Grzegorz Jaszewski, Autor w serwisie worldmaster.pl
#
Grzegorz Jaszewski avatar

Grzegorz Jaszewski

Czy chcesz odblokować swój ukryty potencjał i odkryć życie pełne satysfakcji i spełnienia? Nie szukaj dalej! Grzegorz łączy swoje pasje do uwalniania potencjału, dzielenia się wiedzą i pomagania innym w osiąganiu sukcesów w ich życiu uruchamiając trzy atrybuty: pragnienie, determinacje oraz wiarę. Mając na uwadze rozpoznawanie ukrytych darów i talentów, stara się zapewnić praktyczne zastosowania, które pomogą ludziom znaleźć radość, spokój i obfitość w ich codziennym życiu. Poprzez indywidualny spotkania Grzegorz przeprowadza swoje Adeptki do źródła ich wyzwań emocjonalnych — takich jak strach lub lęk — aby mogły zidentyfikować i stawić czoła tym zagadnieniom. Współpracując z Adeptkami, Grzegorz pomaga otworzyć ich przestrzenie na moc Stwórcy wskazując im drogę do transformacji i samorealizacji. Podróżując wspólnie przy boku Adeptek, Grzegorz pozwala im osiągnąć nowe wyżyny i odkryć życie pełne satysfakcji i spełnienia.

Ilość napisanych artykułów: 3
Łączna liczba wyświetleń wpisów: 387
Łączna liczba zdobytych rakiet: 3