatwiaja-podroze-sluzbowe

Zmniejszono zależność od hoteli

Badania pokazują, że osoby podróżujące służbowo coraz częściej rezygnują z hoteli na rzecz alternatywnych obiektów, takich jak umieszczonych na serwisie AirBnB. Może to zmniejszyć koszty podróży oraz poprawić komfort osobisty.

Usługi concierge

Usługi hotelowego konsjerża są również cenne. Jednak dywersyfikacja branży concierge oznacza, że ​​osoby podróżujące służbowo mogą korzystać z indywidualnej obsługi, niezależnie od tego gdzie rezerwują zakwaterowanie.

Łatwiejsze podejmowanie decyzji

Uslugi-concierge-ulatwiaja-podroze-sluzbowe

Możesz dokładnie sprecyzować czego potrzebujesz. Firma starannie przygotuje Twoje zlecenie co pozwala to znacznie zmniejszyć zmęczenie podejmowaniem decyzji.

Zwiększona wydajność

Drobne szczegóły takie jak znalezienie transportu do hotelu, przechowalnie bagażu, rezerwacja wycieczek do popularnych atrakcji. Dobra organizacja czasu poprawia wydajność.

Większy spokój ducha

Uslugi-concierge-ulatwiaja-podroze-sluzbowe

Nie musisz martwić się o żaden aspekt swojej podróży. Osoby, które obsługują twoje zlecenie mają dogłębną znajomość miasta, w którym podróżujesz. Nawet gdy masz nietypową prośbę lub nie wiesz gdzie znaleźć idealny prezent dla klienta. Twój konsjerż zrobi to dla ciebie.

Sprawniejsze przybycie w miejsce destynacji

Usługi na żądanie

Uslugi-concierge-ulatwiaja-podroze-sluzbowe

Zakup biletów

Zapewnione są usługi na żądanie: transport na lotnisko dostosowany do indywidualnych potrzeb bez względu na porę dnia. Niezależnie od tego czy podróżujesz sam czy z klientami. Zakup biletów na mecz lub do opery.

Dotyk luksusu

Korzystanie z usług concierge może dodać odrobinę luksusu nawet najbardziej przyziemnym podróżom służbowym. Daje to psychiczne wzmocnienie przed ważnym spotkaniem gdy trzeba pozyskać nowego klienta.

Usługi concierge ułatwiają podróże służbowe

Uslugi-concierge-ulatwiaja-podroze-sluzbowe

Usługi concierge są bardzo cenne dla osób podróżujących służbowo. Szybka spersonalizowana usługa concierge jest teraz bardziej wartościowa niż kiedykolwiek. Pozwala zaoszczędzić czas, który jest bezcenny.

Dzięki usługom concierge jesteś w stanie skupić się na rzeczach ważnych. Masz zorganizowany plan dnia, realizujesz krok po kroku wyznaczone cele a przy dobrej organizacji konsjerża możesz sobie pozwolić nawet na odrobię luksusu.

Źródło: Businees

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

Samochód jest najlepszą wizytówką. Przemysł motoryzacyjny nie jest już tak “czarno-biały” jak kiedyś. W przeszłości istniały dwa podstawowe typy samochodów: osiągalne i nieosiągalne (nasze i zagraniczne) ale czasy się zmieniły. W ciągu ostatniej dekady nastąpił wzrost kategorii samochodów “premium”.

elementy-wyposazenia-wnetrz

 

Samochody luksusowe

Kategorie premium i luksusowe są podobne, ale istnieje kilka charakterystycznych cech obu typów pojazdów. Największe podobieństwa dotyczą technologii i zabezpieczeń między innymi opartych na GPS które nie są standardowe we wszystkich autach. Funkcje techniczne obejmują coraz większe ekrany dotykowe zastępujące tradycyjne zegary, technologię bezpieczeństwa oraz szereg kamer.

elementy-wyposazenia-wnetrz

Elementy wyposażenia wnętrza

Dodatkowo samochody luksusowe mają wysokiej klasy materiały wykorzystane do wykończenia samochodu. Elementy te obejmują skórzane siedzenia, owinięte skórą koło kierownicy, podgrzewane i wentylowane siedzenia oraz markowy sprzęt stereo. Zewnętrzne cechy obejmują na ogół: większe i lepszej jakości koła, markowe opony, okno dachowe panoramiczne oraz przyciemnione szyby.

Być może zastanawiasz się, jakie są różnice? Cóż, największą różnicą jest to, że wszystkie luksusowe marki, takie jak Bantley czy Rolls Royce, są standardowo wyposażone w luksusowe funkcje. Podczas gdy samochody premium, po prostu dają możliwość podwyższenia standardu do najwyższego poziomu  danego modelu.

samochody-premium

 

Kolejną ogromną różnicą jest wartość v. status. Samochody premium zazwyczaj nie są tak dobrze postrzegane, jeśli chodzi o status.

Dla niektórych użytkowników status marki jest najbardziej wartościowy. Podczas gdy inni chcą mieć te same funkcje w marce premium. Różnica to niekiedy nawet kilkadziesiąt tysięcy za te same funkcje wyposażenia. Wykreowany wizerunek firmy, bądź właściciela pojazdu musi być uwidoczniony.

 

samochody-luksusowe

Wypożyczalnie samochodów luksusowych

Posiadanie samochodu luksusowego to inwestycja w wizerunek. Samochód jest najlepszą wizytówką w dzisiejszych czasach.

Aby utrzymać lub osiągnąć odpowiedni status, warto rozważyć wypożyczenie takiego samochodu. Na rynku powstają wypożyczalnie samochodów luksusowych. Najczęściej wypożyczane są przez osoby ceniące komfort oraz prestiż. Firmy wynajmują samochody luksusowe jako reprezentacyjne, albo jako służbowe, przeznaczone dla kadry menedżerskiej. Samochody luksusowe odnotowują duży wzrost i jest to zauważalne w sektorze prywatnym jak i w biznesie.

Samochód jest najlepszą wizytówką

 

Źródło: DriversAutoMart

 

ZapiszZapisz

#kolejne artykuły